Δημοφιλή άρθρα
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022. Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, κ.ΑνδρέαςΣκούπουρας και τα στελέχη του...
Αριθμός απόφασης 38-7 - Θέμα: Περί έγκρισης 4ου Πρακτικού για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ...
Αριθμός απόφασης 44-1 - Θέμα: Περί αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2022. Αριθμός Πρωτοκόλλου: 44-1 ΑΔΑ: Ω5Ω446ΜΓ2Α-ΔΧ7
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ(44Η) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Κέρκυρα:    26-09-2022 ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ...
PARTY ALL NIGHT LONG   AMALIA & THE ARCHITECTS IDRA KAYNE D3LTA NIKKO PATRELAKIS -...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για προμήθεια και τοποθέτηση Βιντεοπροβολέων για τις αίθουσες διδασκαλίας των Γενικών Λυκείων της πόλης του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων. ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ 24%) ΕΩΣ ΚΑΙ 27.776,00€.

Αρχική / Επικαιρότητα / Νέα και ανακοινώσεις / Ανακοινώσεις σχολικών Επιτροπών Δήμου / Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για προμήθεια και τοποθέτηση Βιντεοπροβολέων για τις αίθουσες διδασκαλίας των Γενικών Λυκείων της πόλης του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων. ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ 24%) ΕΩΣ ΚΑΙ 27.776,00€.
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 06.09.22

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                              

ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ                                                                                                              Κέρκυρα,  6 Σεπτεμβρίου 2022

ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                       

Πληρ: Γεώρ. Προβατάς                                                                                                                                     Αρ.Πρωτ. 80

ΤΗΛ.:26610-28512 

 

Θέμα: Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για προμήθεια  και τοποθέτηση Βιντεοπροβολέων για τις αίθουσες διδασκαλίας των Γενικών Λυκείων της πόλης του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ 24%) ΕΩΣ ΚΑΙ 27.776,00€.

 

 

 

Αναθέτουσα Αρχή:

Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

 

Έργο:

Προμήθεια και τοποθέτηση Βιντεοπροβολέων στις αίθουσες διδασκαλίας των Γενικών Λυκείων της πόλης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

 

Τόπος παράδοσης  προμηθειών

Τα σχολεία της Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων όπως αναφέρονται στον πίνακα στο τέλος της παρούσας πρόσκλησης

 

Υποέργα Υλοποίησης:

  • Προμήθεια Βιντεοπροβολέων
  • Τοποθέτηση και διασύνδεση με τον υπολογιστή τάξης του Βιντεοπροβολέα σε χώρο που θα υποδείξει ο Διευθυντής του σχολείου

 

Χρόνος υλοποίησης – διάρκεια έργου

Ένα – (1) μήνα από την υπογραφή της Σύμβασης

 

Καταληκτική ημερομηνία  και ώρα υποβολής  προσφορών

30 Σεπτεμβρίου  2022, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 13:00

 

Τόπος κατάθεσης  προσφορών

Γραφείο Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (κος Προβατάς Γεώργιος) San Giacomo

 

Τόπος, ημερομηνία και  ώρα αποσφράγισης  προσφορών

Δημαρχείο San Giacomo, Γραφείο συνεδριάσεων επιτροπών, 1ος όροφος,                     04 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τρίτη  και ώρα 13:00

 

Ερωτήσεις – διευκρινήσεις  χωρίς δικαίωμα προσφυγής

Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων – Κωνσταντίνος Κωστάλης, Τηλ. 6976040000

Οικονομικός Διαχειριστής Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νησων – Γιώργος Κεφαλλωνίτης, Τηλ. 6932111685

 

Επιτροπή Παραλαβής του έργου

Ορίζεται με απόφαση του Διευθυντή του σχολείου για κάθε σχολείο ξεχωριστά. Απαραίτητο να συμπεριλαμβάνεται σε αυτήν ένας τουλάχιστον καθηγητής Πληροφορικής του σχολείου.

