Δημοφιλή άρθρα
Αριθμός απόφασης 11-11/9-4-2024 - Θέμα: Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων ενώπιον του Μονομελούς...
Δράση στοματικής και σκελετικής υγείας. Στo  πλαίσιo του προγράμματος πρόληψης και προαγωγής της υγείας του μαθητικού πληθυσμού στις Σχολικές Δομές,...
1H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΠΟΥΛΩΝ.
Αριθμός απόφασης 11-17/9-4-2024 - Θέμα: Έγκριση εξωδικαστικής αποζημίωσης της Κ.Ι.Σ. για ζημιές που προκλήθηκαν στο όχημά της, λόγω εργασιών κοπής...
Αριθμός απόφασης 11-16/9-4-2024 - Θέμα: Έγκριση εξωδικαστικής αποζημίωσης της Τ.Ε.Α. για ζημιές που προκλήθηκαν στο όχημά της, λόγω εργασιών κοπής...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

Αριθμός απόφασης 16-7 – Θέμα: Περί έγκρισης Πρακτικού 2ης συνεδρίασης και κατακύρωσης της απευθείας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης με αντικείμενο: «Κατεπείγουσα προμήθεια εξοπλισμού τηλεδιάσκεψης κατά την περίοδο επιβολής των εκτάκτων μέτρων της Κεντρ. Κυβέρνησης για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοιού, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, προϋπολογισμού 15.874,95 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.»

Αρχική / Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής / Αριθμός απόφασης 16-7 – Θέμα: Περί έγκρισης Πρακτικού 2ης συνεδρίασης και κατακύρωσης της απευθείας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης με αντικείμενο: «Κατεπείγουσα προμήθεια εξοπλισμού τηλεδιάσκεψης κατά την περίοδο επιβολής των εκτάκτων μέτρων της Κεντρ. Κυβέρνησης για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοιού, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, προϋπολογισμού 15.874,95 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.»
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 10.06.20

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 16-7
ΑΔΑ: Ψ50Η46ΜΓ2Α-ΝΦ5

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544