Δημοφιλή άρθρα
Αριθμός απόφασης 11-11/9-4-2024 - Θέμα: Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων ενώπιον του Μονομελούς...
Δράση στοματικής και σκελετικής υγείας. Στo  πλαίσιo του προγράμματος πρόληψης και προαγωγής της υγείας του μαθητικού πληθυσμού στις Σχολικές Δομές,...
1H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΠΟΥΛΩΝ.
Αριθμός απόφασης 11-17/9-4-2024 - Θέμα: Έγκριση εξωδικαστικής αποζημίωσης της Κ.Ι.Σ. για ζημιές που προκλήθηκαν στο όχημά της, λόγω εργασιών κοπής...
Αριθμός απόφασης 11-16/9-4-2024 - Θέμα: Έγκριση εξωδικαστικής αποζημίωσης της Τ.Ε.Α. για ζημιές που προκλήθηκαν στο όχημά της, λόγω εργασιών κοπής...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ «ΧΩΡΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΜΠΕΝΙΤΣΩΝ»

Αρχική / Επικαιρότητα / Δημοπρασίες Μίσθωσης-Εκμίσθωσης / Εκμισθώσεις δημοτικών ακινήτων / ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ «ΧΩΡΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΜΠΕΝΙΤΣΩΝ»
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 26.02.21

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ «ΧΩΡΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΜΠΕΝΙΤΣΩΝ»

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Έχοντας Υπόψη

  1. το Π.Δ 270/81 (ΦΕΚ 77Α/30-03-81)
  2. το ΠΔ 715/1979 (ΦΕΚ 212Α/10-9-1979)
  3. το άρθρο 192 του Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06) «Εκμίσθωση ακινήτων των Δήμων και των Κοινοτήτων»
  4. το άρθρο 33 του Ν2160/1993 (ΦΕΚ118Α/19-7-1993)
  5. την απόφαση περί Παραχώρησης στο Δήμο Αχιλλείων Κέρκυρας της χρήσης και εκμετάλλευσης του καταφυγίου Τουριστικών σκαφών στις Μπενίτσες (ΦΕΚ 1555Β/12-12-2002) όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ705Δ/28-8-2006
  6. την υπ αριθμ 21-229/29-7-2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων
  7. την υπ αριθμ 31785/21-9-2020 Απόφαση Δημάρχου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων περί «Ορισμός Αντιδημάρχων και Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε αυτούς και εξουσιοδότηση υπογραφής»
  8. την 41-9/15-12-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων, όπως αυτή συμπληρώθηκε με την υπ αριθμ 2-13/19-1-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων
  9. την με αριθμό πρωτοκόλλου 2728/27-1-2021 διακήρυξη Αντιδημάρχου Οικονομικών περί δημοπρασίας δημοτικού ακινήτου «χωροθετημένο καταφύγιο τουριστικών σκαφών Μπενιτσών»

10.την υπ αριθμ 68232/24-2-2021 Απόφαση του υποδιοικητή του ΕΦΚΑ περί αναστολής λειτουργίας του τοπικού υποκαταστήματος Κέρκυρας

11.την υποχρέωση προσκόμισης ασφαλιστικής ενημερότητας από τους ενδιαφερόμενους

 

 

Αποφασίζουμε

Μεταθέτουμε για λόγους ανωτέρας βίας, λόγω του γεγονότος ότι το τοπικό υποκατάστημα του ΕΦΚΑ θα παραμείνει κλειστό έως και τις 5/3/2021, την προγραμματισμένη για την Τετάρτη 3 Μαρτίου 2021 ημερομηνία διενέργειας της πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου «χωροθετημένο καταφύγιο τουριστικών σκαφών Μπενιτσών» και ορίζουμε ως νέα ημερομηνία την Παρασκευή 12 Μαρτίου 2021. Μεταθέτουμε τον τόπο διενέργειας αυτής για λόγους τήρησης των υγειονομικών πρωτοκόλλων και προστασίας από τη διάδοση του ιού COVID 19 και ορίζουμε ως νέο τόπο αντί του προγραμματισμένου Δημοτικού Καταστήματος, το Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας. Παραμένει η αρχικώς προγραμματισμένη ώρα 10:00 π.μ. Σε περίπτωση επανάληψης, αυτή θα διεξαχθεί όπως ορίζεται στη Διακήρυξη, δηλαδή την Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021 στον ίδιο ως άνω τόπο και ώρα.

Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται στην με αριθμ πρωτ 2728/27-1-2021 δημοσιευμένη Διακήρυξη.

 

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΙΟΣ

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544