 

Έδρα/Στοιχεία Επικοινωνίας της Αναθέτουσας αρχής:

Υπεύθυνοι Επικοινωνίας: Κος Γιώργος Κεφαλλωνίτης

Κος Κωνσταντίνος Κωστάλης

Διεύθυνση: Πλ. Μιχαήλ Θεοτόκη

Κέρκυρα – 49100

Γραφείο Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2661028512

6976040000

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected]

 

Αντικείμενο του Έργου 

Το αντικείμενο του Διαγωνισμού αποτελείται από τις ακόλουθες ενότητες:

  • Προμήθεια  και  τοποθέτηση Βιντεοπροβολέων σε βάσεις, στις αίθουσες διδασκαλίας των Γενικών Λυκείων όπως φαίνονται στον πίνακα στο τέλος της παρούσης

Η  διενέργεια  του  εν  λόγω  Διαγωνισμού  εγκρίθηκε  με απόφαση της  Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων στην 10η συνεδρίαση του 2022(αριθ. απόφασης 10-10/29.08.2022 ΑΔΑ:ΨΤ1646ΜΣΞΘ-Ζ5Ω).

Ο προσδιορισμός του εξοπλισμού περιγράφονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

A/A Προδιαγραφές Απαραίτητες βασικές προδιαγραφές
1.1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Βιντεοπροβολέα:  
1.2 Τεχνολογία 3LCD ή DLP
1.3 Φωτεινότητα (ISO 21118:2012) ≥ 3.300 lm στο υψηλότερο mode λειτουργίας του προβολέα
1.4 Λυχνία ≥ 4.000 στο υψηλότερο mode λειτουργίας του προβολέα (με μία ή περισσότερες λάμπες συνδυαστικά)
1.5 Πραγματική ανάλυση εικόνας (native resolution) ≥1024×768
1.6 Αναλογία αντίθεσης Αντίθεση ≥ 10.000 : 1
1.7 Συνδεσιμότητα Tουλάχιστον: RS-232C, USB 2.0 Type B, Stereo mini jack audio in (2x), Stereo mini jack audio out, HDMI in, VGA out, VGA in. (ιδιαίτερη προτίμηση σε ύπαρξη 2 HDMI τουλάχιστον)
1.8 Μέγεθος προβολής σε ίντσες (Projection size) Τουλάχιστον 30 ίντσες έως τουλάχιστον 270 ίντσες
1.9 Μεγέθυνση (ψηφιακό zoom) ≥1,2x
1.10 Διόρθωση κατακόρυφης τραπεζοειδούς παραμόρφωσης (keystone correction) Auto 30μοίρες & οριζόντιας τραπεζοειδούς παραμόρφωσης Manual 30 μοίρες
1.11 Ηχείο ή ηχεία Ενσωματωμένα ηχεία ≥5 Watt
1.12 Remote control

 

Υπάρχει
1.13 Εγγύηση >=2 έτη βιντεοπροβολέας/1 έτος ή 1000 ώρες η λυχνία
     
2. Βάση Βιντεοπροβολέα για ταβάνι ή για τοίχο  
2.1 Βιντεοπροβολέας οροφής Βάση με δυνατότητα καθ ύψους επέκτασης τουλάχιστον 40 εκατοστών
2.2 Άξονας Ρυθμιζόμενος άξονας πλήρους περιστροφής με δυνατότητα ρυθμιζόμενης γωνίας κλίσης >=20ο
     

IΙΙ. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Πίνακας υπό Προμήθεια Ειδών
Α/Α Είδος Τιμή μονάδας (άνευ ΦΠΑ) Ποσότητα Σύνολο
1 Ψηφιακός Προβολέας 340€ 56  19.040,00€
2 Βάση Βιντεοπροβολέα 30€ 56 1.680,00€
3        
Συνολικό Κόστος 20.720,00€
ΦΠΑ 24% 4.972,80€
Τελικό Κόστος 25.692,80€
Εργασίες:  
4 Τοποθέτηση Βιντεοπροβολέα (με τα κανάλια και καλώδια) 30€ 56 1.680,00€
Συνολικό κόστος 1.680,00€
ΦΠΑ 24% 403,20€
Τελικό Κόστος 2.083,20€

 

Δηλαδή συνολικά, 27.776,00.

