Δημοφιλή άρθρα
Συνάντηση του Δημάρχου Στέφανου Πουλημένου με τον Υφ. Εργασίας Κώστα Καραγκούνη. Στο πλαίσιο κύκλου επαφών της κυβέρνησης με τοπικούς παραγωγικούς...
Αριθμός απόφασης 26-9 - Θέμα: Έγκριση 4ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2024 Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων. Αριθμός...
Αναβαθμίζεται η τουριστική εκπαίδευση στην Κέρκυρα. Συνέντευξη τύπου παραχώρησε σήμερα στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, ο Αντιδήμαρχος Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης &...
Προμήθεια ζωοτροφών για αδέσποτα ζώα. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας...
 Θα παραμείνουν ανοικτές οι κλιματιζόμενες αίθουσες του Δήμου έως τις  26 Ιουλίου 2024. Κλιματιζόμενο χώρο στο Δημοτικό Θέατρο, για την...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ- 10Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΤΑΚΤΙΚΗ) ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

Αρχική / Επικαιρότητα / Προσκλήσεις Συλλογικών Οργάνων / ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ- 10Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΤΑΚΤΙΚΗ) ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 27.04.20
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ

ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ταχ. Δ/νση : Μαράσλειο Μέγαρο, Λ. Αλεξάνδρας 6Α
Τηλ.        2661362788

Ηλεκτρονική Διεύθυνση : [email protected]

Πληρ.: Ι. Σκούρα

      (ως προς την αρίθμηση των θεμάτων)         

 

Κέρκυρα, 23 Απριλίου 2020

                         Αρ. Πρωτ.  οικ. 12427

Προς :

1. κα Μερόπη – Σπυριδούλα Υδραίου,

Δήμαρχο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

2. κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους (τακτικούς)

(Σύμφωνα με τον Πίνακα Αποδεκτών)

 

*****************

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

α) της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/τ. Α’/11.3.2020) Άρθρο 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»,

β) της υπ’ αριθμ. 40 Εγκυκλίου (με αριθμό πρωτοκόλλου 20930/31.3.2020) του Υπουργείου Εσωτερικών  «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων», σύμφωνα με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις αναφορικά με τη Συνεδρίαση των συλλογικών οργάνων των δήμων είτε δια περιφοράς είτε δια τηλεδιάσκεψης,

γ) του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Κέρκυρας και

δ) του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (τ. Α’/87) (όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018),

 

καλείστε στη 10η Συνεδρίαση (τακτική) του Δημοτικού μας Συμβουλίου, με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2020. Ώρα έναρξης 15.00 και ώρα λήξης 21.00.

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

–            Ανακοινώσεις.

–            Ερωτήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Κέρκυρας (στο πλαίσιο ασκήσεως Δημοτικού Ελέγχου).

