Δημοφιλή άρθρα
ργασίες Καθαρισμού Από Χόρτα, Θάμνους και Κλαδιά Δέντρων για την Αποφυγή Πυρκαγιάς στη Δ.Ε. Οθωνών. Ορθή επανάληψη ως προς το...
Παροχή Υπηρεσιών Εγκατάστασης Εξοπλισμού Ήχου για Εκδηλώσεις των Καθιερωμένων Τοπικών & Εθνικών Εορτών του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας. Ορθή...
Κοινή πρόσκληση σε σύσκεψη για το μέλλον του Αχιλλείου. Κοινή πρόσκληση στην Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και τον Πρόεδρο Δ.Σ....
Σύσκεψη στο Μαράσλειο για το κυκλοφοριακό ζήτημα στην οδό Μεθοδίου. Σύσκεψη για την κυκλοφοριακή συμφόρηση στην οδό Μητροπολίτου Μεθοδίου πραγματοποιήθηκε...
Αριθμός απόφασης 21-12 - Θέμα: «Έγκριση 3ου πρακτικού προσωρινού αναδόχου για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης για την εκπόνηση μελετών με...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Αρχική / Επικαιρότητα / Δημοπρασίες Μίσθωσης-Εκμίσθωσης / Εκμισθώσεις Παραλιών / ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 18.06.21

 

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΜΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Έχοντας Υπόψη

 • το Π.Δ 270/81 (ΦΕΚ 77Α/30-03-81)
 • τις διατάξεις του Ν 2971/2001 όπως έχουν τροποποιηθεί με το Ν.4607/2019
 • το άρθρο 199 του Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06)
 • την ΚΥΑ47458ΕΞ2020(ΦΕΚ 1864/15.05.2020 τεύχος Β’) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
 • την υπ αριθμ 16-137/9-6-2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων περί αποδοχής παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού – παραλίας και περαιτέρω παραχώρησής τους
 • την υπ αριθμ 31785/21-9-2020 Απόφαση Δημάρχου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων περί «Ορισμός Αντιδημάρχων και Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε αυτούς και εξουσιοδότηση υπογραφής»
 • την υπ αριθμ 2-1/8-6-2021 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας ζωής του Δήμου περί έγκρισης θέσεων για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού
 • την υπ αριθμ 26-1/11-06-2021 απόφαση της οικονομικής Επιτροπής του Δήμου περί έγκρισης των όρων δημοπράτησης παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού
 • το υπ’ αριθμ. 45239 ΑΠΑ 2021/17-06-2021 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Κέρκυρας.

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ  Ε Ι

 

Δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την  μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού  σε τρίτους για εκμετάλλευση, έναντι ανταλλάγματος  για δύο έτη, όπως περιγράφονται παρακάτω και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021, ώρα 09:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα  (Λ. Αλεξάνδρας 6Α) με τους κάτωθι όρους:

 

Περιγραφή του ακινήτου

Τα δημοπρατούμενα τμήματα ανά Δ.Ε. και ανά παραλία (όπως αυτά προσδιορίζονται στους συν/νους ορθοφωτοχάρτες που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας) ορίζονται ως κατωτέρω :

 

Ελάχιστο όριο κατώτερης προσφοράς

Κατώτατα όρια προσφοράς κατά θέση για  τη χρονική διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζονται  τα ποσά  που αναγράφονται κατωτέρω (ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ  ΕΚΠΤΩΣΗ 40% ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  ΛΟΓΩ COVID 19):

 

1) ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΘΑΛΛΑΣΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Δ. Ε. ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΑ

Τ.Μ.

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ  (TIMH 2021 +TIMH 2022 = ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ) €

 

1 ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ, ΔΕΞΙΑ ΤΟΥ ΛΙΜΑΝΙΟΥ ΘΕΣΗ  «ΠΑΪΠΕΤΗ» 46.92 574,30+957,17=

1531,47

2 ΛΟΥΤΡΟΥΒΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΠΕΝΙΤΣΩΝ 49,37 604,29+1.007,15=

1611,44

3 ΑΓΙΟΣ ΓΟΡΔΙΟΣ, ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΤΟΥ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ, ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ 51,07 1378,89+2298,15=

3677,04

 

Δ. Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΑ

Τ.Μ.

