Δημοφιλή άρθρα
Αριθμός απόφασης 16-114 - Θέμα: Έγκριση για την εκκίνηση της διαδικασίας εκμίσθωσης δημοτικών ακινήτων στην περιοχή Γουβιών, Δημοτικής Ενότητας Κερκυραίων....
Αριθμός απόφασης 33-23 - Θέμα: Περί σύνταξης τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022(Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟ).. Αριθμός Πρωτοκόλλου: 33-23 ΑΔΑ: ΨΩΙ046ΜΓ2Α-6ΜΕ...
Αριθμός απόφασης 33-18 - Θέμα: Περί έγκρισης χορήγησης παράτασης του έργου του υποέργου 1 : «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 4ου ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ»....
Αριθμός απόφασης 33-17 - Θέμα: Περί Έγκρισης χορήγησης 2ης παράτασης: «Έργα Συντήρησης και αποκατάστασης οδικού δικτύου ΔΕ Αχιλλείων, Παλαιοκαστριτών, Παρελίων».....
Αριθμός απόφασης 33-13 - Θέμα: Περί Έγκρισης 3ου ΑΠΕ-Τακτοποιητικού του έργου: «Συντηρήσεις αποκαταστάσεις τεχνικών έργων – αντιπλημμυρικά έργα ΔΕ Αχιλλείων,...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μίσθωσης ακινήτων για τη στέγαση του 9ου Νηπιαγωγείου και Νηπιαγωγείου Κοντοκαλίου

Αρχική / Επικαιρότητα / Δημοπρασίες Μίσθωσης-Εκμίσθωσης / Μισθώσεις ακινήτων / Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μίσθωσης ακινήτων για τη στέγαση του 9ου Νηπιαγωγείου και Νηπιαγωγείου Κοντοκαλίου
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
Ημερομηνία ανάρτησης: 04.08.20

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας,

Πολιτισμού και Αθλητισμού

Τμήμα Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης

——————————————————–

Πληροφορίες : Χρήστος Πολίτης

Ταχ. Δ/νση : Πλατεία Μιχαήλ Θεοτόκη

Ταχ. Κώδικας : 49131 Κέρκυρα

Τηλέφωνο : 26610 43443

Τηλεομοιότυπο : 26610 28512

Ηλεκτρ.Ταχ : edu@corfu.gov.gr

Κέρκυρα 04 Αυγούστου 2020

Αρ. Πρωτ. 25548

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μίσθωσης ακινήτων για τη στέγαση του

9ου Νηπιαγωγείου και Νηπιαγωγείου Κοντοκαλίου

Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων διακηρύσσει ότι προκειμένου να εντοπίσει τη διαθεσιμότητα υποψηφίων ακινήτων για τη στέγαση της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης με απευθείας ανάθεση μίσθωσης (‘Αρθρο 24, Ν.4674/2020), καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους, εντός προθεσμίας είκοσι ημερών (20 ημερών), από τη δημοσίευση της παρούσας, προς τη Δ/νη Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού– Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης (μέσω πρωτοκόλλου του Δήμου ή ταχυδρομικώς με αποδεικτικό επίδοσης) που εδρεύει στο Δημαρχείο (Πλατεία Μιχαήλ Θεοτόκη).

Τα προσφερόμενα ακίνητα κατ’ ελάχιστο, θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας για στέγαση σχολικής μονάδας που αναφέρονται στην υπ’ αρ. 37237/ΣΤ1/07 (ΦΕΚ 635Β/27- 04- 2007) απόφαση Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων «περί καθορισμού κριτηρίων καταλληλότητας και επιλογής χώρων, για την ανέγερση Δημοσίων διδακτηρίων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης καθώς και χώρων μετά κτιρίων κατάλληλων για στέγαση Σχολικών μονάδων» και την τροποποίηση αυτής (ΦΕΚ 4519/Β/16.10.2018).

Το μίσθιο για το Νηπιαγωγείο Κοντοκαλίου πρέπει να βρίσκεται στα όρια της σχολικής περιφέρειας, όπως αυτά καθορίζονται στην υπ.αρ.1384/11.05.2020 απόφαση Δ/ντη Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης , ως ακολούθως :

στην περιοχή Κουρκουλάτικα, Αγία Αικατερίνη, Αγρός Κοντοκαλίου, Κοντόκαλι

Το εμβαδόν επιφάνειας του ακινήτου να είναι περίπου 150τ.μ. – 190τ.μ. και θα καλύπτει τα κατωτέρω:

  • Τρεις (3) αίθουσες διδασκαλίας

  • Τουαλέτες αγοριών – κοριτσιών και άλλους βοηθητικούς χώρους

  • Χώροι διοίκησης και υποδοχής

  • Προαύλιο χώρο( 100τ.μ. – 120 τ.μ)

Το μίσθιο για το «παράρτημα» 9ου Νηπιαγωγείου, πρέπει να βρίσκεται στα όρια της σχολικής περιφέρειας όπως αυτά καθορίζονται στην υπ.αρ.1384/11.05.2020 απόφαση Δ/ντη Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης , ως ακολούθως :

Αλεξάνδρου Παναγούλη (μονοί και ζυγοί αριθμοί), Λόφος Κογεβίνα: οδός Καπουτσίνοι, Φελιξ Λαμές (μονοί-ζυγοί αριθμοί) μέχρι οδό Ωριώνος, οικισμοί Δάμπρα, Παναγιωπούλα, Παμφίλη, Διασταύρωση Αλ.Παναγούλη – Εθνική Παλαιοκαστρίτσας μέχρι περιοχή Σολάρι

(ζυγοί αριθμοί προς Λόφο Κογεβίνα).Η περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Αλεξάνδρου Παναγούλη – Εθνική Παλαιοκαστρίτσας (εσωτερικός δρόμος Γ.Κ.Κ. Λόφος Ντάκου, περιοχή Ξενύχτη), Πλατυτέρας και νοητή γραμμής μέχρι Μιλτιάδη Μαργαρίτη.

Το εμβαδόν επιφάνειας του ακινήτου να είναι περίπου 100τ.μ. – 150τ.μ. και θα καλύπτει τα κατωτέρω:

  • Δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας

  • Τουαλέτες αγοριών – κοριτσιών και άλλους βοηθητικούς χώρους

  • Χώροι διοίκησης και υποδοχής

  • Προαύλιο χώρο ( 60- 80 τ.μ)

Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι για (2) δυο έτη.

Πληροφορίες για τις δύο φάσεις της εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα παρέχονται από το Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού και Αθλητισμού από Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες 09:30 έως 14:30,ταχ. Διεύθυνση: Πλατεία Μιχαήλ Θεοτόκη (Παλαιό Δημαρχείο), τηλέφωνο 26610-34940 FAX 26610-28512

Η παρούσα δημοσιεύεται στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.corfu.gr). Το αναλυτικό κείμενο των όρων της μίσθωσης δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.corfu.gr).

Η Δήμαρχος

Μερόπη Σπυριδούλα Υδραίου

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544