Δημοφιλή άρθρα
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ(45Η) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Κέρκυρα:    30-09-2022 ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ...
20Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (ΤΑΚΤΙΚΗ-ΜΕΙΚΤΗ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. ...
Αριθμός απόφασης 19-136 - Θέμα: «Έγκριση καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας των εργαζομένων του Τμήματος Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς της Διεύθυνσης...
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ 9ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ Ο Διευθυντής του 9ου Δημοτικού...
Αριθμός απόφασης 19-139 - Θέμα: «Έγκριση για τη συνδιοργάνωση δράσης με το Σύλλογο Ασθενών Ήπατος».. Αριθμός Πρωτοκόλλου: 19-139 ΑΔΑ: 9ΣΠΞ46ΜΓ2Α-ΝΟ1...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

: Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για προμήθεια και τοποθέτηση Βιντεοπροβολέων, Υπολογιστών και Ηχείων για τις αίθουσες διδασκαλίας γενικής Παιδείας των ΕΠΑΛ της πόλης του Δήμου Kεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων. ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ 24%) ΕΩΣ ΚΑΙ 13.280,40€.

Αρχική / Επικαιρότητα / Νέα και ανακοινώσεις / Ανακοινώσεις σχολικών Επιτροπών Δήμου / : Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για προμήθεια και τοποθέτηση Βιντεοπροβολέων, Υπολογιστών και Ηχείων για τις αίθουσες διδασκαλίας γενικής Παιδείας των ΕΠΑΛ της πόλης του Δήμου Kεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων. ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ 24%) ΕΩΣ ΚΑΙ 13.280,40€.
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 06.09.22

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                              

ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ                                                                                                                     Κέρκυρα,  06.09.2022

ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                       

Πληρ: Γεώρ. Προβατάς                                                                                                                                            Αρ.Πρωτ. 81

ΤΗΛ.:26610-28512 

 

ΘΕΜΑ:   Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για προμήθεια  και τοποθέτηση Βιντεοπροβολέων, Υπολογιστών και Ηχείων για τις αίθουσες διδασκαλίας γενικής Παιδείας των ΕΠΑΛ της πόλης του Δήμου Kεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ 24%) ΕΩΣ ΚΑΙ 13.280,40€.

 

 

Αναθέτουσα Αρχή:

Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

 

Έργο:

Προμήθεια και τοποθέτηση Βιντεοπροβολέων, Υπολογιστών και Ηχείων στις αίθουσες διδασκαλίας των ΕΠΑΛ της πόλης, της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Kεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

 

Τόπος παράδοσης  προμηθειών

Τα σχολεία της Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Kεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων όπως αναφέρονται στον πίνακα στο τέλος της παρούσας πρόσκλησης

 

Υποέργα Υλοποίησης:

 • Προμήθεια Βιντεοπροβολέων
 • Τοποθέτηση και διασύνδεση με τον υπολογιστή τάξης του Βιντεοπροβολέα σε χώρο που θα υποδείξει ο Διευθυντής του σχολείου
 • Προμήθεια Refurbished Η/Υ μίνι και τοποθέτησή του στην έδρα κάθε αίθουσας διδασκαλίας
 • Σύνδεση του Η/Υ με τον Βιντεοπροβολέα και το διαδίκτυο
 • Τοποθέτηση Ηχείων στις άκρες του πίνακα της αίθουσας με προσανατολισμό προς την αίθουσα. Σύνδεση των ηχείων με τον Η/Υ.

 

 

Χρόνος υλοποίησης – διάρκεια έργου

Ένα – (1) μήνα από την υπογραφή της Σύμβασης

 

Καταληκτική ημερομηνία  και ώρα υποβολής  προσφορών

7 Οκτωβρίου  2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00

 

 

Τόπος κατάθεσης  προσφορών

Γραφείο Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (κος. Προβατάς Γεώργιος) San Giacomo

 

 

Τόπος, ημερομηνία και  ώρα αποσφράγισης  προσφορών

Δημαρχείο San Giacomo, Γραφείο συνεδριάσεων επιτροπών, 1ος όροφος, 10 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα   και ώρα 13:00

 

Ερωτήσεις – διευκρινήσεις  χωρίς δικαίωμα προσφυγής

Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων – Κωνσταντίνος Κωστάλης, Τηλ. 6976040000

Οικονομικός Διαχειριστής Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νησων – Γιώργος Κεφαλλωνίτης, Τηλ. 6932111685

 

 

Επιτροπή Παραλαβής του έργου

Ορίζεται με απόφαση του Διευθυντή του σχολείου για κάθε σχολείο ξεχωριστά. Απαραίτητο να συμπεριλαμβάνεται σε αυτήν ένας τουλάχιστον καθηγητής Πληροφορικής του σχολείου.