(TIMH 2021 +TIMH 2022 = ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ) €

 

1 ΑΛΥΚΕΣ ΠΟΤΑΜΟΥ, AΡΙΣΤΕΡΟ ΑΚΡΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ  ΚΕΡΚΥΡΑ ΓΚΟΛΦ 32.43 778,32+1297,20=

2075,52

2 ΓΟΥΒΙΑ, ΜΝΗΜΕΙΟ ΣΕΡΒΩΝ 23,54 338,97+564,96=

903,94

3 ΣΩΤΗΡΙΩΤΙΣΣΑ, ΣΤΟ ΜΕΣΟ ΜΙΚΡΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 33,37 760,84+1268,06=

2.028,90

4 ΚΟΜΜΕΝΟ, ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΑΚΡΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ «ΕΥΑ ΠΑΛΛΑΣ» 25.75 1200,00+2.000,00=

3200,00

5 ΓΟΥΒΙΑ, ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΛΟΥΙΣ ΚΟΡΚΥΡΑ ΜΠΙΤΣ 29.66 1500,00+2500,00=

4000,00

6 ΚΟΝΤΟΚΑΛΙ, ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΚΟΝΤΟΚΑΛΙ ΒΑΥ 22.95 1500,00+2500,00=

4000,00

 

 

Δ. Ε.  ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΑ

Τ.Μ.

(TIMH 2021 +TIMH 2022 = ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ) €

 

1 ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ 46,88 1406,40+2344,00=

3750,40

 

Δ. Ε. ΠΑΡΕΛΙΩΝ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΑ

Τ.Μ.

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ  (TIMH 2021 +TIMH 2022 = ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ) €

 

1 ΚΟΝΤΟΓΥΑΛΟΣ, 10μ. ΔΕΞΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΑΘΡΟ

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ ΚΑΙ 60μ. ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ «BODEGA»

61.04 1904,44+3.174,08=

5078,53

2 ΓΛΥΦΑΔΑ, ΔΕΞΙΑ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΤΟΥ  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ  LOUIS GRAND HOTEL GLYFADA 67,33 2423,88+4.039,80=

6463,68

3 ΕΡΜΟΝΕΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 32.93 497,90+829,84=

1327,74

4 ΓΛΥΦΑΔΑ,ΤΡΙΑΚΌΣΙΑ (300) ΜΈΤΡΑ ΔΕΞΙΆ ΑΠΌ ΤΗ ΔΕΞΙΆ ΒΌΡΕΙΑ ΠΛΕΥΡΆ (ΜΑΝΤΡΌΤΟΙΧΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ)ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ «LOUIS HOTEL» ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (85) ΜΈΤΡΑ ΔΕΞΙΆ ΑΠΌ ΤΟΝ ΠΎΡΓΟ ΤΟΥ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ,ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ.  57,44 2067,84+3.446.40=

5514,24

 

Δ. Ε. ΦΑΙΑΚΩΝ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΑ

Τ.Μ.

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ  (TIMH 2021 +TIMH 2022 = ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ) €
1 ΥΨΟΣ – ΠΟΡΤΟ ΠΥΡΓΙ, ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΠΑΡ «MONTECRISTO» ΚΑΙ FAST FOOD « ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ» ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ 44,74 1073,76+1789,60=

2863,36

2 ΜΠΑΡΜΠΑΤΙ ΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑ 63,15 2040,00+3400,00=

5440,00

3 ΜΠΑΡΜΠΑΤΙ, ΣΤΟ ΜΕΣΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

ΚΟΜΒΟΣ- ΔΕΣΥΛΑ

92.43 1219,80+2033,00=

3252,80

4 ΜΠΑΡΜΠΑΤΙ 20-Μ ΔΕΞΙΑ  ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΜΑΝΤΡΟΤΟΙΧΟΥ ΕΞΟΧΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΟΡΕΥΕΙ ΜΕ ΤΟ ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ  “LA RIVIERAKAI 19M  ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΡΤΟΝΙ ΤΟΥ ΜΑΝΤΡΟΤΟΙΧΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ 74,34 900,00+1500,00=

