Δημοφιλή άρθρα
Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διαφόρων ειδικοτήτων συνολικά 24 ατόμων. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού...
Αριθμός απόφασης 6-14 - Θέμα: Περί έγκρισης για απ’ευθείας μίσθωση ακινήτων του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης «ΕΛΕΝΗΣ ΑΡΜΕΝΗ ΜΟΝΤΣΕΝΙΓΟΥ».. Αριθμός Πρωτοκόλλου:...
ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ «ΧΩΡΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΜΠΕΝΙΤΣΩΝ». ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗ...
Αριθμός απόφασης 6-10 - Θέμα: Περί Έγκρισης όρων Διακήρυξης αγοράς ακινήτου για τη στέγαση της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Έργου.. Αριθμός...
Αριθμός απόφασης 6-9 - Θέμα: Περί έγκρισης Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής σύμβασης παροχής υπηρεσιών ηχητικής κάλυψης εκδηλώσεων του Δήμου, έτους 2020.....
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ 15/1/2021

Αρχική / Επικαιρότητα / Δελτία Τύπου / ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ 15/1/2021
corfu.gr-2020-06-24_08-57-26_139863
Ημερομηνία ανάρτησης: 19.01.21

Το Παρατηρητήριο του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας για τη νόσο COVID-19, συνεχίζει την παρακολούθηση της εξέλιξης της επιδημίας σε τοπικό επίπεδο. Η σημερινή έκθεση αποσκοπεί σε επικαιροποίηση της εικόνας, που παρουσιάστηκε με την προηγούμενη έκθεση, που αναρτήθηκε στις 4/1/2021.

Με βάση τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, το Παρατηρητήριο έχει καταγράψει 354 επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου COVID-19, ανάμεσα στους μόνιμους κατοίκους της Κέρκυρας και 109 ανάμεσα σε επισκέπτες, από την έναρξη της επιδημίας μέχρι και την 15/1/2021. Συνολικά 81 ασθενείς μόνιμοι κάτοικοι Κέρκυρας νοσηλεύτηκαν (22.9% του συνόλου των κρουσμάτων). Επίσης έχουν σημειωθεί 15 θάνατοι μεταξύ μονίμων κατοίκων και 4 θάνατοι μεταξύ επισκεπτών, σχετιζόμενοι με COVID-19.

Ως επιβεβαιωμένα κρούσματα εξακολουθούν να θεωρούνται όλες οι περιπτώσεις, στις οποίες η διάγνωση έχει τεθεί εργαστηριακά με μοριακή μέθοδο RT– PCR, σε εργαστήρια που διενεργούν ελέγχους SARS-CoV-2 και που δηλώνουν συστηματικά στον ΕΟΔΥ το σύνολο των δειγμάτων που ελέγχουν. Τέτοια εργαστήρια υπάρχουν στην Κέρκυρα τόσο στο Δημόσιο Νοσοκομείο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα της υγείας. Ξεχωριστά προσμετρούνται τα κρούσματα, που ανιχνεύονται από τις δειγματοληψίες, τις οποίες διενεργούν με rapid test τα συνεργεία της Κινητής Ομάδας Υγείας του ΕΟΔΥ στην Κέρκυρα.

Στη διάρκεια του πρώτου δεκαπενθήμερου του Ιανουαρίου, το Παρατηρητήριο κατέγραψε συνολικά 5 νέα κρούσματα ανάμεσα στους μόνιμους κατοίκους, που επιβεβαιώθηκαν σε εργαστήρια της Κέρκυρας, τα οποία διενεργούν το μοριακό τεστ ανίχνευσης του SARS-CoV-2. Επί πλέον καταγράφηκαν 4 νέα κρούσματα από τις ιχνηλατήσεις και τις μαζικές εξετάσεις, που διενεργεί με rapid test η ΚΟΜΥ του ΕΟΔΥ. Στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου έγιναν επίσης 3 εισαγωγές στο Νοσοκομείο, σε ασθενείς COVID-19 μόνιμους κάτοικους Κέρκυρας, ενώ σημειώθηκε και ένας θάνατος σχετιζόμενος με COVID-19. Το Νοέμβριο είχαν γίνει συνολικά 34 εισαγωγές, και είχαν καταγραφεί 6 θάνατοι, και το Δεκέμβριο έγιναν 15 εισαγωγές και σημειώθηκαν 6 θάνατοι.