 

Έδρα/Στοιχεία Επικοινωνίας της Αναθέτουσας αρχής:

Υπεύθυνοι Επικοινωνίας: Κος Γιώργος Κεφαλλωνίτης

Κος Κωνσταντίνος Κωστάλης

Διεύθυνση: Πλ. Μιχαήλ Θεοτόκη

Κέρκυρα – 49100

Γραφείο Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2661028512

6976040000

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected]

 

Αντικείμενο του Έργου 

Το αντικείμενο του Διαγωνισμού αποτελείται από τις ακόλουθες ενότητες:

 • Προμήθεια  και  τοποθέτηση Βιντεοπροβολέων σε βάσεις, στις αίθουσες διδασκαλίας των Γενικών Λυκείων όπως φαίνονται στον πίνακα στο τέλος της παρούσης
 • Προμήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση Refurbished Η/Υ με τον Βιντεοπροβολέα (υφιστάμενο ή καινούριο) και τα ηχεία της αίθουσας
 • Προμήθεια και τοποθέτηση ηχείων στις αίθουσες διδασκαλίας.

Η  διενέργεια  του  εν  λόγω  Διαγωνισμού  εγκρίθηκε  με απόφαση της  Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων στη 10η συνεδρίαση του 2022(αριθ. απόφασης 10-12/29.08.2022 ΑΔΑ:ΩΔΧΥ46ΜΣΞΘ-996).

Ο προσδιορισμός του εξοπλισμού περιγράφονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

 

A/A Προδιαγραφές Απαραίτητες βασικές προδιαγραφές
1.1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Refurbished Υπολογιστή:  
1.2 Επεξεργαστής: Ι3 ή I5 τουλάχιστον 5ης γενιάς
1.3 Μνήμη RAM: >=4 GB με δυνατότητα επέκτασης
1.4 Σκληρός Δίσκος: SSD >=120GB
1.5 Λειτουργικό Σύστημα: Windows 10 ή νεότερο οποιασδήποτε έκδοσης
1.6 Μέγεθος: Μικρό για τοποθέτηση πάνω  στην έδρα ή στα πλάγια στερεωμένο πάνω σε αυτήν
1.7 Πληκτρολόγιο και ποντίκι: Σετ Πληκτρολόγιο και Ποντίκι USB κλασσικό ενσύρματο
1.8 Κάρτα Γραφικών Ενσωματωμένη με διαμοιραζόμενη μνήμη
1.9 Dvd-Rom Αδιάφορο
1.10 Συνδεσιμότητα Βιντεοπροβολέα: Να παρέχεται τόσο VGA όσο και HDMI σύνδεση
1.11 Δικτύωση: Δυνατότητα συνδεσιμότητας με Gigabit δίκτυο RJ45
1.12 Εγγύηση: >= 1 έτος
     
2.1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Ηχείων:  
2.2 Συνολική Ισχύς εξόδου: >=2χ5W RMS
2.3 Έξοδος: mini jack stereo 3.5mm
2.4 Τροφοδοσία: Σύνδεση με πολύπριζο και ηλετρικό ρεύμα
2.5 Εγγύηση >=1 έτους
2.6 Τοποθέτηση Σε τοίχο με βάσεις
     
     

 

A/A Προδιαγραφές Απαραίτητες βασικές προδιαγραφές
3.1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Βιντεοπροβολέα:  
3.2 Τεχνολογία 3LCD ή DLP
3.3 Φωτεινότητα (ISO 21118:2012) ≥ 3.300 lm στο υψηλότερο mode λειτουργίας του προβολέα
3.4 Λυχνία ≥ 4.000 στο υψηλότερο mode λειτουργίας του προβολέα (με μία ή περισσότερες λάμπες συνδυαστικά)
3.5 Πραγματική ανάλυση εικόνας (native resolution) ≥1024×768
3.6 Αναλογία αντίθεσης Αντίθεση ≥ 10.000 : 1
3.7 Συνδεσιμότητα Tουλάχιστον: RS-232C, USB 2.0 Type B, Stereo mini jack audio in (2x), Stereo mini jack audio out, HDMI in, VGA out, VGA in. (ιδιαίτερη προτίμηση σε ύπαρξη 2 HDMI τουλάχιστον)
3.8 Μέγεθος προβολής σε ίντσες (Projection size) Τουλάχιστον 30 ίντσες έως τουλάχιστον 270 ίντσες
3.9 Μεγέθυνση (ψηφιακό zoom) ≥1,2x
3.10 Διόρθωση κατακόρυφης τραπεζοειδούς παραμόρφωσης (keystone correction) Auto 30μοίρες & οριζόντιας τραπεζοειδούς παραμόρφωσης Manual 30 μοίρες
3.11 Ηχείο ή ηχεία Ενσωματωμένα ηχεία ≥5 Watt
3.12 Remote control

 