2400,00

5 ΔΑΣΙΑ, ΘΕΣΗ ΜΕΡΛΙΝ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ (24)  ΜΕΤΡΑ ΔΕΞΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΞΙ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΙΟΥ ΠΟΥ ΕΚΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ 87,16 1600,26+2667,10=

4267,36

 

2) ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΟΜΠΡΕΛΩΝ & ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ

 

Δ. Ε. ΠΑΡΕΛΙΩΝ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΑ Τ.Μ. (TIMH 2021 +TIMH 2022 = ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ) €
1 ΜΥΡΤΙΩΤΙΣΣΑ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ 277.48 1664,88+2774,80=

4439,68

 

Δ. Ε. ΦΑΙΑΚΩΝ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΑ Τ.Μ. (TIMH 2021 +TIMH 2022 = ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ) €
1 ΜΠΑΡΜΠΑΤΙ  ΔΕΞΙΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ «VERDE BLUE» ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΘΑΛΛΑΣΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 207.97 2.620,42+4367,37=

6987,79

 

Δ.Κ  ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΑ Τ.Μ. (TIMH 2021 +TIMH 2022 = ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ) €
1 ΘΕΣΗ  ΠΟΡΤΟ ΕΡΙΚΟΥΣΑΣ 206.37 619,11+1031,85=

1650,96

 

3) ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΚΑΝΤΙΝΑΣ

Δ.Ε ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΑ Τ.Μ. (TIMH 2021 +TIMH 2022 = ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ) €
1 ΠΑΡΑΛΙΑ ΓΟΥΒΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΟ ΣΕΡΒΩΝ 13.84 6000,00+10000,00=

16000,00

 

 

Ευθύνη του Δήμου

Ρητά  συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων ότι εάν για την άσκηση της χρήσης που θα επιλεγεί απαιτηθεί οποιαδήποτε άδεια δημόσιας ή άλλης αρχής και δεν χορηγηθεί αυτή στο μισθωτή,  ή τυχόν χορηγηθείσα ανακληθεί, έστω και για λόγους που θα αφορούν το μίσθιο, ουδεμία απολύτως ευθύνη και υποχρέωση θα υπέχει από την αιτία αυτή ο Δήμος Κέρκυρας έναντι του μισθωτή, ούτε θα αποτελεί η αιτία αυτή λόγο λύσεως της παρούσας μίσθωσης ή μείωσης του μισθώματος. Η συμμετοχή στη δημοπρασία σημαίνει και πλήρη αποδοχή για το συμμετέχοντα όλων των όρων της παρούσας διακήρυξης, που θα αποτελούν και όρους της σύμβασης μίσθωσης που θα υπογραφεί με τον πλειοδότη.

Ο   τελευταίος πλειοδότης κανένα δικαίωμα προς αποζημίωση δεν αποκτά εκ της μη εγκρίσεως των πρακτικών της δημοπρασίας.

Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή για την πραγματική κατάσταση στην οποία ευρίσκεται το μίσθιο, της οποίας τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γνώση αυτός,  ούτε συνεπώς υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ούτε και την λύση της μισθώσεως για οποιαδήποτε λόγο και αιτία συμπεριλαμβανομένης και της μείωσης του εμβαδού του παραχωρούμενου χώρου για οποιοδήποτε λόγο και αιτία.

 

Τόπος και τρόπος Δημοπρασίας

Η Δημοπρασία  είναι φανερή, πλειοδοτική και προφορική και θα  διενεργηθεί στο  Δημοτικό Κατάστημα Γραφ. Δημοτικής Περιουσίας  (Λ. Αλεξάνδρας 6 Α) ενώπιων  της αρμόδιας από το νόμο επιτροπής, στις 28/06/2021, ημέρα  Δευτέρα με την εξής σειρά :

 

 • Δημοτική Ενότητα Αχιλλείων,
 • Δημοτική Ενότητα Κερκυραίων,
 • Δημοτική Ενότητα Παρελίων,
 • Δημοτική Ενότητα Παλαιοκαστριτών,
 • Δημοτική Ενότητα Φαιάκων

 

Η Δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης ώρας, εφόσον  εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές με απόφαση της αρμόδιας επιτροπής

 

Επισημαίνουμε ότι η συγκέντρωση των δικαιολογητικών θα γίνει  από τους ενδιαφερόμενους και θα κατατεθούν στην αρμόδια επιτροπή την ώρα  της δημοπρασίας.

