Δημοφιλή άρθρα
3Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ - ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ - ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. 3η Συνεδρίαση του...
Ντελάλης: Έναρξη Κερκυραϊκής Αποκριάς.
Κερκυραϊκή Αποκριά 2024: Πρόγραμμα εκδηλώσεων. Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας  και Διαποντίων Νήσων,  σας προσκαλεί  στην έναρξη των...
Αριθμός απόφασης 4-10 - Θέμα: Περί Έγκρισης 3ου Πρακτικού κατακύρωσης διαγωνισμού που αφορά την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ».....
Αριθμός απόφασης 2-15 - Θέμα: Περί έγκρισης Πρακτικού Επιτροπής παρακολούθησης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

Μεταβολή Ληξιαρχικών Πράξεων

corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 17.06.20

Οι μεταβολές που επέρχονται στην κατάσταση του φυσικού προσώπου, μετά τη σύνταξη της ληξιαρχικής πράξης, καταχωρούνται στο περιθώριο της αντίστοιχης πράξης, βάσει ορισμένων δικαιολογητικών για κάθε περίπτωση μεταβολής.

Οι μεταβολές που αναφέρονται στο άρθρο 14 του Ν.344/1976 όπως αντικαταστάθηκε με τον Ν.4144/2013 είναι:

 • Νομιμοποίηση τέκνου
 • Αναγνώριση τέκνου
 • Αποκήρυξη τέκνου
 • Προσβολή πατρότητας
 • Υιοθεσία τέκνου και λύσης αυτής
 • Προσθήκη ή μεταβολή ονόματος
 • Προσθήκη ή μεταβολή επωνύμου
 • Προσθήκη ή μεταβολή Ιθαγένειας
 • Προσθήκη ή μεταβολή Θρησκεύματος
 • Αλλαγή φύλου
 • Ακύρωση γάμου
 • Διαζύγιο
 • Αλλαγή ή προσθήκη επωνύμου, πατρωνύμου και μητρωνύμου
 • Αλλαγή ή προσθήκη ονόματος
 • Λύση συμφώνου συμβίωσης
 • Αφάνεια ή άρση αφάνειας
 • Ανάκτηση πατρικού επωνύμου από έγγαμη γυναίκα

Προθεσμία Δήλωσης: Εντός μηνός από τότε που έλαβε χώρα η μεταβολή.

Εκπρόθεσμη δήλωση Σύμφωνα με το άρθρο33 του Ν.4674/2020 (53Α)

Μετά την παρέλευση τριάντα ημερών καταβάλλεται παράβολο 30 €.

Μετά την παρέλευση ενενήντα ημερών, καταβάλλεται πρόστιμο 60 €.

H πληρωμή παραβόλου γίνεται ηλεκτρονικά στο e-παράβολο, μέσω της διαδικασίας έκδοσης παραβόλων κωδικό παραβόλου (3828)

Σχετικά με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, τους υπόχρεους προς δήλωση κ.λ.π, πληροφορίες δίνονται στο Ληξιαρχείο. Στα τηλ.26613-62755 -756.

Γενικές Πληροφορίες

 Τα ληξιαρχικά γεγονότα, οι διορθώσεις και οι μεταβολές δηλώνονται και υπογράφονται από πρόσωπα που ρητά ορίζονται στο ληξιαρχικό Νόμο 344/76,και όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον ν.4144/2013.

Ολες οι δηλώσεις δύναται να γίνουν από τρίτο πρόσωπο εφοδιασμένο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο (εκτός του συμφώνου συμβίωσης). Για κάθε μεταβολή, από το Ληξιαρχείο του Δήμου μας, δίνονται λεπτομερείς οδηγίες στους ενδιαφερομένους σχετικά με τα δικαιολογητικά, τις προθεσμίες και τους υπόχρεους προς την δήλωση των ως ανω μεταβολών.

Τηλεφωνα 26613-62755-756

 

Εξυπηρέτηση

Το Τμ. Ληξιαρχείου εξυπηρετεί κατά προτεραιότητα κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (63 εγκ.Υπ.Εσ.) Αριθμ.πρωτ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/184/οικ.19515/12-10-2021, με συνεχή ενημέρωση για τον τρόπο λειτουργίας για τις δημόσιες υπηρεσίες.

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544