Από την ανάλυση των στοιχείων που αφορούν τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ανάμεσα στον μόνιμο πληθυσμό της Κέρκυρας προκύπτει ότι 148 (41.8%) ήταν γυναίκες και 206 (58.2%) ήταν άνδρες. Η μέση ηλικία τους είναι τα 47.0 έτη , 46.3 στις γυναίκες και 47.5 στους άνδρες. Το εύρος ηλικιών κυμαίνεται μεταξύ 3 και 96 ετών. Η κατανομή κατά φύλο και ομάδες ηλικιών φαίνεται στον πίνακα 1.

Πίνακας 1: Κατανομή επιβεβαιωμένων κρουσμάτων COVID-19 κατά φύλο και ομάδες ηλικιών στον μόνιμο πληθυσμό της Κέρκυρας, στο διάστημα 30/3/2020 έως 15/1/2021

0-17

18-39

40-64

65+

Σύνολο

Άνδρες

7 (3.7%)

69 (33.7%)

85 (41.7%)

44 (21.5%)

205 (100%)

Γυναίκες

3 (2.1%)

53 (36.3%)

61 (41.8%)

29 (19.9%)

146 (100%)

Σύνολο

10 (2.9%)

122 (34.8%)

146 (41.6%)

73 (20.8%)

351 (100%)

Σε 1 άνδρα και 2 γυναίκες δεν είναι γνωστή η ηλικία

Η ημερήσια χρονική διασπορά των κρουσμάτων ανάμεσα σε μόνιμους κατοίκους, με βάση την ημερομηνία λήψης επιχρίσματος προς εξέταση, φαίνεται στο διάγραμμα 1. Στο διάγραμμα απεικονίζεται η συνεχιζόμενη σταθεροποίηση στο ρυθμό εμφάνισης νέων κρουσμάτων, από τις αρχές Δεκεμβρίου έως σήμερα. Η μηνιαία χρονική διασπορά εμφανίζεται στο διάγραμμα 2. Τα περισσότερα κρούσματα καταγράφηκαν τον Νοέμβριο, ενώ το Δεκέμβριο είχαμε σημαντική μείωση των νέων κρουσμάτων, που συνεχίζεται τον Ιανουάριο.

Διάγραμμα 1: Επιβεβαιωμένα κρούσματα COVID-19 στην Κέρκυρα στο διάστημα 30/3/2020 έως 15/1/2021 μεταξύ μονίμων κατοίκων (ημερήσια καταγραφή)

  corfu.gr-2021-01-19_09-40-24_766676

Διάγραμμα 2: Επιβεβαιωμένα κρούσματα COVID-19 στην Κέρκυρα στο διάστημα 30/3/2020 έως 15/1/2021 μεταξύ μονίμων κατοίκων (μηνιαία καταγραφή)

corfu.gr-2021-01-19_09-39-04_644826

Σε ότι αφορά τη γεωγραφική κατανομή των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων ανάμεσα σε μόνιμους κατοίκους, αυτή εντοπίζεται το τελευταίο διάστημα κυρίως στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας, και ιδιαίτερα στην πόλη της Κέρκυρας και στις βορεινές Δημοτικές Ενότητες. Κρούσματα έχουν καταγραφεί στη διάρκεια της επιδημίας σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του νησιού, αλλά με σημαντικές διαφορές στη συχνότητα εμφάνισης. Η κεντρική και η βόρεια Κέρκυρα έχουν εμφανίσει μέχρι σήμερα τη μεγαλύτερη συχνότητα κρουσμάτων. Ο συνολικός αριθμός επιβεβαιωμένων κρουσμάτων ανάμεσα σε μόνιμους κατοίκους, από την έναρξη της επιδημίας έως σήμερα, και η συχνότητα των κρουσμάτων σε σχέση με τον πληθυσμό για τις περισσότερο επιβαρυμένες Δημοτικές Ενότητες, φαίνεται στο διάγραμμα 3.

