Δημοφιλή άρθρα
Αριθμός απόφασης 11-125 - Θέμα: Έγκριση ένταξης υπό την αιγίδα του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων εκπαιδευτικής δράσης με...
Αριθμός απόφασης 16-19 - Θέμα: Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων για παράσταση ενώπιον...
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΟΙΛΙΟΚΑΚΗΣ. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Κοιλιοκάκης που εορτάζεται κάθε έτος στις 16 Μαΐου και στα πλαίσια της...
Αριθμός απόφασης 16-15 - Θέμα: Έγκριση σύναψης και όρων του Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και...
Αριθμός απόφασης 16-10 - Θέμα: Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Συντήρηση και αποκατάσταση Οδών Δ.Ε. Κερκυραίων, Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας &...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

Εισήγηση της Δημάρχου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων και Προέδρου ΣΥΔΙΣΑ Κέρκυρας στο Δημοτικό Συμβούλιο της 26ης Νοεμβρίου 2020

Αρχική / Επικαιρότητα / Δελτία Τύπου / Εισήγηση της Δημάρχου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων και Προέδρου ΣΥΔΙΣΑ Κέρκυρας στο Δημοτικό Συμβούλιο της 26ης Νοεμβρίου 2020
corfu.gr-2020-11-06_12-33-37_720161
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 27.11.20

Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετώπισε η Κέρκυρα είναι το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων.

Όλοι θυμόμαστε τις εικόνες με τα σκουπίδια στους δρόμους, εικόνες που δημιούργησαν δυσμενείς εντυπώσεις για το νησί μας σε όλο τον κόσμο και απείλησαν την υγεία και ευημερία των συμπολιτών μας.

Η νέα δημοτική αρχή, έθεσε από την πρώτη μέρα,  πριν ακόμα καλά-καλά αναλάβει τη διοίκηση του Δήμου,  το μόνο ρεαλιστικό στόχο που συνιστά άμεση λύση, την οποία είχε προτείνει ήδη από το 2016 ως αντιπολίτευση: τη μεταφορά των απορριμμάτων μέχρι να  αναπτυχθούν συστήματα και εξοπλισμός για την αύξηση της ανακύκλωσης και να ολοκληρωθεί η κατασκευή και η λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας και διαχείρισης απορριμμάτων.

Ταυτόχρονα, ο ΣΥΔΙΣΑ Ν. Κέρκυρας, άρχισε από το Νοέμβριο του 2019 που ανέλαβε η νέα διοίκηση,  να λειτουργεί με άλλες ταχύτητες, κάτι που πιστώνεται στην ευρεία πλειοψηφία που δημιουργήθηκε και η οποία συνδέει πλέον τη θητεία της με ένα ορατό και μετρήσιμο έργο, που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει.

Μέσα σε ένα χρόνο, έγιναν όσα δεν είχαν γίνει τα προηγούμενα χρόνια, όπως:

1ον) Έχει ενεργοποιηθεί η διαδικασία μεταφοράς των απορριμμάτων αρχικά έως το τέλος του 2020 και στη συνέχεια μέχρι και το τέλος του 2021. Έχει ήδη γίνει η μελέτη, ο διαγωνισμός για το 2021 και βρισκόμαστε ήδη στη φάση επιλογής του αναδόχου. Αυτό σημαίνει ότι ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας έχει απαλλαγεί από τον εφιάλτη με την εικόνα των σκουπιδιών στους δρόμους.

2ον) Η λειτουργία βιολογικού καθαρισμού για τα στραγγίσματα των απορριμμάτων ώστε να μην οδηγούνται ανεπεξέργαστα και οχληρά στο περιβάλλον και στον υδροφόρο ορίζοντα, αλλά κατόπιν τριτοβάθμιας επεξεργασίας να οδεύονται καθαρά σε φυσικό αποδέκτη. Επιπλέον, εγκατάσταση αντίστροφης όσμωσης για να αντιμετωπιστούν και τα φαινόμενα μεγάλων ποσοτήτων στραγγισμάτων που θα προκύψουν και από την αποκατάσταση των κυττάρων και από τα όμβρια ύδατα, δυναμικότητας 150 κβ ημερησίως.  Μαζί με τον βιολογικό  καθαρισμό η δυναμικότητα επεξεργασίας  είναι 170κβ ημερησίως! Δεν υπάρχει πλέον η μόλυνση και η επιβάρυνση του περιβάλλοντος, φυσικού και ανθρωπογενούς, που υπήρξε το προηγούμενο διάστημα.

