Δημοφιλή άρθρα
Αριθμός απόφασης 16-114 - Θέμα: Έγκριση για την εκκίνηση της διαδικασίας εκμίσθωσης δημοτικών ακινήτων στην περιοχή Γουβιών, Δημοτικής Ενότητας Κερκυραίων....
Αριθμός απόφασης 33-23 - Θέμα: Περί σύνταξης τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022(Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟ).. Αριθμός Πρωτοκόλλου: 33-23 ΑΔΑ: ΨΩΙ046ΜΓ2Α-6ΜΕ...
Αριθμός απόφασης 33-18 - Θέμα: Περί έγκρισης χορήγησης παράτασης του έργου του υποέργου 1 : «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 4ου ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ»....
Αριθμός απόφασης 33-17 - Θέμα: Περί Έγκρισης χορήγησης 2ης παράτασης: «Έργα Συντήρησης και αποκατάστασης οδικού δικτύου ΔΕ Αχιλλείων, Παλαιοκαστριτών, Παρελίων».....
Αριθμός απόφασης 33-13 - Θέμα: Περί Έγκρισης 3ου ΑΠΕ-Τακτοποιητικού του έργου: «Συντηρήσεις αποκαταστάσεις τεχνικών έργων – αντιπλημμυρικά έργα ΔΕ Αχιλλείων,...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

Μετάθεση καταληκτικών ημερομηνιών ηλεκτρονικών διαγωνισμών του Δήμου μας

Αρχική / Επικαιρότητα / Διαγωνισμοί Έργων-Υπηρεσιών-Προμηθειών / Μετάθεση καταληκτικών ημερομηνιών ηλεκτρονικών διαγωνισμών του Δήμου μας
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
Ημερομηνία ανάρτησης: 22.12.21

Σε συνέχεια του αρ.πρωτ. 43492ΕΞ2021 8-12-2021 εγγράφου, όπου το υποσύστημα ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ είχε τεθεί εκτός λειτουργίας από την Τετάρτη 15.12.2021 και ώρα 00:00:01 πμ προκειμένου να εκτελεστούν οι απαραίτητες εργασίες για την μετάπτωση και την έναρξη της παραγωγικής του λειτουργίας στις υποδομές του κυβερνητικού υπολογιστικού νέφους (G-Cloud) έως την  Τρίτη 21.12.2021 και ώρα 8.00 πμ  και σύμφωνα με το  σχετικό έγγραφο  όπου η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ μετατίθεται για την Πέμπτη 23.12.2021 και ώρα 08:00 . Συστήνεται στις Αναθέτουσες Αρχές και στους Αναθέτοντες Φορείς της χώρας, να ληφθεί μέριμνα και για τους διαγωνισμούς για τους οποίους έχει καθοριστεί καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών έως και την Δευτέρα 27.12.2021  καθώς στο διάστημα μη λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες οι Οικονομικοί Φορείς δεν θα δύνανται να προετοιμάζουν τις προσφορές τους.

Για το λόγο αυτό ο Δήμο μας είχε παρατείνει με την υπ αριθμ. 57-3/2021 απόφαση Ο.Ε.(ΑΔΑ ΨΧΡΞ46ΜΓ2Α-1ΟΤ)  την ημερομηνία λήξης υποβολής  και ανοίγματος προσφορών για τους διαγωνισμούς με καταληκτική ημερομηνία έως και την Παρασκευή 24.12.2021 .

Μετά την νέα παράταση θα πρέπει να  μετατεθεί η καταληκτική ημερομηνία μόνο για τους διαγωνισμούς:

1. Τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνία για τον διαγωνισμό: «Προμήθεια εξοπλισμού λειτουργίας για το
σχολικό κέντρο πρ. Δήμου Μελιτειέων (Περ.Επιχ.Πρ., ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020)«ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΑ
ΒΡΑΓΚΑΝΙΩΤΙΚΑ Δ.Ε. ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» η οποία διαμορφώνεται ως εξής
ΝΕΑ Καταληκτική Ημερομηνία & ώρα υποβολής των προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ: Τετάρτη 29/12/2021,
ώρα 15.00 μ.μ.
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του
(υπό)φακέλου «Οικονομικής Προσφοράς» την Τρίτη 04/ 01 /2022 και ώρα 10.00 π.μ.,
2. Τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας του διαγωνισμού του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ & ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ 4ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ», ως εξής :
ΝΕΑ Καταληκτική Ημερομηνία & ώρα υποβολής των προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ:
Πέμπτη 23/12/2021 ώρα 12.00 μ.μ.

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544