 1. Ενημέρωση της Δημάρχου κας Μερόπης – Σπυριδούλας Υδραίου ως προς τα μέτρα προστασίας που έχει λάβει οΔήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid 19 και συζήτηση των προτάσεων που έχουν κατατεθεί από τις Δημοτικές Παρατάξεις.
 2. Στήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση (Εισηγητής ο Επικεφαλής της Παρατάξεως «Λαϊκή Συσπείρωση Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων» κ. Ιωάννης Μπορμπότης).
 3. Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας (άρθρο 6 του Ν. 4604/2019) (Εισηγήτρια η Δήμαρχος κα Μερόπη – Σπυριδούλα Υδραίου).
 4. Έγκριση ανάθεσης της εκπόνησης ενός ολοκληρωμένου Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων σε ιδιώτη μελετητή (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
 5. Έγκριση φακέλου δημόσιας σύμβασης για την ανάθεση εκπόνησης μελέτης Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
 6. Έγκριση χορηγήσεως 8ης παρατάσεως της συνολικής προθεσμίας του υποέργου 1 «Σχολικό Κέντρο πρώην Δήμου Μελιτειέων» της Πράξης «Σχολικό Κέντρο στα Βραγκανιώτικα Δ.Ε. Μελιτειέων Κέρκυρας» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
 7. Έγκριση χορηγήσεως 1ης παρατάσεως προθεσμίας του έργου «Δημοτική οδοποιία Δ.Ε. Αγ. Γεωργίου, Εσπερίων, Θιναλίων, Κασσωπαίων» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
 8. Έγκριση χορηγήσεως 1ης παρατάσεως προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Επισκευή κτιριακών υποδομών στη νησίδα Βίδο εκτός του χώρου των κατασκηνώσεων» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
 9. Έγκριση χορηγήσεως 1ης παρατάσεως προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Επισκευή κι συντήρηση κτιρίων Α’ βάθμιας εκπαίδευσης» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
 10. Έγκριση χορηγήσεως παρατάσεως εκτέλεσης του έργου «Επισκευή κι συντήρηση κτιρίων Β’ βάθμιας εκπαίδευσης» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
 11. Έγκριση χορηγήσεως 1ης παρατάσεως προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Δημοτική Οδοποιία Δ.Ε. Κερκυραίων, Φαιάκων» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
 12. Έγκριση χορηγήσεως 3ης παρατάσεως προθεσμίας του έργου «Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Αχιλλείων, Παρελίων, Παλαιοκαστριτών» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
 13. Έγκριση χορηγήσεως 6ης παρατάσεως προθεσμίας του έργου «Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Αχιλλείων, Παρελίων, Παλαιοκαστριτών» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
 14. Έγκριση χορηγήσεως 2ης παρατάσεως προθεσμίας του έργου «Ανάπλαση πλατείας «Σαουλή» Τ.Κ. Σκριπερού της Δ.Ε. Παλαιοκαστριτών» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
 15. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και Συμπληρωματικής Σύμβασης για το έργο «Επισκευή και Συντήρηση κτιρίων Α’ Βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέρκυρας) (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
 16. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε. Τακτοποιητικού) του έργου «Κατασκευή πέντε βάσεων έδρασης από σκυρόδεμα» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
 17. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1ου Πίνακα Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Ανάπλαση πλατείας «Σαουλή» Τ.Κ. Σκριπερού της Δ.Ε. Παλαιοκαστριτών» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
 18. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1ου Πίνακα Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Αναπλάσεις υπαίθριων χώρων – πεζοδρομήσεις Δ.Ε. Κερκυραίων» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
 19. Έγκριση κατάθεσης αιτήματος στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας περί παραχωρήσεως στο Δήμο μας της χρήσης οικοπέδου και κτίσματος επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στη Δ.Ε. Κερκυραίων (Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Σύμβουλος κα Μαρία Ζερβού).
 20. Έγκριση της δωρεάν παραχώρησης χρήσης χώρου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, για τις ανάγκες στέγασης εποχικού πυροσβεστικού κλιμακίου στην Κοινότητα Λιαπάδων της Δημοτικής Ενότητας Παλαιοκαστριτών (Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Σύμβουλος κα Μαρία Ζερβού).
 21. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 2-2/19.2.2020 Αποφάσεως της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας περί επιχορηγήσεως του Δήμου μας προς τις Σχολικές Επιτροπές (δ’ δόση 2019) για την κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών των Σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Σύμβουλος κα Μαρία Ζερβού).
 22. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 2-3/19.2.2020 Αποφάσεως της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας περί συμπληρωματικής επιχορηγήσεως του Δήμου μας προς τις Σχολικές Επιτροπές (δ’ δόση 2019), για την κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών των Σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Σύμβουλος κα Μαρία Ζερβού).
 23. Έγκριση της Αποφάσεως της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας περί επιχορηγήσεως του Δήμου μας προς τις Σχολικές Επιτροπές (α’ δόση 2020), για την κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών των Σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Σύμβουλος κα Μαρία Ζερβού).
 24. Έγκριση παραχώρησης της χρήσης γραφείου στην Ένωση Διπλωματούχων Ξεναγών(Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 25. Έγκριση δωρεάν παραχώρησης στο Κοι.Σ.Π.Ε. Κέρκυρας «Νέοι Ορίζοντες» χρήσης χώρου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Παλαιόπολη Μον–Ρεπό) (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 26. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του αντικειμένου δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών έτοιμου φαγητού των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Κέρκυρας, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 27. Αποδοχή αιτήματος Δήμου Βόρειας Κέρκυρας περί αντικατάστασης δικαιούχου και φορέα υλοποίησης των ενταγμένων έργων του Π.Δ.Ε. του πρώην Δήμου Κέρκυρας που αφορούν στη χωρική αρμοδιότητά του (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Παναγιώτα Τζάννε).
 28. Αποδοχή αιτήματος Δήμου Νότιας Κέρκυρας περί αντικατάστασης δικαιούχου και φορέα υλοποίησης των ενταγμένων έργων του Π.Δ.Ε. του πρώην Δήμου Κέρκυρας που αφορούν στη χωρική αρμοδιότητά του (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Παναγιώτα Τζάννε).
 29. Έγκριση α) της πραγματοποίησης εκδηλώσεων και προγράμματος καθιερωμένων τοπικών και εθνικών εορτών, καθώς και προγράμματος δημοσίων σχέσεων, παροχής υπηρεσιών και προμηθειών αυτών, έτους 2020 και έως την 31η Μαρτίου 2021 και β) της κατάστασης αναμνηστικών δώρων που δόθηκαν από το Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων, ανά κατηγορία εκδήλωσης, κατά το έτος 2019 και έως τις 25.2.2020 (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Χρυσούλα Τόμπρου – Γκίνη).
 30. Τροποποίηση της υπ’ αριθμόν 10-135/18.12.2019 Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου περί εξαίρεσης ορισθέντος Αντιδημάρχου από την είσπραξη της αποζημίωσης για τη συμμετοχή του στις Συνεδριάσεις του συλλογικού Οργάνου (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 31. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου, με τη διαδικασία της κληρώσεως, για τη συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Μελιτειέων, Κορισσίων, Λευκιμμαίων».