3ον) Η έγκριση της ΜΠΕ και η επιτάχυνση του έργου αποκατάστασης τριών παλαιών και κορεσμένων κυττάρων στον ΧΥΤΑ Τεμπλονίου με ορίζοντα υλοποίησης τέλος του 2020. Το έργο έχει ολοκληρωθεί κατά 85% και θα παραδοθεί  ολοκληρωμένο το επόμενο διάστημα. Είναι ένα έργο που αλλάζει πλήρως την εικόνα και τις συνθήκες της περιοχής, ενώ τα τρία βουνά υπερσυγκέντρωσης απορριμμάτων, θα αποτελούν πλέον παρελθόν.

4ον) Η επικαιροποίηση της μελέτης πυρασφάλειας και η εγκατάσταση υποδομής και σχετικού εξοπλισμού σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην αναθεωρημένη νομοθεσία με σκοπό την έκδοση νέου πιστοποιητικού πυρασφάλειας για όλη την εγκατάσταση.

5ον) Η εγκατάσταση για πρώτη φορά ηλεκτρονικού συστήματος παρακολούθησης των εγκαταστάσεων με κάμερες, που λειτουργεί αποτρεπτικά για ενδεχόμενες δολιοφθορές.

6ον) Η επεξεργασία 12.000 στρωμάτων και ογκωδών αντικειμένων και η πλήρης αποκατάσταση του χώρου στον οποίο είχαν εναποτεθεί και είχε μετατραπεί σε εστία μόλυνσης για χρόνια.

Το πιο ουσιαστικό, όμως, είναι ότι επιταχύνθηκαν και ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες  για να δημοπρατηθεί η κατασκευή του εργοστασίου- μονάδας διαχείρισης και επεξεργασίας των απορριμμάτων.

Προχωρήσαμε μέσα σε 6 μόνο μήνες (χρόνος-ρεκόρ) στην ολοκλήρωση της μελέτης, των σχετικών αδειοδοτήσεων και των απαραίτητων εγκρίσεων προκειμένου να γίνει η δημοπράτηση του εργοστασίου-ολοκληρωμένης μονάδας διαχείρισης απορριμμάτων της Κέρκυρας, ένα έργο που έχει διασφαλισμένη ευρωπαϊκή χρηματοδότηση 29 εκ. ευρώ.

Το έργο δημοπρατήθηκε το Μάιο του 2020 και ακλούθησε το στάδιο της διαβούλευσης. Υποβλήθηκαν προσφυγές ενώπιον της ΑΕΠΠ και ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας , οι οποίες απορρίφθηκαν. Στη συνέχεια υποβλήθηκε εκ νέου προσφυγή στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών με 10 σημεία. Τα 6 από αυτά απορρίφθηκαν ενώ για τα υπόλοιπα 4 ζητήθηκε από τον ΣΥΔΙΣΑ να κάνει τροποποιήσεις στα τεύχη δημοπράτησης, κάτι που έγινε άμεσα και χωρίς καθυστέρηση με εντολή στον μελετητή να προβεί στις διορθώσεις και κατόπιν ανέβηκε στο ops  του ΥΜΕΠΕΡΑ για έγκριση συνέχισης της διαδικασίας δημοπράτησης.

Ο Προϊστάμενος  της διαχειριστικής του ΥΜΕΠΕΡΑ , μας διαβεβαίωσε ότι μετά τον έλεγχο που έκανε ήταν όλα άψογα και σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της ΑΕΠΠ και μετά από αυτό , αναμέναμε την έγκριση για να ‘’τρέξει’’ ο διαγωνισμός.

Με τον τρόπο αυτό διασφαλιζόταν ότι θα είχαμε σύντομα ανάδοχο και ότι το έργο θα ολοκληρωνόταν εντός του 2023.

Αιφνιδιαστικά, ενημερωθήκαμε ότι  σταματάει ο διαγωνισμός και ότι θα πρέπει να περιμένουμε  να προκηρυχθεί νέος διαγωνισμός από το διάδοχο σχήμα του ΣΥΔΙΣΑ, το νέο διαβαθμιδικό σύνδεσμο σε επίπεδο Περιφέρειας, όταν θα έχει την τεχνοκρατική και διοικητική ικανότητα , πράγμα που αναμφισβήτητα σημαίνει σημαντική καθυστέρηση.

