Δημοφιλή άρθρα
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ (γεννηθέντες έτος 2006).   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σας γνωρίζουμε ότι, οι...
Υποβολή Προσφορών για την ανάθεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΟΔΟΥΣ ΤΩΝ Δ.Ε. ΦΑΙΑΚΩΝ, ΘΙΝΑΛΙΩΝ & ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ...
Καποδιστριακή Α.Ε: Πρόσκληση για προϊστάμενο Τεχνικής Υπηρεσίας. Αρ. Πρωτ. : 222 Ημερομηνία: 08/02/2024  ...
Αριθμός απόφασης 4-7 - Θέμα: Περί αποδοχής χρηματοδότησης της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων με συνέχιση...
Αριθμός απόφασης 4-4 - Θέμα: Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΑΣ ΟΔΟΥ ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΡΟΠΑ Δ.Ε. ΠΑΡΕΛΙΩΝ».. Αριθμός...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

Αριθμός απόφασης 10-132 – Θέμα: «Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης σταδίου ‘δικαιολογητικών κατακύρωσης’, στο πλαίσιο του διαγωνισμού με τη διαδικασία της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης και με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβουλίου με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την υποστήριξη του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων στην υλοποίησης του έργου IRC – HERMES του προγράμματος «Βαλκανικής – Μεσογείου» 2014 – 2020».

Αρχική / Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου / Αριθμός απόφασης 10-132 – Θέμα: «Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης σταδίου ‘δικαιολογητικών κατακύρωσης’, στο πλαίσιο του διαγωνισμού με τη διαδικασία της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης και με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβουλίου με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την υποστήριξη του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων στην υλοποίησης του έργου IRC – HERMES του προγράμματος «Βαλκανικής – Μεσογείου» 2014 – 2020».
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 13.01.20

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 10-132
ΑΔΑ: 9ΟΝ146ΜΓ2Α-ΞΙΛ

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544