Διάγραμμα 3: : Κατανομή και συχνότητα επιβεβαιωμένων κρουσμάτων COVID-19 κατά Δημοτική Ενότητα στο διάστημα 30/3 έως 15/1/2021

corfu.gr-2021-01-19_09-39-47_520729

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η διαχρονική εξέλιξη της επιδημίας σε διαφορετικές περιοχές του νησιού. Στο διάγραμμα 4 παρουσιάζεται ο αριθμός των κρουσμάτων για τον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας συνολικά (περιλαμβανομένης και της Δημοτικής Ενότητας Κερκυραίων), για την Δημοτική Ενότητα Κερκυραίων ξεχωριστά, καθώς και για τους Δήμους Βόρειας και Νότιας Κέρκυρας, όπως εξελίχθηκε από την αρχή της επιδημίας έως τις 31/12. Ο υψηλότερος αριθμός κρουσμάτων εμφανίζεται διαχρονικά στην Κεντρική Κέρκυρα και ειδικά στη Δημοτική Ενότητα Κέρκυρας. Στο Δήμο Βόρειας Κέρκυρας καταγράφηκε σημαντική επιβάρυνση κατά την έξαρση της επιδημίας το Νοέμβριο, που στη συνέχεια υποχώρησε. Χαμηλός παρέμεινε διαχρονικά ο αριθμός των κρουσμάτων στο Δήμο Νότιας Κέρκυρας.

Διάγραμμα 4: Αριθμός επιβεβαιωμένων κρουσμάτων κατά περιοχή μόνιμης κατοικίας στο διάστημα 30/3 έως 31/12 (μηνιαία καταγραφή)

corfu.gr-2021-01-19_09-40-08_967384

Από την ανάλυση των στοιχείων που συνεχίζει να συγκεντρώνει το Παρατηρητήριο, προκύπτει ότι η διασπορά του νέου κορωνοιού SARSCOV-2 στον μόνιμο πληθυσμό του νησιού έχει περιοριστεί σημαντικά. Το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου υπήρξε περαιτέρω μείωση στον ρυθμό εμφάνισης νέων κρουσμάτων, σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Η εξέλιξη αυτή συνοδεύεται από μείωση των νοσηλειών στην Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων του Γενικού Νοσοκομείου, και σημαντική μείωση των θανάτων, γεγονός που ενισχύει την εικόνα σταθεροποίησης της επιδημίας. Σημαντική είναι και η διαπίστωση χαμηλού ποσοστού θετικότητας (<1%) στις μαζικές εξετάσεις με rapid test, που διενεργούνται από την Κινητή Ομάδα Υγείας του ΕΟΔΥ, καθώς και στις μοριακές εξετάσεις, που διενεργούνται στο Νοσοκομείο και στα ιδιωτικά εργαστήρια.

Η συχνότητα κρουσμάτων παραμένει χαμηλότερη από το σύνολο της χώρας. Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα COVID-19 στην Κέρκυρα αντιστοιχούν αθροιστικά, από την έναρξη της επιδημίας μέχρι σήμερα, σε μια συχνότητα της τάξης των 3,5 κρουσμάτων ανά 1000 κατοίκους, ενώ στο σύνολο της χώρας η αντίστοιχη συχνότητα αντιστοιχεί σε 14/1000, με βάση τα στοιχεία που δημοσιεύει ο ΕΟΔΥ. Ο πραγματικός αριθμός των κρουσμάτων είναι πολλαπλάσιος από τα επιβεβαιωμένα κρούσματα και δεν μπορεί να υπολογισθεί με τα υπάρχοντα στοιχεία. Η θνησιμότητα που σχετίζεται με COVID-19 στην Κέρκυρα ανέρχεται μέχρι σήμερα σε 15 θανάτους ανά 100.000 κατοίκους ενώ για το σύνολο της χώρας σε 52/100.000.