 

Με τη δημιουργία και σύσταση του νέου φορέα δημιουργούνται τα εξής ζητήματα, τα οποία πρέπει να είναι σε γνώση του δημοτικού μας συμβουλίου που εκπροσωπεί την κοινωνία και τους πολίτες:

Α. Ως προς το διαγωνισμό για την κατασκευή της εργοστασίου απορριμμάτων:

1ον) Ο νέος διαβαθμιδικός σύνδεσμός δεν είναι έτοιμος να προχωρήσει στο διαγωνισμό αφού:

α)δεν διαθέτει το οργανωτικό υπόβαθρο, απόδειξη ότι  αποφάσισε να μεταθέσει την ευθύνη και την αρμοδιότητα της συνέχισης του διαγωνισμού μέσω προγραμματικής σύμβασης στη ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε, απόφαση που ελέγχεται ως προς τη νομιμότητα της και αποτελεί επιβεβαίωση της παρούσας αδυναμίας του.

β)πρέπει να γίνει τροποποίηση ένταξης ευρωπαϊκού έργου ως προς το φορέα υλοποίησης, αφού είναι ενταγμένο, ονοματισμένο με δικαιούχο χρηματοδότησης και φορέα υλοποίησης τον ΣΥΔΙΣΑ νομού Κέρκυρας , άρα θα πρέπει να αλλάξει ο φορέας και δικαιούχος το οποίο σημαίνει νέα ΥΓΟΣ και πλείστες άλλες γραφειοκρατικές και διοικητικές διαδικασίες και εγκρίσεις που μοιραία θα δημιουργήσουν καθυστέρηση.

γ) θα έπρεπε να ακολουθηθεί διαφορετική διαδικασία ως προς τους όρους αφού ο νέος φορέας είναι Α.Ε. ,δηλαδή ΝΠΙΔ.

2ον) Υπάρχει καθυστέρηση, στην καλύτερη περίπτωση 5- 6 μηνών για να κινηθεί εκ νέου η διαδικασία του διαγωνισμού, ενώ μέχρι την επιλογή του αναδόχου και έναρξη του έργου( με τη νέα διαδικασία) μπορεί να περάσει ακόμα και  χρόνος. Παράπλευρη απώλεια, πέρα από την καθυστέρηση στην υλοποίηση του έργου,  αλλά ιδιαίτερα σοβαρή, θα είναι η επιπλέον οικονομική επιβάρυνση των πολιτών της Κέρκυρας για μεγάλο χρονικό διάστημα με το κόστος της μεταφοράς των απορριμμάτων.

Αντίθετα, αν προχωρούσε ο διαγωνισμός από τον ΣΥΔΙΣΑ νομού Κέρκυρας από αρχές Οκτώβρη που ήταν όλα έτοιμα, ελεγμένα και επικαιροποιημένα, θα είχε περάσει ήδη η προθεσμία των 35 ημερών για την κατάθεση προσφορών από τους ενδιαφερομένους, θα ακολουθούσε  η αξιολόγηση τους από την αρμόδια υπηρεσιακή επιτροπή και  θα οδηγούμασταν στο αποτέλεσμα να έχουμε ανάδοχο σε λίγους μήνες με δυνατότητα άμεσης έναρξης του έργου.

Β. Ως  προς τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης για την δημοπράτηση της μονάδας και για την υποκατάσταση σε διοικητική  και τεχνική υποστήριξη του νέου διαβαθμιδικού φορέα:

Το νομικό θέμα που δημιουργείται πρώτα απ’ όλα είναι ότι ο ΣΥΔΙΣΑ έχει ήδη συνάψει προγραμματική σύμβαση συνεργασίας με το Δήμο μας για διοικητική και τεχνική υποστήριξη και οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται δωρεάν. ΄Ηδη σε όλες τις επιτροπές παραλαβής υλικών, υπηρεσιών ,εποπτεία έργων κ.α. συμμετέχουν μηχανικοί και διοικητικοί υπάλληλοι το Δήμου μας, όπως και σε όποιο άλλο ζήτημα απαιτείται συνεπικουρία και στήριξη. Επομένως, θα μπορούσε κάλλιστα ο διαβαθμιδικός φορέας να συνεχίσει αυτήν τη συνεργασία μέχρι να στελεχωθεί, να δυναμώσει και να μπορεί να επιτελέσει το έργο του σε όλα τα επίπεδα, μιας και το προσωπικό το Δήμου μας έχει τη γνώση, την εμπειρία και τη διαχειριστική επάρκεια.