Αν κανείς πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την ενεργούσα την δημοπρασία Επιτροπή προ της ενάρξεως της δημοπρασίας , παρουσιάζων και των  προς τούτο νόμιμων πληρεξούσιων άλλως θεωρείται ως μετέχον δι’ ίδιον λογαριασμών.

Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε πλειοδότη,  η δε δέσμευση μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.

Κάθε μεταγενέστερη της πρώτης  προσφοράς  θα αυξάνεται τουλάχιστον  κατά εκατό (100,00) ευρώ  από την προηγούμενή της.

 

Σκοπός της Δημοπρασίας – περιορισμοί – Υποχρεώσεις μισθωτή

Η παραχώρηση  των αιγιαλών – παραλίων  γίνεται αποκλειστικά  για  την  άσκηση δραστηριοτήτων  που  εξυπηρετούν  τους  λουόμενους  ή  την  αναψυχή του κοινού  με τους όρους και τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ 47458ΕΞ2020(ΦΕΚ 1864/15.05.2020 τεύχος Β’) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

Η άσκηση άλλης  δραστηριότητας  πέραν των δραστηριοτήτων που προβλέπονται, επιφέρει τις  κυρώσεις   της σχετικής ΚΥΑ  και της  εκάστοτε ισχύουσας  νομοθεσίας  για τον αιγιαλό  και την παραλία,  την όχθη και την παρόχθια ζώνη μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών.

Όλες οι εγκαταστάσεις θα είναι σύμφωνες με την ΚΥΑ και ποιο συγκεκριμένα με το παράρτημα «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΛΗ ΧΡΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ- ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ – ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ» (ΑΡΘΡΟ 13 ΤΟΥ Ν. 2971/2001)

Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση που αλλοιώνει τη φυσική μορφολογία και τα βιοτικά στοιχεία των χώρων αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, καθώς και τον κοινόχρηστο χαρακτήρα αυτών.

Απαγορεύεται αυστηρώς η τοποθέτηση οποιουδήποτε αντικειμένου, εκτός των ορίων των παραχωρουμένων τμημάτων.

Δεν επιτρέπονται οι διαπληκτισμοί των αντισυμβαλλομένων με πελάτες τους ή άλλους λουόμενους και γενικά ενέργειες που δυσφημίζουν την παραλία και τον τόπο.

Ο μισθωτής  υποχρεούται να διατηρεί την παραλία καθαρή να μην αναιρεί τον κοινόχρηστο χαρακτήρα με πράξεις ή παραλήψεις του. Να εξασφαλίζει τον χώρο από πλευράς υγιεινής, αισθητικής καθώς και ρύπανσης ή αλλοίωσης του περιβάλλοντος. Απαγορεύεται η περίφραξη του χώρου και η δημιουργία μόνιμων εγκαταστάσεων, η μεταβολή της χρήσης του παραχωρημένου χώρου .

Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση του μισθωτή που αλλοιώνει την φυσική μορφολογία και τα βιοτικά      στοιχεία των χώρων αιγιαλού , παραλίας και τον κοινόχρηστο χαρακτήρα αυτών. Δεν πρέπει η άσκηση δραστηριότητας του μισθωτή να υποβαθμίζει το περιβάλλον. Οποιεσδήποτε κατασκευές πρέπει να είναι σύμφωνες με το παράρτημα 3 των τεχνικών προδιαγραφών κατασκευών-διαμορφώσεων απλής χρήσης εντός αιγιαλού-παραλίας  της  ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020 ΦΕΚ 1864/15-05-20 τεύχος Β΄).

