Δημοφιλή άρθρα
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (19Η) ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ-ΤΑΚΤΙΚΗ.                                                                                                                    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Κέρκυρα: ...
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Διακηρύσσει ότι : Με τους όρους...
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι.Δ.Ο.Χ. ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΒΙΔΟ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι.Δ.Ο.Χ. ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ, ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΩΣ ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ, ΓΙΑ ΤΟ...
Αριθμός απόφασης 18-1 - Θέμα: Έγκριση αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων –εξόδων οικονομικού έτους 2024.. Αριθμός Πρωτοκόλλου: 18-1 ΑΔΑ: ΨΩ2946ΜΓ2Α-ΞΕΦ...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

Διευκρινήσεις από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας για το σχολικό συγκρότημα Βραγκανώτικων

Αρχική / Επικαιρότητα / Δελτία Τύπου / Διευκρινήσεις από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας για το σχολικό συγκρότημα Βραγκανώτικων
corfu.gr-2021-09-29_11-16-31_969453
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 29.09.21

Σχετικά με το θέμα που έχει δημιουργηθεί με την παραλαβή του έργου του σχολικού συγκροτήματος στα Βραγκανιώτικα και τις δηλώσεις από πλευρά ΣΕΠΕ και του Δημάρχου Νότιας Κέρκυρας, από την Διεύθυνση των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, προς αποκατάσταση της αλήθειας, δίνονται οι παρακάτω διευκρινήσεις:

Από την πλευρά του Δήμου μας δεν υπάρχει καμία καθυστέρηση σχετικά με το σχολικό συγκρότημα στα Βραγκανιώτικα.

Στις 18-06-2021 πραγματοποιήθηκε η Διοικητική Παραλαβή για χρήση του έργου, κατά την οποία δεν προσήλθε ο εκπρόσωπος του Δήμου Νότιας Κέρκυρας, που είχε ορισθεί με απόφαση του Δημάρχου Νότιας Κέρκυρας, αν και είχε κληθεί νόμιμα.

Από την στιγμή που έχουν παραδοθεί τα κλειδιά στον Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί το σχολείο. Εάν, τώρα, ο Δήμος Νότιας Κέρκυρας, δεν έχει συμπράξει στην Διοικητική Παραλαβή για χρήση του έργου ως όφειλε, δεν φταίει ο Δήμος μας. Ακολουθήσαμε επακριβώς τη νομοθεσία και συγκεκριμένα τον Ν. 3669/08, που διέπει τη συγκεκριμένη εργολαβία.

Από πού προκύπτει στον ΣΕΠΕ για κιγκλιδώματα σε επικίνδυνα σημεία και ολοκληρώσεις εργασιών; Έχει κάνει αυτοψία στον χώρο και με ποια ιδιότητα; Έχει ελέγξει τη μελέτη για το αν προβλέπονταν αυτές οι εργασίες; Εξάλλου, όπως αναφέρεται και στο έγγραφο της Διαχειριστικής Αρχής, οι εργασίες, που προβλέπονταν από τη σύμβαση, έχουν ολοκληρωθεί. Επίσης, έχει πραγματοποιηθεί η προσωρινή παραλαβή του έργου από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής στις 11-03-2021.

corfu.gr-2021-09-29_11-16-22_613519Από τον ανάδοχο έχει κατατεθεί στην υπηρεσία το μητρώο του έργου, που περιλαμβάνει τα εγχειρίδια λειτουργίας και τα σχέδια «ως κατασκευάσθει», αντίγραφο του οποίου θα έπρεπε να παραδοθεί στην Σχολική Επιτροπή Δήμου Νότιας Κέρκυρας, που είναι αρμόδια για τη διοικητική λειτουργία του σχολείου, η οποία όμως δεν προσήλθε και το αντίγραφο δεν μπορούσε να παραδοθεί.

Με το με Α.Π. 27529/26-08-2021 έγγραφό μας, απαντάμε στην Διαχειριστική Αρχή, εκ παραδρομής αναφέρεται ότι φορέας κυριότητας του ακινήτου είναι ο Δήμος Νότιας Κέρκυρας. Στο άρθρο 157 του Ν. 4600/2019 ορίζεται σαφώς ότι «Πράξεις και έργα που έχουν ενταχθεί ή και προτάσεις που θα υποβληθούν έως την 31η Αυγούστου 2019 για χρηματοδότηση από το συγχρηματοδοτούμενο ή το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με δικαιούχο τον καταργούμενο Δήμο Κέρκυρας, συνεχίζουν να εκτελούνται, μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2019, από το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.

Ο Δήμος μας είναι, αντίστοιχα, η Προϊστάμενη Αρχή, η Διευθύνουσα Υπηρεσία και οι Δικαιούχος των ανωτέρω έργων, μελετών και προμηθειών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Οι πράξεις και τα έργα αυτά μετά την ολοκλήρωσή τους αποδίδονται στον αντίστοιχο συνιστώμενο δήμο. Επομένως, το έργο θα αποδοθεί στο Δήμο Νότιας Κέρκυρας, ο οποίος θα αποκτήσει και κυριότητα επ΄ αυτού, μετά την ολοκλήρωσή του, δηλαδή μετά την οριστική παραλαβή του.

Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, ο Δήμος απευθύνθηκε (Α.Π.12899/16-04-2021) και στον Δήμο Νότιας Κέρκυρας και στην Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (κ. Άνθης), η οποία διαβίβασε το έγγραφό μας, ως μη αρμόδια, στον Περιφερειακό Δ/ντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, για δικές του ενέργειες. Ο τελευταίος όρισε τον ίδιο ως εκπρόσωπο για τη διοικητική παραλαβή προς χρήση του έργου.”

Για το παραπάνω θέμα ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Νίκος Καλόγερος δήλωσε:

Εποπτεύσαμε και ολοκληρώσαμε το σχολικό Κέντρο Βραγκανιώτικων, που καθυστέρησε για 10 περίπου χρόνια η υλοποίησή του. Παραδίδουμε στο Δήμο Νότιας Κέρκυρας , στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς ένα Σχολικό Κέντρο σύγχρονο, άρτιο με όλες τις απαραίτητες υποδομές, πραγματικό κόσμημα για να το απολαύσει ολόκληρη η εκπαιδευτική Κοινότητα . Θα πρέπει να δώσει σαφείς  και εμπεριστατωμένες απαντήσεις ο Δήμαρχος Νότιας Κέρκυρας για τους λόγους και τις όποιες σκοπιμότητες τις οποίες αρνείται να το παραλάβει και να τεθεί σε λειτουργία προς όφελος των δημοτών του και των μαθητών.”

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544