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Δημήτριος Γ. Μεταλληνός

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 

ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – Πρόεδρος
ΒΡΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – Αντιπρόεδρος
ΚΑΡΔΑΚΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (ΑΝΤΖΙ) – Γραμματέας
ΠΑΝΤΕΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΗΛΙΑΣ
ΣΚΟΥΠΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΕΡΕΜΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΟΜΠΡΟΥ – ΓΚΙΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ)
ΜΕΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΖΑΝΝΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΖΕΡΒΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΡΑΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΑΤΕΧΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΜΗΣ)
ΑΡΓΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΤΕΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΤΡΕΠΕΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΙΑΝΝΗΣ) – Επικεφαλής
ΔΑΓΚΛΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (ΜΑΧΗ)
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΜΑΚΗΣ)
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΟΥΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΣΙΜΠΟΥΛΗ ΘΕΟΦΑΝΗ (ΦΑΝΗ)
ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΑΖΗ ΑΓΑΘΗ
ΑΓΑΘΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΕΟΔΟΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΓΙΩΡΓΟΣ) – Επικεφαλής
ΒΛΑΧΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
ΣΑΡΛΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ – Επικεφαλής
ΜΠΟΥΚΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΡΙΓΓΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – Επικεφαλής
ΒΑΡΟΥΧΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)
ΒΑΡΟΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΟΡΜΠΟΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – Επικεφαλής
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΥΡΣΙΝΗ
ΠΙΕΡΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΡΚΑΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ – Επικεφαλής
ΔΡΥ ΜΑΡΙΑ – Επικεφαλής
ΚΑΡΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – Επικεφαλής
ΠΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – Επικεφαλής
ΡΙΓΓΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – Ανεξάρτητος
Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544