Με βάση τα δεδομένα που παρουσιάσθηκαν, επιβεβαιώνεται πως η Κέρκυρα απέφυγε να εισέλθει σε μια φάση ανεξέλεγκτης εξάπλωσης τον Νοέμβριο. Η εξέλιξη αυτή αποφεύχθηκε οριακά στην Κέρκυρα, όπως και σε άλλες περιοχές της χώρας, με την εφαρμογή του lock down. Στη συνέχεια η κατάσταση σταθεροποιήθηκε και παραμένει σε ελεγχόμενα επίπεδα μέχρι σήμερα. Στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου δεν εμφανίστηκε αύξηση κρουσμάτων, σαν αποτέλεσμα αυξημένης κινητικότητας στη διάρκεια των γιορτών.

Από την προηγούμενη εβδομάδα βρίσκεται σε εξέλιξη το εμβολιαστικό πρόγραμμα και στην Κέρκυρα. Μέχρι τις 15/1 είχαν εμβολιαστεί 200 εργαζόμενοι στο Γενικό Νοσοκομείο. Είναι σημαντικό να επιτευχθεί η γρήγορη εφαρμογή της πρώτης δόσης του εμβολιασμού, μέχρι το τέλος του μήνα, στους εργαζόμενους στο Δημόσιο και στον Ιδιωτικό Τομέα της Υγείας, καθώς και στους φιλοξενούμενους και τους εργαζόμενους στις Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων και Χρονίως Πασχόντων. Η ολοκλήρωση αυτής της πρώτης φάσης του εμβολιαστικού προγράμματος και στην Κέρκυρα θα απομακρύνει τον κίνδυνο να μετατραπούν οι δομές υγείας και οι δομές φιλοξενίας σε εστίες υπερμετάδοσης.

Από την επιτυχία του εμβολιαστικού προγράμματος θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό και στην Κέρκυρα ο οριστικός έλεγχος της επιδημίας και η επαναφορά στους φυσιολογικούς ρυθμούς της κοινωνικής και οικονομικής ζωής. Η διεξαγωγή του προγράμματος είναι ένα δύσκολο εγχείρημα με μεγάλες οργανωτικές και τεχνικές δυσκολίες και θα πρέπει να υποστηριχθεί αποφασιστικά από τις τοπικές αρχές και την τοπική κοινωνία. Η ανάπτυξη εμβολιαστικών κέντρων σε διάφορες περιοχές του νησιού, καθώς και η λειτουργία κινητής ομάδας εμβολιασμού, είναι αναγκαία για την επίτευξη υψηλού ποσοστού εμβολιαστικής κάλυψης στον πληθυσμό της Κέρκυρας. Μέχρι στιγμής δεν είναι σαφές πώς θα οργανωθούν οι εμβολιασμοί στις αγροτικές περιοχές και ιδιαίτερα στις πιο απομακρυσμένες από την πόλη.

Σε κάθε περίπτωση έχει μεγάλη σημασία να διατηρηθεί σε ελεγχόμενα επίπεδα η διασπορά του ιού το επόμενο δίμηνο. Όπως έχει ήδη τονιστεί τα αποτελέσματα του εμβολιαστικού προγράμματος θα αρχίσουν να φαίνονται μετά το τέλος του χειμώνα, αφού θα έχει εμβολιασθεί σημαντικό μέρος τους πληθυσμού, και ιδιαίτερα των ευπαθών ομάδων.

Το άνοιγμα των Δημοτικών Σχολείων, Νηπιαγωγείων και Παιδικών Σταθμών σε συνδυασμό με το άνοιγμα του λιανεμπορίου αποτελούν τα πρώτα βήματα μιας απόπειρας σταδιακής χαλάρωσης των περιοριστικών μέτρων. Με δεδομένο το ότι βρισκόμαστε στην καρδιά του χειμώνα και της εποχής των ιώσεων, χρειάζεται ακόμη μεγάλη προσοχή και στενή παρακολούθηση της επιδημίας, προκειμένου να παραμείνει στα ελεγχόμενα επίπεδα, που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Κέρκυρα.

.

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544