Δημοφιλή άρθρα
Αριθμός απόφασης 18-1 - Θέμα: Έγκριση αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων –εξόδων οικονομικού έτους 2024.. Αριθμός Πρωτοκόλλου: 18-1 ΑΔΑ: ΨΩ2946ΜΓ2Α-ΞΕΦ...
Αριθμός απόφασης 16-9 - Θέμα: Έγκριση τροποποίησης υποβληθείσας πρότασης του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων στην πρόσκληση ΧI του...
Αριθμός απόφασης 16-14 - Θέμα: Έγκριση των Γ & Δ σταδίων της και την οριστική παραλαβή Μελέτης με τίτλο: «Μελέτη...
Αριθμός απόφασης 16-18 - Θέμα: Γνωμοδότηση περί μη άσκησης ένδικων μέσων κατά της υπαριθμ. 70/2024 διαταγής πληρωμής του Διοικητικού Εφετείου...
Αριθμός απόφασης 16-16 - Θέμα: Λήψη γνωμοδότησης για Έγκριση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων ή ηχητικού συστήματος μέχρι...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

Προσθήκη αιθουσών στο Δημοτικό Σχολείο Βιρού, Δήμου Κέρκυρας

Αρχική / Έργα / ΕΣΠΑ 2014-2020 / Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ιονίων Νήσων / Προσθήκη αιθουσών στο Δημοτικό Σχολείο Βιρού, Δήμου Κέρκυρας
corfu.gr-2020-07-30_11-52-30_725009

Το έργο “ Προσθήκη αιθουσών στο Δημοτικό Σχολείο Βιρού” αφορά στην κατεδάφιση υπάρχοντος λιθόκτιστου κτιρίου και στην κατασκευή διώροφου κτιρίου στην Π.Ε. Βιρός της Δ.Ε. Αχιλλείων του Δ. Κέρκυρας. Το παραδοτέο θα αφορά μια νέα σχολική μονάδα με συνολική επιφάνεια 796,71 m2, αποτελούμενη από (6) αίθουσες, από τις οποίες οι (4) νέες, και (2) εργαστήρια καθώς και διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρου. Η υλοποίηση της πράξης θα γίνει με τρία (3) υποέργα.

1o ΥΠΟΕΡΓΟ : ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΙΡΟΥ
Πρόκειται για ανέγερση Δημοτικού Σχολείου Βιρού καθώς και την διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Πιο συγκεκριμένα προβλέπονται να γίνουν καθαιρέσεις, εκσκαφή εξωτερικών θεμελίων καθώς και των απαραίτητων εσωτερικών, κατασκευή νέου διώροφου σκελετού εξωτερικών οπτοπλινθοδομών και μόνωσης, εσωτερικών τοιχοποιιών (μπατικές ή δρομικές), εσωτερικών και εξωτερικών επιχρισμάτων, δαπέδου από οπλισμένο σκυρόδεμα, ξύλινης στέγης, επικεράμωση, επιστρώσεις δαπέδων και τοίχων (στα w.c.) τοποθέτηση κουφωμάτων, χρωματισμοί, κατασκευή όλων των απαραίτητων εγκαταστάσεων. Στον περιβάλλοντα χώρο θα γίνουν καθαιρέσεις, εκσκαφές για τη διαμόρφωση των επιπέδων, κατασκευή νέου κλιμακοστασίου που οδηγεί στο σχολείο, ράμπας ΑΜΕΑ, τοιχείων αντιστήριξης, πλακοστρώσεις τμημάτων, διαμόρφωση παρτεριών, επίστρωση τμημάτων του οικοπέδου με ψηφίδα και ασφαλτοτάπητα, περίφραξη του οικοπέδου, τοποθέτηση αυλοθύρων, κιγκλιδωμάτων, ελαιοχρωματισμοί μεταλλικών επιφανειών και κατασκευή δικτύου αποχέτευσης του κτιρίου – ομβρίων υδάτων, δικτύου ύδρευσης και δικτύου ηλεκτροφωτισμού.

2o ΥΠΟΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Αφορά την προμήθεια του εξοπλισμού λειτουργίας του σχολείου. Δηλαδή επίπλωσης, εξοπλισμού σχολικού εργαστηρίου φυσικής – χημείας, ηλεκτρονικού – ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και εξοπλισμού εξωτερικού χώρου.

3o ΥΠΟΕΡΓΟ : ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΕΗ
Αφορά την σύνδεση του σχολείου με το δίκτυο της ΔΕΗ

corfu.gr-2020-10-15_10-23-20_340432

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544