Δημοφιλή άρθρα
Καύσωνας: Φιλοξενία στο Γηροκομείο - Πτωχοκομείο Κέρκυρας. Το Γηροκομείο – Πτωχοκομείο Κέρκυρας σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πρόνοιας και...
Υδροδότηση Αη Γόρδη: Συνεχίζονται οι προσπάθειες του Δήμου και της ΔΕΥΑΚ για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Συνεχίζονται οι...
Με την Πρέσβη της Γαλλίας στην Ελλάδα, συναντήθηκε σήμερα ο Δήμαρχος. Με την Πρέσβη της Γαλλίας στην Ελλάδα Laurence Auer,...
26Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.                                                                                                                  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Κέρκυρα:   15-7-2024...
Προμήθεια λαμπτήρων, ηλεκτρολογικού υλικού και εορταστικού διάκοσμου Δ.Ε. Φαιάκων. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

Μεταβολή Ληξιαρχικών Πράξεων

corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 17.06.20

Οι μεταβολές που επέρχονται στην κατάσταση του φυσικού προσώπου, μετά τη σύνταξη της ληξιαρχικής πράξης, καταχωρούνται στο περιθώριο της αντίστοιχης πράξης, βάσει ορισμένων δικαιολογητικών για κάθε περίπτωση μεταβολής.

Οι μεταβολές που αναφέρονται στο άρθρο 14 του Ν.344/1976 όπως αντικαταστάθηκε με τον Ν.4144/2013 είναι:

 • Νομιμοποίηση τέκνου
 • Αναγνώριση τέκνου
 • Αποκήρυξη τέκνου
 • Προσβολή πατρότητας
 • Υιοθεσία τέκνου και λύσης αυτής
 • Προσθήκη ή μεταβολή ονόματος
 • Προσθήκη ή μεταβολή επωνύμου
 • Προσθήκη ή μεταβολή Ιθαγένειας
 • Προσθήκη ή μεταβολή Θρησκεύματος
 • Αλλαγή φύλου
 • Ακύρωση γάμου
 • Διαζύγιο
 • Αλλαγή ή προσθήκη επωνύμου, πατρωνύμου και μητρωνύμου
 • Αλλαγή ή προσθήκη ονόματος
 • Λύση συμφώνου συμβίωσης
 • Αφάνεια ή άρση αφάνειας
 • Ανάκτηση πατρικού επωνύμου από έγγαμη γυναίκα

Προθεσμία Δήλωσης: Εντός μηνός από τότε που έλαβε χώρα η μεταβολή.

Εκπρόθεσμη δήλωση Σύμφωνα με το άρθρο33 του Ν.4674/2020 (53Α)

Μετά την παρέλευση τριάντα ημερών καταβάλλεται παράβολο 30 €.

Μετά την παρέλευση ενενήντα ημερών, καταβάλλεται πρόστιμο 60 €.

H πληρωμή παραβόλου γίνεται ηλεκτρονικά στο e-παράβολο, μέσω της διαδικασίας έκδοσης παραβόλων κωδικό παραβόλου (3828)

Σχετικά με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, τους υπόχρεους προς δήλωση κ.λ.π, πληροφορίες δίνονται στο Ληξιαρχείο. Στα τηλ.26613-62755 -756.

Γενικές Πληροφορίες

 Τα ληξιαρχικά γεγονότα, οι διορθώσεις και οι μεταβολές δηλώνονται και υπογράφονται από πρόσωπα που ρητά ορίζονται στο ληξιαρχικό Νόμο 344/76,και όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον ν.4144/2013.

Ολες οι δηλώσεις δύναται να γίνουν από τρίτο πρόσωπο εφοδιασμένο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο (εκτός του συμφώνου συμβίωσης). Για κάθε μεταβολή, από το Ληξιαρχείο του Δήμου μας, δίνονται λεπτομερείς οδηγίες στους ενδιαφερομένους σχετικά με τα δικαιολογητικά, τις προθεσμίες και τους υπόχρεους προς την δήλωση των ως ανω μεταβολών.

Τηλεφωνα 26613-62755-756

 

Εξυπηρέτηση

Το Τμ. Ληξιαρχείου εξυπηρετεί κατά προτεραιότητα κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (63 εγκ.Υπ.Εσ.) Αριθμ.πρωτ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/184/οικ.19515/12-10-2021, με συνεχή ενημέρωση για τον τρόπο λειτουργίας για τις δημόσιες υπηρεσίες.

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544