Δημοφιλή άρθρα
Συνάντηση του Δημάρχου Στέφανου Πουλημένου με τον Υφ. Εργασίας Κώστα Καραγκούνη. Στο πλαίσιο κύκλου επαφών της κυβέρνησης με τοπικούς παραγωγικούς...
Αριθμός απόφασης 26-9 - Θέμα: Έγκριση 4ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2024 Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων. Αριθμός...
Αναβαθμίζεται η τουριστική εκπαίδευση στην Κέρκυρα. Συνέντευξη τύπου παραχώρησε σήμερα στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, ο Αντιδήμαρχος Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης &...
Προμήθεια ζωοτροφών για αδέσποτα ζώα. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας...
 Θα παραμείνουν ανοικτές οι κλιματιζόμενες αίθουσες του Δήμου έως τις  26 Ιουλίου 2024. Κλιματιζόμενο χώρο στο Δημοτικό Θέατρο, για την...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

Ομόφωνη απόφαση από το ΣΥΔΙΣΑ για μη καταβολή χρηματικών ποσών και παραχώρηση περιουσίας στον Περιφερειακό ΦΟΣΔΑ

Αρχική / Επικαιρότητα / Δελτία Τύπου / Ομόφωνη απόφαση από το ΣΥΔΙΣΑ για μη καταβολή χρηματικών ποσών και παραχώρηση περιουσίας στον Περιφερειακό ΦΟΣΔΑ
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 07.01.21

Ομόφωνη απόφαση ελήφθη από το ΣΥΔΙΣΑ Κέρκυρας για μη καταβολή χρηματικών ποσών και για παραχώρηση περιουσίας στο νέο διαβαθμιδικό Περιφερειακό Φορέα (ΦΟΔΣΑ Ιονίων Α.Ε.), καθώς δεν λειτουργεί και δεν παρέχει εν τοις πράγμασι καμία υπηρεσία. Το θέμα συζητήθηκε και αποφασίστηκε στη χθεσινή συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΣΥΔΙΣΑ μετά από κοινή εισήγηση της Δημάρχου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων και Προέδρου του Δ.Σ. Μερόπης Υδραίου, του Δημάρχου Νότιας Κέρκυρας Κωνσταντίνου Λέσση και του αντιπροέδρου του Δ.Σ. Χρύσανθου Σαρλή.

Ειδικότερα, το Δ.Σ. αποφάσισε τα παρακάτω:

  1. Να μην παραδοθούν τα περιουσιακά στοιχεία (ακίνητα είτε κινητά καθώς και η πνευματική ιδιοκτησία) του ΣΥΔΙΣΑ στο νέο φορέα. Να μην καταβληθούν εισφορές στο νέο φορέα, δεδομένου ότι δεν ασκεί εν τοις πράγμασι τις αρμοδιότητές του ούτε παρέχει υπηρεσίες προς τους Δήμους – μετόχους του. Να συνεχισθούν οι προγραμματικές συμβάσεις με τους δήμους του νησιού για την υποστήριξη των έργων, των προμηθειών και των διαγωνιστικών διαδικασιών και την παροχή υπηρεσιών, που σχετίζονται με τη διαχείριση και επεξεργασία απορριμμάτων και τη λειτουργία του ΧΥΤΑ Τεμπλονίου.

  2. Την ανάθεση σε εξειδικευμένο δικηγόρο της υπόθεσης διασφάλισης των περιουσιακών και λοιπών δικαιωμάτων του ΣΥΔΙΣΑ, καθώς και κάθε συναφή υπόθεση που σχετίζεται με το νέο φορέα ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων ΑΕ.

Το Δ.Σ. προχώρησε στην συγκεκριμένη απόφαση βασιζόμενο σε συγκεκριμένη εισήγηση τα βασικά στοιχεία της οποίας έχουν ως ακολούθως:

«1. Με τη διάταξη του άρθρου 93 ν. 4685/2020 δεν προκύπτει, ότι η υποχρεωτική συμμετοχή των Δήμων των Ιονίων Νήσων στον νέο περιφερειακό διαβαθμιδικό φορέα με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας και η κατάργηση των τοπικών ΦΟΔΣΑ, ως και η συνακόλουθη υπεισέλευση, με καθολική διαδοχή αυτής (της ως άνω Α.Ε.) στην περιουσία, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συγχωνευομένων φορέων, πραγματοποιείται κατόπιν αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων των φορέων αυτών, οι οποίοι είναι νομικά πρόσωπα των ίδιων των Δήμων. Συνεπώς, εφόσον η συμμετοχή των Δήμων, στο νέο φορέα δεν καλύπτεται (αφού αυτή δεν λαμβάνεται καθόλου υπόψη) από την πραγματική αξία της περιουσίας που συνεισφέρεται σ’αυτόν μέσω του καταργουμένου φορέα (ΣΥΔΙΣΑ), που ήταν νομικό πρόσωπο των Δήμων, ούτε υπάρχει καμία απολύτως πρόβλεψη για την απόδοση σε χρήμα από τους άλλους ωφελούμενους Δήμους και την Περιφέρεια, της σχετικής διαφοράς, έπεται ότι υπάρχει παραβίαση της διάταξης 17, παρ. 1 και 2 του Συντάγματος για την προστασία της περιουσίας.