 

 

Τρόπος Εκτέλεσης της προμήθειας

Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά για κάθε σχολείο με βάση βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής, εφόσον τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας.

Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής προσφοράς, αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές όπως παρέχονται στον πίνακα τεχνικών προδιαγραφών τον οποίο πρέπει να συμπληρώσει ο υποψήφιος ανάδοχος χωρίς να αλλάξει τα περιεχόμενα. Ως πιο συμφέρουσα προσφορά θεωρείται η προσφορά που καλύπτει τις ελάχιστες προδιαγραφές όπως αυτές δίνονται στην χαμηλότερη τιμή με την τοποθέτηση έως και την σύνδεση στον Υπολογιστή (με τα καλώδια, κανάλια και ότι άλλο χρειαστεί).

Η υπογραφή της σύμβασης θα γίνει μεταξύ του αναδόχου και του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων για κάθε σχολείο ξεχωριστά. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει από την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων σε 2 δόσεις μετά την ολοκλήρωση κάθε σχολείου. Το 80% του συνολικού ποσού με την προσωρινή παράδοση του έργου και ένα μήνα μετά με την οριστική παράδοση το υπόλοιπο 20% του συνολικού ποσού.

Τρόπος υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος). Έξω από τον κυρίως φάκελο πρέπει να αναγράφεται

  1. ο τίτλος του έργου,
  2. τα στοιχεία του υποψήφιου αναδόχου

Ο κυρίως φάκελος θα εμπεριέχει 2 (υπο)φακέλους :

Α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται:

  1. η τεχνική προσφορά (η οποία θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί σύμφωνα με την παρούσα) υπογεγραμμένη και σφραγισμένη με την σφραγίδα του αναδόχου σε κάθε σελίδα. (Επισυνάπτεται το έντυπο τεχνικών προδιαγραφών)
  2. Εγγύηση καλής λειτουργίας του συστήματος.
  3. Στοιχεία επικοινωνίας του ορισμένου από την εταιρία εκπροσώπου. (Επισυνάπτεται το έντυπο Στοιχεία Επικοινωνίας)
  4. Ο προσφέρων θα αναφέρει το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται (εάν και εφόσον προτίθεται) να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει.

Β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα (Επισυνάπτεται  το έντυπο οικονομικής προσφοράς).

 

Επιπλέον πληροφορίες:

Θα πρέπει ο υποψήφιος ανάδοχος να έρθει σε επικοινωνία με τον Διευθυντή του σχολείου και να μεταβεί στο κάθε σχολείο ξεχωριστά ώστε να κάνει αυτοψία πριν καταθέσει την οριστική του προσφορά.

 

Α/Α Ονομασία Σχολείου Ονοματεπώνυμο Διευθυντή Τηλ. Επικοινωνίας Αρ. Βιντεοπροβολέων
1 1ο ΓΕΛ Κέρκυρας Παχής Σπυρίδων 26610 39827 14
2 2ο ΓΕΛ Κέρκυρας Ζούμπος Γεώργιος 26610 31733 14
3 3ο ΓΕΛ Κέρκυρας (Εσπερινό Γυμνάσιο και Εσπερινό Λύκειο) Ρακοπούλου Ιφιγένεια 26610 39713 19
4 5ο ΓΕΛ Κέρκυρας (Εσπερινό ΕΠΑΛ Κέρκυρας) Χίσσα Βασιλική 26610 41841 9

 

 

 

Ο Πρόεδρος

 

 

 

Κωνσταντίνος Κωστάλης

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544