Δημοφιλή άρθρα
Αριθμός απόφασης 44-1 - Θέμα: Περί αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2022. Αριθμός Πρωτοκόλλου: 44-1 ΑΔΑ: Ω5Ω446ΜΓ2Α-ΔΧ7
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ(44Η) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Κέρκυρα:    26-09-2022 ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ...
PARTY ALL NIGHT LONG   AMALIA & THE ARCHITECTS IDRA KAYNE D3LTA NIKKO PATRELAKIS -...
Η ετοιμότητα ενόψει της χειμερινής περιόδου στη συνεδρίαση του Σ.Τ.Ο. του Κεντρικού Δήμου. Συνεδρίασε...
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ(43Η) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Κέρκυρα:    23-09-2022 ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

Eπαναληπτική πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκποίηση του συνόλου των εγκαταλελειμμένων οχημάτων

Αρχική / Επικαιρότητα / Διαγωνισμοί Έργων-Υπηρεσιών-Προμηθειών / Eπαναληπτική πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκποίηση του συνόλου των εγκαταλελειμμένων οχημάτων
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 10.12.20

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       

ΝΟΜΟΣ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ                                                                                   ΚΕΡΚΥΡΑ    10   /  12    / 2020

ΔΗΜΟΣ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

& ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                                                           Αρ. Πρωτ. Οικ. 41325

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων διακηρύσσει την επαναληπτική πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκποίηση του συνόλου των εγκαταλελειμμένων οχημάτων, που θα περισυλλεχθούν από σημεία του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 116/2004 και του ΠΔ 270/81, για διάστημα δύο ετών (2) ετών από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα επέκτασης – ανανέωσης για άλλο ένα (1) έτος, εάν και εφόσον το επιθυμούν αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι.

Οι ισχύοντες όροι διακήρυξης είναι αυτοί που εγκρίθηκαν με την 9-2/27-3-2020 (ΑΔΑ:ΩΙΑΦ46ΜΓ2Α-ΞΩΥ) απόφαση της Ο.Ε

 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 23/12/2020, ημέρα Τετάρτη σε αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος «Μαράσλειο» ενώπιον της Αρμόδιας Επιτροπής  του Π.Δ. 270/81  με ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών την  11:00 π.μ.  και λήξης την 11:30 π.μ.

 

Εάν η δημοπρασία δεν  πραγματοποιηθεί την παραπάνω αναφερόμενη ημερομηνία θα διεξαχθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα,  στον ίδιο χώρο και  την ίδια ώρα.

 

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν :

Α) οι εταιρείες – εγκεκριμένα κέντρα εναλλακτικής διαχείρισης Ο.Τ.Κ.Ζ. (επίσημα μέλη του δικτύου της Ε.Δ.Ο.Ε.) – οι οποίες  μπορούν να εγγυηθούν την πλήρη και ακώλυτη εκπλήρωση των ειδικότερων όρων που περιγράφονται στην διακήρυξη      ή

Β) οι επιχειρήσεις  που διαθέτουν άδεια συλλογής και μεταφοράς οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ) εντός των ορίων αρμοδιότητας του Νομού Κέρκυρας και συνεργάζονται με εταιρείες – εγκεκριμένα κέντρα εναλλακτικής διαχείρισης Ο.Τ.Κ.Ζ.

 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 865,00 € με ισχύ τουλάχιστον είκοσι (28) μήνες από την ημέρα της δημοπρασίας .

Αντίγραφα της διακήρυξης για τη δημοπρασία καθώς και περαιτέρω πληροφορίες-διευκρινήσεις θα δίνονται από Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας & Αδειών Μεταφορών, τηλ:26613 64618, μέχρι και την προηγούμενη της ημερομηνίας διεξαγωγής της Δημοπρασίας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθώς επίσης και από την ιστοσελίδα του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων: www.corfu.gr , στο πεδίο διαγωνισμοί.

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΕΡΟΠΗ – ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ  ΥΔΡΑΙΟΥ

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544