Εξάλλου, δεν είναι νόμιμο εφόσον υπάρχει αυτή η σύμβαση να συμβληθούμε σε δεύτερη σύμβαση με το ίδιο περιεχόμενο με τη ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. και μάλιστα έναντι αμοιβής που θα κληθεί να πληρώσει ο Δήμος και κατ’ επέκταση οι δημότες. Θα πρέπει, επομένως το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει τη λύση της ως άνω σύμβασης και μετά εάν είναι προς το συμφέρον του δήμου μας και νόμιμο να συμβληθεί μέσω του διαβαθμιδικού σε νέα προγραμματική με έναν άλλο φορέα όπως η ΔΙΑΔΥΑ Α.Ε. Ο διαβαθμιδικός του νοτίου Αιγαίου αντίστοιχα προχώρησε για τεχνική και διοικητική υποστήριξη σε προγραμματική σύμβαση συνεργασίας με τις υπηρεσίες της Περιφέρειας. Εδώ επειδή γνωρίζουμε την σοβαρή υποστελέχωση των υπηρεσιών της ΠΙΝ δεν έχουμε αυτήν την απαίτηση γι ‘αυτό προσφέρονται οι Δήμοι με τις υπηρεσίες τους αντίστοιχα.

Επιπλέον, τίθενται  και ηθικής φύσεως ζητήματα και προβληματισμοί, δηλαδή εάν και κατά πόσον είναι θεμιτό, να υποκαθίσταται διοικητικά και τεχνικά ο διαβαθμιδικός φορέας ,κυρίως ως προς τη δημοπράτηση της μονάδας ολοκληρωμένης διαχείρισης, από έναν άλλον φορέα, τη ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. εν προκειμένω, η οποία λειτουργεί, διοικεί και συνεργάζεται με οικονομικό φορέα που κατασκεύασε και λειτουργεί τη μονάδα της Κοζάνης και που ενδεχομένως να θέσει υποψηφιότητα και για το εργοστάσιο- μονάδα της Κέρκυρας;;

Γ. Ως προς την παραχώρηση περιουσιακών στοιχείων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας  και όλου του νομού στο νέο διαβαθμιδικό φορέα:

Πολύ σοβαρό είναι το ζήτημα της παραχώρησης με ένα  απλό πρακτικό παράδοσης-παραλαβής όλης της κινητής και κυρίως ακίνητης περιουσίας του ΣΥΔΙΣΑ νομού Κέρκυρας στον διαβαθμιδικό καθώς και της αυτοδίκαιης εγγραφής του συνόλου της ακίνητης περιουσίας στη μερίδα του διαβαθμιδικού ΦΟΔΣΑ Α.Ε. που είναι ΝΠΙΔ. Η ακίνητη  αυτή περιουσία, δε, αποκτήθηκε ως επί το πλείστον με χρήματα που προέρχονται από τα ανταποδοτικά τέλη που καταβάλλουν οι δημότες στο Δήμο για την αποκομιδή και διαχείριση  των απορριμμάτων, οπότε απαιτείται ηθικά, νομικά και  πολιτικά, έγκριση και συγκατάθεση του δημοτικού συμβουλίου που εκπροσωπεί την κοινωνία των δημοτών για να μεταβιβαστεί η περιουσία αυτή σε έναν άλλον φορέα, ΝΠΙΔ,  στον οποίο δεν θα συμμετέχουν μόνον οι δήμοι του νομού μας.

Ο απολογισμός ενός έτους δράσεων του ΣΥΔΙΣΑ Α.Ε. για τις οποίες ευχαριστώ όλα τα μέλη του συμβουλίου και τους υπηρεσιακούς παράγοντες που πραγματικά έβαλαν πλάτη σε πολύ δύσκολες συνθήκες και εν μέσω covid-19,   αλλά και οι παραπάνω βασικοί και σοβαροί προβληματισμοί, είναι απαραίτητο να συζητηθούν και να τύχουν διαβούλευσης και αποφάσεων από το δημοτικό μας συμβούλιο, διότι όλοι μαζί , με την ευθύνη που αναλογεί στον καθένα μας, πρέπει να αποφασίσουμε για το μέλλον και την εξέλιξη αυτής της σοβαρής υπόθεσης που μας έχει ταλαιπωρήσει, έχει θέσει σε κίνδυνο την υγεία, την ευημερία ,την οικονομία και το τουριστικό μας προϊόν για χρόνια και δεν επιτρέπεται, εφόσον έχουν δρομολογηθεί λύσεις και είμαστε σε πολύ καλό δρόμο με τη βοήθεια όλων, να μπούμε σε περιπέτειες , πειραματισμούς και καθυστερήσεις που μπορεί να αποβούν μοιραίες για την υπόθεση αυτή.

 

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544