Δημοφιλή άρθρα
Αριθμός απόφασης 11-11/9-4-2024 - Θέμα: Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων ενώπιον του Μονομελούς...
Δράση στοματικής και σκελετικής υγείας. Στo  πλαίσιo του προγράμματος πρόληψης και προαγωγής της υγείας του μαθητικού πληθυσμού στις Σχολικές Δομές,...
1H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΠΟΥΛΩΝ.
Αριθμός απόφασης 11-17/9-4-2024 - Θέμα: Έγκριση εξωδικαστικής αποζημίωσης της Κ.Ι.Σ. για ζημιές που προκλήθηκαν στο όχημά της, λόγω εργασιών κοπής...
Αριθμός απόφασης 11-16/9-4-2024 - Θέμα: Έγκριση εξωδικαστικής αποζημίωσης της Τ.Ε.Α. για ζημιές που προκλήθηκαν στο όχημά της, λόγω εργασιών κοπής...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΜΠΕΝΙΤΣΩΝ

Αρχική / Επικαιρότητα / Δημοπρασίες Μίσθωσης-Εκμίσθωσης / Εκμισθώσεις δημοτικών ακινήτων / ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΜΠΕΝΙΤΣΩΝ
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 26.02.21

αποφ. οε διευκρινήσεις

Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με τη διακήρυξη εκμίσθωσης χωροθετημένου τουριστικού καταφυγίου Μπενιτσών, ως κάτωθι:

  1. Σχετικά με τη ζητούμενη αποδεδειγμένη εμπειρία που ζητείται στη διακήρυξη, διευκρινίζεται ότι η εμπειρία στη λειτουργία λιμένος νοείται η εμπειρία που έχει ο φορέας λειτουργίας λιμένος, μαρίνας, τουριστικού καταφυγίου στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Ως εμπειρία στη λειτουργία τουριστικών επιχειρήσεων εν γένει θεωρείται η εμπειρία που αποκτά ο φορέας διαχείρισης επιχείρησης που δραστηριοποιείται στη φιλοξενία, τις μεταφορές και την παροχή υπηρεσιών στον τομέα της τουριστικής οικονομίας. Η εμπειρία και στις δύο περιπτώσεις αποδεικνύεται με την προσκόμιση σχετικής υπεύθυνης δήλωσης.
  2. Σχετικά με τα κωλύματα συμμετοχής που αναφέρονται στη Διακήρυξη, διευκρινίζεται ότι αρκεί η κατάθεση σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης από τον προσφέροντα και τον εγγυητή.
  3. Σχετικά με απαιτούμενη χρηματοοικονομική επάρκεια σε περίπτωση φορέα με δημοσιευμένο ισολογισμό του 2020, αυτός γίνεται δεκτός μαζί με τους αντίστοιχους δημοσιευμένους ισολογισμούς του 2019 και 2018. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά μπορούν να κατατεθούν σε μορφή απλής εκτύπωσης του δημοσιευμένου ισολογισμού ή απλής εκτύπωσης από taxis φορολογικής δήλωσης.
Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544