Ενόψει των ανωτέρω, θα πρέπει να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση στο θέμα, ώστε ο νέος περιφερειακός ΦΟΔΣΑ να μην λειτουργήσει μέχρις ότου γίνει και αποτίμηση της περιουσίας που συνεισφέρεται σ’αυτόν και απόδοση σε χρήμα από τους ωφελούμενους Δήμους και την Περιφέρεια της σχετικής διαφοράς.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ρυθμισθεί νομοθετικά το ζήτημα της κινητής και ακίνητης περιουσίας. Μάλιστα σχετικά το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας έχει λάβει την υπ’αριθμ. 35-375/28-11-2020 απόφαση.

2.Επιπλέον, από της συστάσεως του νέου διαβαθμιδικού φορέα και μέχρι σήμερα διαπιστώνονται πλημμελείς χειρισμοί αναφορικά με την εν γένει λειτουργία του, καθώς και τη νομιμότητα των πράξεων των οργάνων διοίκησης, με τελευταίο παράδειγμα την έκδοση τιμολογίων με τα ποσά που δήθεν αναλογούν σε κάθε Δήμο – μέτοχο του νέου φορέα και αντιστοιχούν στην πληρωμή της εισφοράς του τετάρτου τριμήνου 2020.

Ειδικότερα, οι ΟΤΑ που συμμετέχουν στο ΦΟΔΣΑ εισφέρουν στο ετήσιο κόστος διαχείρισης, ετήσια εισφορά, με βάση το κόστος των παρεχομένων προς αυτούς υπηρεσιών, ήτοι ευρώ ανά τόνο, και ανάλογα με τις ποσότητες με τις ποσότητες στερεών αποβλήτων που τους αντιστοιχούν και διακινούνται μέσω του Συστήματος ανά έτος. Όμως, όπως είναι γνωστό, οι παραπάνω υπηρεσίες υλοποιούνται στη διαχειριστική ενότητα Κέρκυρας αποκλειστικά από τον ΣΥΔΙΣΑ Ν. Κέρκυρας (και όχι από το διαβαθμιδικό νέο φορέα),ο οποίος μέχρι σήμερα συνεχίζει να ασκεί το σύνολο των αρμοδιοτήτων του και των υπηρεσιών του και έχει ήδη αποστείλει στους συμμετέχοντες δήμους καταλόγους προς βεβαίωση των ποσών που αντιστοιχούν στις εισφορές τους, συμπεριλαμβανομένων και αυτών του τελευταίου τρίμηνου 2020, ενώ οι Δήμοι Βόρειας και Νότιας Κέρκυρας έχουν ήδη καταβάλει έναντι της εισφοράς τους και ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας την έχει εξοφλήσει στο σύνολό της.

Σε κάθε περίπτωση, προκύπτει σύμφωνα με έγγραφα και γεγονότα που έλαβαν πρόσφατα το φως της δημοσιότητας (σχετ. Το υπ’αριθμ. Πρωτ. 52051/18-8-2020 έγγραφο του Υφυπουργού Εσωτερικών κου.Λιβάνιου και την από 9-12-2020 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του νέου φορέα περί τροποποίησης του καταστατικού) ότι η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του νέου διαβαθμιδικού φορέα πάσχει νομιμότητας και κατά συνέπεια θεωρούμε ότι είναι ανυπόστατες τόσο οι αποφάσεις που έχει εκδώσει όσο και οι πράξεις που έχει διενεργήσει, καθώς και ότι πάσχουν αναλογικά και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.»

Σημειώνεται ότι η σχετική εισήγηση προέκυψε μετά και από σύσκεψη που έγινε την περασμένη εβδομάδα μεταξύ των τριών δημάρχων, στην οποία τέθηκαν οι βασικοί άξονες αυτής. Στην εν λόγω συνάντηση είχαν τεθεί επί της ουσίας τα ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία του υπάρχοντος φορέα και του υπό σύσταση διαβαθμιδικού περιφερειακού. Είχε μάλιστα διαπιστωθεί σύγκλιση απόψεων και οι τρεις Δήμαρχοι συμφώνησαν να συνεχίζουν να λειτουργούν από κοινού υπό τη σκέπη του ΣΥΔΙΣΑ με πνεύμα συνεργασίας και σύμπνοιας καθώς αποδέχθηκαν ότι παρ’ όλες τις αδυναμίες του ο συγκεκριμένος φορέας έχει φέρει εις πέρας επιτυχώς σημαντικότατα ζητήματα όπως η αποκατάσταση των κυττάρων, ο βιολογικός αλλά και το μεγάλο θέμα της μεταφοράς των απορριμμάτων και για τους τέσσερις Δήμους της Π.Ε. Κέρκυρας. Ωστόσο, από τη χθεσινή συνεδρίαση ο Δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας ήταν απών ενώ απόντες ήταν επίσης και οι κ.κ. Γ. Τρεπεκλής, Σπυριδούλα Κόκκαλη και Σωκράτης Ανδριώτης.

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544