Με την μίσθωση δεν πρέπει  να αναιρείται ούτε να παρεμποδίζεται το κοινόχρηστο του αιγιαλού.

 • Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή για την πραγματική κατάσταση του μισθίου, ούτε για τυχόν μείωση του μισθωμένου χώρου, αφού ο μισθωτής τεκμαίρεται ότι έλαβε γνώση του μισθίου και το αποδέχεται ως έχει.
 • Απαγορεύεται στον μισθωτή η οποιαδήποτε σιωπηρή ή έμμεση ή άμεση υπομίσθωση ή υπεκμίσθωση των κοινοχρήστων χώρων από τους μισθωτές χωρίς έγκριση του Υπουργού Οικονομικών .Απαγορεύεται η παραμονή του μισθωτή στους κοινόχρηστους χώρους μετά τη λήξη , με οποιοδήποτε τρόπο της μισθωτικής σχέσης και οφείλουν να παραδώσουν του κοινόχρηστους χώρους στην αρχική τους κατάσταση αμέσως μετά τη λήξη της σύμβασης με οποιοδήποτε τρόπο.
 • Απαγορεύεται στο μισθωτή να μετατρέπει το μίσθιο σε οποιαδήποτε άλλη κερδοφόρα επιχείρηση π.χ. πώληση φρούτων, ξηρών καρπών κλπ. που είναι διαφορετική από την άδεια λειτουργίας της.
 • Ο μισθωτής οφείλει να εξασφαλίζει και να μην εμποδίζει την ελεύθερη και απρόσκοπτη πρόσβαση των πολιτών στην παραλία και τον αιγιαλό, εκτός αν τούτο επιβάλλεται για λόγους εθνικής άμυνας , δημόσιας τάξης και ασφάλειας, προστασίας αρχαίων, του περιβάλλοντος ή της δημόσιας υγείας.
 • Η μίσθωση γίνεται με σκοπό την εξυπηρέτηση των λουομένων ή την αναψυχή του κοινού.
 • Η σύμβαση αυτή θα λύεται μονομερώς εφόσον δεν τηρούνται οι όροι των εγκυκλίων του ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, των  Π.Δ., των αποφάσεων των ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ και η μη τήρηση όρων της παρούσης σύμβασης .
 • Οι εκμεταλλευόμενοι τα πόστα υποχρεούνται να παρακολουθούν την εκπαίδευση που ο Δήμος ή το Λιμεναρχείο ήθελε οργανώσει για αντιμετώπιση ρύπανσης της θάλασσας και να συμμετέχουν οι ίδιοι και όλο το προσωπικό σε πραγματικά ή έκτακτα περιστατικά οποτεδήποτε και αν συμβούν  καθ’ όλη   τη διάρκεια του έτους στην περιοχή του Δήμου και υπό την αιγίδα του Λιμεναρχείου σε όλη την Κέρκυρα.
 • Σε περίπτωση λουτρικής εγκατάστασης , κατά την έννοια του άρθρου 1 περίπτωση β του π.δ 23/2000(18Ά) οι Δήμοι υποχρεούνται να τηρούν τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 7 του ως άνω π.δ για πρόσληψη ναυαγοσωστών , τοποθέτηση κατάλληλων παρατηρητηρίων ναυαγοσωστών και γενικώς για τη λήψη μέτρων προστασίας και ασφάλειας των λουομένων, των εργαζομένων και όσων γενικά κινούνται στους χώρους αυτούς. Οι Δήμοι , μέσω των εντεταλμένων οργάνων τους έχουν υποχρέωση, σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνουν καταπατήσεις ή αυθαίρετες επεμβάσεις επί των κοινοχρήστων χώρων, να ενημερώνουν άμεσα τη Κτηματική Υπηρεσία Κέρκυρας για τη λήψη μέτρων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Σε περίπτωση μεταβίβασης του δικαιώματος παραχώρησης της απλής χρήσης των κοινοχρήστων χώρων από Δήμο σε επιχείρηση του άρθρου 266 της παρούσας ή τρίτο αυτοί καθίστανται συνυπεύθυνοι στις ανωτέρω υποχρεώσεις.
 • Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να επισημαίνει επί του εδάφους τα όρια του παραχωρούμενου χώρου με τρόπο, αναγνωρίσιμο και εύκολα αντιληπτό από του χρήστες του αιγιαλού, της παραλίας, της όχθης ή παρόχθιας ζώνης. Επίσης είναι υποχρεωμένος να αναρτά σε εμφανές σημείο πινακίδα συγκεκριμένων διαστάσεων με το σχέδιο και τη φωτογραφία του παραχωρούμενου χώρου, ώστε να γίνεται εύκολα αντιληπτή η ενδεχόμενη παραβίαση των ορίων της παραχώρησης και οι αρμόδιες υπηρεσίες στις οποίες ο χρήστης του αιγιαλού μπορεί να καταγγέλλει τις παραβάσεις.
 • Για οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια που δε ρυθμίζει το παρόν ισχύουν οι διατάξεις της σχετικής ΚΥΑ του Ν. 2971/01 και του Κανονισμού Διαχείρισης και λειτουργίας κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού – παραλίας του Δήμου Κέρκυρας