Υπάρχει
3.13 Εγγύηση >=2 έτη βιντεοπροβολέας/1 έτος ή 1000 ώρες η λυχνία
     
4. Βάση Βιντεοπροβολέα για ταβάνι ή για τοίχο  
4.1 Βιντεοπροβολέας οροφής Βάση με δυνατότητα καθ ύψους επέκτασης τουλάχιστον 40 εκατοστών
4.2 Άξονας Ρυθμιζόμενος άξονας πλήρους περιστροφής με δυνατότητα ρυθμιζόμενης γωνίας κλίσης >=20ο

 

 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

Πίνακας υπό Προμήθεια Ειδών
Α/Α Είδος Τιμή μονάδας (άνευ ΦΠΑ) Ποσότητα Σύνολο
1 Refurbished Υπολογιστής 150€ 18 2.700,00€
2 Ηχεία αίθουσας 35€ 18 630,00€
3 Βιντεοπροβολέας 340€ 18 6.120,00€
4 Βάση Βιντεοπροβολέα 30€ 18 540,00€
Συνολικό Κόστος 9.990,00€
ΦΠΑ 24% 2.397,60€
Τελικό Κόστος 12.387,60€
Εργασίες:  
4 Εγκατάσταση και παραμετροποίηση Η/Υ 20€ 18 360,00€
5 Τοποθέτηση Ηχείων (με τα κανάλια, πολύπριζο και καλώδια) 20€ 18 360,00€
Συνολικό κόστος 720,00€
ΦΠΑ 24% 172,80€
Τελικό Κόστος 892,80€

 

Δηλαδή συνολικά, 13.280,40€.

 

 

 

Τρόπος Εκτέλεσης της προμήθειας

Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά για κάθε σχολείο με βάση βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής, εφόσον τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας.

Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής προσφοράς, αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές όπως παρέχονται στον πίνακα τεχνικών προδιαγραφών τον οποίο πρέπει να συμπληρώσει ο υποψήφιος ανάδοχος χωρίς να αλλάξει τα περιεχόμενα. Ως πιο συμφέρουσα προσφορά θεωρείται η προσφορά που καλύπτει τις ελάχιστες προδιαγραφές όπως αυτές δίνονται στην χαμηλότερη τιμή με την τοποθέτηση έως και την σύνδεση στον Υπολογιστή (με τα καλώδια, κανάλια και ότι άλλο χρειαστεί).

Η υπογραφή της σύμβασης θα γίνει μεταξύ του αναδόχου και του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων για κάθε σχολείο ξεχωριστά. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει από την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων σε 2 δόσεις μετά την ολοκλήρωση κάθε σχολείου. Το 80% του συνολικού ποσού με την προσωρινή παράδοση του έργου και ένα μήνα μετά με την οριστική παράδοση το υπόλοιπο 20% του συνολικού ποσού.

Τρόπος υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος). Έξω από τον κυρίως φάκελο πρέπει να αναγράφεται

 1. ο τίτλος του έργου,
 2. τα στοιχεία του υποψήφιου αναδόχου

Ο κυρίως φάκελος θα εμπεριέχει 2 (υπο)φακέλους :

Α)  έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται:

 1. η τεχνική προσφορά (η οποία θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί σύμφωνα με την παρούσα) υπογεγραμμένη και σφραγισμένη με την σφραγίδα του αναδόχου σε κάθε σελίδα. (Επισυνάπτεται το έντυπο τεχνικών προδιαγραφών)
 2. Εγγύηση καλής λειτουργίας του συστήματος.
 3. Στοιχεία επικοινωνίας του ορισμένου από την εταιρία εκπροσώπου. (Επισυνάπτεται το έντυπο Στοιχεία Επικοινωνίας)
 4. Ο προσφέρων θα αναφέρει το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται (εάν και εφόσον προτίθεται) να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει.

Β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα (Επισυνάπτεται  το έντυπο οικονομικής προσφοράς).

 

Επιπλέον πληροφορίες:

Θα πρέπει ο υποψήφιος ανάδοχος να έρθει σε επικοινωνία με τον Διευθυντή του σχολείου και να μεταβεί στο κάθε σχολείο ξεχωριστά ώστε να κάνει αυτοψία πριν καταθέσει την οριστική του προσφορά.

Α/Α Ονομασία Σχολείου Ονοματεπώνυμο Διευθυντή Τηλ. Επικοινωνίας Αρ. Βιντεοπροβολέων Αρ. Ηχείων Αρ. Υπολογιστών
1 1ο ΕΠΑΛ Κέρκυρας (Εσπερινό ΕΠΑΛ) Μοναστηριώτη Βασιλική 26610 38218 11 11 11
2 2ο ΕΠΑΛ Κέρκυρας Σγούρος Αναστάσιος 26610 26633 7 7 7

 

 

Ο Πρόεδρος

 

 

 

Κωνσταντίνος Κωστάλης

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544