Δημοφιλή άρθρα
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022. Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, κ.ΑνδρέαςΣκούπουρας και τα στελέχη του...
Αριθμός απόφασης 44-1 - Θέμα: Περί αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2022. Αριθμός Πρωτοκόλλου: 44-1 ΑΔΑ: Ω5Ω446ΜΓ2Α-ΔΧ7
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ(44Η) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Κέρκυρα:    26-09-2022 ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ...
PARTY ALL NIGHT LONG   AMALIA & THE ARCHITECTS IDRA KAYNE D3LTA NIKKO PATRELAKIS -...
Η ετοιμότητα ενόψει της χειμερινής περιόδου στη συνεδρίαση του Σ.Τ.Ο. του Κεντρικού Δήμου. Συνεδρίασε...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

Πλειοδοτική, φανερή & προφορική δημοπρασία για την εκποίηση του συνόλου των εγκαταλελειμμένων οχημάτων.

Αρχική / Επικαιρότητα / Διαγωνισμοί Έργων-Υπηρεσιών-Προμηθειών / Πλειοδοτική, φανερή & προφορική δημοπρασία για την εκποίηση του συνόλου των εγκαταλελειμμένων οχημάτων.
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 19.10.20

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      

ΝΟΜΟΣ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ                                                                                   ΚΕΡΚΥΡΑ   16     /  10     / 2020

ΔΗΜΟΣ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

& ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                                                           Αρ. Πρωτ. Οικ. 35605

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων διακηρύσσει πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκποίηση του συνόλου των εγκαταλελειμμένων οχημάτων, που θα περισυλλεχθούν από σημεία του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 116/2004 και του ΠΔ 270/81, για διάστημα δύο ετών (2) ετών από την υπογραφή της σύμβασης ,  με δυνατότητα επέκτασης – ανανέωσης για άλλο ένα (1) έτος, εάν και εφόσον το επιθυμούν αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 11/11/2020, ημέρα  Τετάρτη σε αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος «Μαράσλειο» ενώπιον της Αρμόδιας Επιτροπής  του Π.Δ. 270/81  με ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών την  11:00 π.μ.  και λήξης την 11:30 π.μ.

Εάν η δημοπρασία δεν  πραγματοποιηθεί την παραπάνω αναφερόμενη ημερομηνία θα διεξαχθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα,  στον ίδιο χώρο και  την ίδια ώρα .

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν :

Α) οι εταιρείες – εγκεκριμένα κέντρα εναλλακτικής διαχείρισης Ο.Τ.Κ.Ζ. (επίσημα μέλη του δικτύου της Ε.Δ.Ο.Ε.) – οι οποίες  μπορούν να εγγυηθούν την πλήρη και ακώλυτη εκπλήρωση των ειδικότερων όρων που περιγράφονται στην διακήρυξη      ή

Β) οι επιχειρήσεις  που διαθέτουν άδεια συλλογής και μεταφοράς οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ) εντός των ορίων αρμοδιότητας του Νομού Κέρκυρας και συνεργάζονται με εταιρείες – εγκεκριμένα κέντρα εναλλακτικής διαχείρισης Ο.Τ.Κ.Ζ.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 865,00 € με ισχύ τουλάχιστον είκοσι (28) μήνες από την ημέρα της δημοπρασίας .

Αντίγραφα της διακήρυξης για τη δημοπρασία καθώς και περαιτέρω πληροφορίες-διευκρινήσεις θα δίνονται από Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας & Αδειών Μεταφορών, τηλ:26613 64618, μέχρι και την προηγούμενη της ημερομηνίας διεξαγωγής της Δημοπρασίας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθώς επίσης και από την ιστοσελίδα του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων: www.corfu.gr , στο πεδίο διαγωνισμοί.

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ-ΜΕΡΟΠΗ  ΥΔΡΑΙΟΥ

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544