Ο μισθωτής υποχρεούται να αποδέχεται τον έλεγχο της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου χωρίς διαπληκτισμούς και να συμμορφώνεται στις παρατηρήσεις της.

Για οποιαδήποτε παράβαση των όρων της παρούσης, οι οποίοι κηρύσσονται όλοι ουσιώδεις, ως και των υποχρεώσεων του μισθωτού, ισχύουν κατά του μισθωτού όλες οι διατάξεις του Κ. Πολ. Δ. που αφορούν την Ειδική Διαδικασία των μισθωτικών διαφορών

 

      Δικαίωμα συμμετοχής δικαιολογητικά

Για να γίνει δεκτός κανείς στη δημοπρασία αυτή, οφείλει να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και το συμφωνητικό μεταξύ Δήμου και ενοικιαστού, καθιστάμενος αλληλεγγύως και σ’ ολόκληρο υπεύθυνος μετά αυτού ως οφειλέτης για την εκπλήρωση των όρων της συμβάσεως. Δεν θα γίνει δεκτός κανείς στην δημοπρασία ο οποίος έχει εκτελέσει έργα άνευ αδείας ή καθ’ υπέρβαση αυτής γεγονός που αποδεικνύεται με επίσημα έγγραφα. Αν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε των συμμετεχόντων στην δημοπρασία παραπλάνησε την επιτροπή διενέργειας αυτής, υποβάλλοντας ψευδή στοιχεία ή δηλώσεις, ο Δήμος επιφυλάσσεται να ασκήσει εις βάρος του όλα τα εκ του Νόμου ένδικα μέσα προκειμένου να κινηθεί ποινική δίωξη εναντίον του.

Δεκτοί στη δημοπρασία γίνονται Έλληνες πολίτες , αλλοδαποί πολίτες  ημεδαπά και αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελλάδα. Για να συμμετάσχει κάποιος εκ των ανωτέρω στη δημοπρασία υποχρεούται να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας αυτής επί ποινή αποκλεισμού τα κάτωθι αναλυτικώς περιγραφόμενα  δικαιολογητικά:

 

α) Αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. Στην αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία του: Επαγγελματική δ/νση ή δ/νση κατοικίας, τηλέφωνα  επικοινωνίας, Α∆Τ, ΑΦΜ, ∆ΟΥ των προσώπων που αναφέρονται στην αίτηση καθώς και τον τρόπο εξόφλησης της σύμβασης (εφάπαξ ή με δόσεις).

β)Έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος και του εγγυητή του: φωτοαντίγραφο  αστυνομικής ταυτότητας  εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο καθώς και του εγγυητή του καθώς και τον ΑΦΜ και την ΔΟΥ που ανήκουν. Εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο επίσημο αντίγραφο του αρχικού  καταστατικού του νομικού προσώπου ή επικυρωμένο αντίγραφο από δικηγόρο ή από δημόσια αρχή , καθώς και κάθε τροποποίηση αυτού με τα αντίστοιχα ΦΕΚ και σε περίπτωση ΑΕ επιπλέον επικυρωμένο απόσπασμα πρακτικών του Δ.Σ του με το οποίο αποφασίζεται η συμμετοχή στη διακήρυξη και ορίζεται το πρόσωπο που εξουσιοδοτείται να υπογράψει την προσφορά , καθώς και ο αντίκλητος με πλήρη στοιχεία ταυτότητας και διεύθυνσης αυτού που εξουσιοδοτείται να παραλαμβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση με την παρούσα

γ) προκειμένου περί εταιρειών  πιστοποιητικό περί μη λύσεως και πτωχεύσεως από το αρμόδιο Πρωτοδικείο ή το ΓΕΜΗ

δ) Υπεύθυνη δήλωση  με την οποία δηλώνεται ότι έλαβε γνώση των όρων της παρούσης διακήρυξης και ότι τους αποδέχεται ρητώς , πλήρως και ανεπιφύλακτα . Επίσης θα δηλώνεται ότι επισκέφθηκε το μίσθιο πριν τη διεξαγωγή της δημοπρασίας, το εξέτασε επισταμένως, διαπίστωσε την κατάσταση στην οποία βρίσκεται και στη θέση που βρίσκεται και το έκρινε κατάλληλο για την χρήση για την οποία το προορίζει και ότι άνευ ουδεμίας επιφυλάξεως θα το παραλάβει εφόσον κατακυρωθεί εις αυτόν , στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται  και από τον εγγυητή.

Τέλος θα δηλώνεται ότι  γνωρίζει ότι η παραχώρηση χρήσης με την παρούσα διαδικασία δεν υποκαθιστά την άδεια λειτουργίας/βεβαίωση Θαλασσίων Μέσων Αναψυχής η οποία δίδεται από την  αρμόδια Λιμενική αρχή.

ε) Βεβαίωση από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου περί μη ύπαρξης βεβαιωμένης   ή ενήμερης ρύθμισης  οφειλής α) του συμμετέχοντος και β) του εγγυητή του

στ) Γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και δανείων και συγκεκριμένα μόνο  από το παράρτημα του Παρακαταθηκών της Κέρκυρας , ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ποσού ίσου με το 1/10    του ελαχίστου ορίου (όπως αυτό προκύπτει για την διετία) της πρώτης προσφοράς , ως εγγύηση στην επιτροπή διενέργειας  της δημοπρασίας .Η εγγύηση  αυτή θα αντικατασταθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης από άλλη εγγύηση, η οποία θα εκδοθεί από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων Κέρκυρας  η από αναγνωρισμένη Τράπεζα και θα ανέρχεται σε ποσό ίσο με το  1/10 του συνολικού ποσού του μισθώματος  (όπως αυτό προκύπτει για την διετία) το οποίο θα επιτευχθεί κατά την δημοπρασία .

 

     Διάρκεια της μίσθωσης – Σύμβαση

Η διάρκεια της παραχώρησης χρήσης εκάστου τμήματος παραλίας, άρχεται με την υπογραφή της συμβάσεως και λήγει στις 31/12/2022.

Ο τελευταίος πλειοδότης  υποχρεούται όπως εντός 3 ημερών από της κοινοποιήσεως σ΄ αυτόν της αποφάσεως της Διοικητικής Αρχής,  περί εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας να  προσέλθει με τον εγγυητή του, για την σύνταξη και υπογραφή της συμβάσεως  άλλως η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση. Ενεργείται δε αναπλειστηριασμός εις βάρος του και του εγγυητή του, ενεχομένων  αμφοτέρων για την επί ελάτων διαφορά του αποτελέσματος της δημοπρασίας από της προηγούμενης τοιαύτης.

Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των τριών ημερών η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά.

Απαγορεύεται η παραμονή του μισθωτή στους κοινόχρηστους χώρους μετά τη λήξη, με οποιοδήποτε τρόπο , της μισθωτικής σχέσης.

Ο μισθωτής υποχρεούται με την λήξη της μισθώσεως να παραδώσει το μίσθιο σε όποια κατάσταση το παρέλαβε, άλλως ευθύνεται σε αποζημίωση.

Σιωπηρή ανά μίσθωση ως και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή απαγορεύεται απολύτως.

 

   Προθεσμίες καταβολής του μισθώματος

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 47458ΕΞ2020(ΦΕΚ 1864/15.05.2020 τεύχος Β’), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, το μίσθωμα μπορεί να καταβληθεί  εφάπαξ και για τα δύο έτη ή μετά από αίτηση σε δόσεις  ως εξής:

Για το έτος 2021

α) το ποσό υπέρ του Δημοσίου 30% καταβάλλεται  σε τρείς  δόσεις:

–  Η πρώτη δόση  πριν τη υπογραφή της σύμβασης,

–  Η δεύτερη δόση  μέχρι 31/07/2021 και

–  Η τρίτη δόση μέχρι 31/08/2021.

β) το ποσό υπέρ του Δήμου 70% καταβάλλεται σε τρεις δόσεις:

–  Η πρώτη δόση  πριν τη υπογραφή της σύμβασης,

–  Η δεύτερη δόση  μέχρι 31/07/2021 και

–  Η τρίτη δόση μέχρι 31/08/2021.

 

Για το έτος 2022

α) το ποσό υπέρ του Δημοσίου 40% καταβάλλεται σε τρεις δόσεις:

–  Η πρώτη δόση  μέχρι 31/03/2022

–  Η δεύτερη δόση  μέχρι 30/04/2022 και

–  Η τρίτη δόση μέχρι 31/05/2022.

β)  το ποσό υπέρ του Δήμου 60% καταβάλλεται  σε τρεις δόσεις:

– Η πρώτη δόση μέχρι 31/03/2022

– Η δεύτερη δόση  μέχρι 30/04/2022,

– Η τρίτη δόση μέχρι 31/05/2022.

 

 • Το συνολικό αντάλλαγμα που καταβάλλεται από τους  μισθωτές υπόκειται σε τέλη χαρτοσήμου, 3% (πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ 20% επ’ αυτού), σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του Κώδικα Τελών και Χαρτοσήμου. Τα ως άνω τέλη βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον μισθωτή.
 • Η Κτηματική Υπηρεσία φροντίζει άμεσα για την σύνταξη των σχετικών Χρηματικών Καταλόγων με ημερομηνίες πληρωμής των δόσεων ως αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα και τα σχετικά ποσά αποστέλλονται άμεσα για βεβαίωση στην αρμόδια  ΔΟΥ.

Για τα οφειλόμενα μισθώματα εν γένει εφαρμόζονται κατά του μισθωτού και εγγυητή, όλες οι διατάξεις των νόμων περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων

      Ενστάσεις

Ενστάσεις για την διεξαγωγή της δημοπρασίας θα κατατίθενται στην επιτροπή που έχει διενεργήσει τη δημοπρασία αυθημερόν και θα εκδικάζονται με τη συμμετοχή του Νομικού Συμβούλου του Δήμου.

Δημοσίευση διακήρυξης

 Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί για ένα 10ήμερο στο Δημοτικό Κατάστημα  στα καταστήματα των Δημοτικών Ενοτήτων καθώς επίσης  στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του Δήμου και σε μια ημερήσια τοπική εφημερίδα (τα έξοδα δημοσίευσης στην εφημερίδα θα βαρύνουν τους πλειοδότες).

Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες για τη δημοπρασία  παρέχονται από το Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας κατά τις εργάσιμες ημέρες  και ώρες 9:00 – 14:00  στο Μαράσλειο Μέγαρο,  Λεωφόρος Αλεξάνδρας 6 Α και στο Τηλέφωνο 2661362724 καθώς και με ηλεκτρονική αλληλογραφία  στο [email protected]

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι την προηγούμενη της διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Ακριβές Αντίγραφο

 

 

Σπύρος Ζέρβας

ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοίκησης

 

 

Γεώργιος Ηλίας Παντελιός

 

 

 

 

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544