Δημοφιλή άρθρα
Συνάντηση του Δημάρχου Στέφανου Πουλημένου με τον Υφ. Εργασίας Κώστα Καραγκούνη. Στο πλαίσιο κύκλου επαφών της κυβέρνησης με τοπικούς παραγωγικούς...
Αριθμός απόφασης 26-9 - Θέμα: Έγκριση 4ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2024 Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων. Αριθμός...
Αναβαθμίζεται η τουριστική εκπαίδευση στην Κέρκυρα. Συνέντευξη τύπου παραχώρησε σήμερα στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, ο Αντιδήμαρχος Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης &...
Προμήθεια ζωοτροφών για αδέσποτα ζώα. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας...
 Θα παραμείνουν ανοικτές οι κλιματιζόμενες αίθουσες του Δήμου έως τις  26 Ιουλίου 2024. Κλιματιζόμενο χώρο στο Δημοτικό Θέατρο, για την...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ 13Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Αρχική / Επικαιρότητα / Προσκλήσεις Συλλογικών Οργάνων / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ 13Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 06.05.20

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Κέρκυρα:      06-05-2020
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                         Αριθ. Πρωτ.: 13625
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ταχ.Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 6Α                                                        ΠΡΟΣ:
Κέρκυρα 49100
Τηλ.       2661362790                                (Ως ο Πίνακας Αποδεκτών)
e-mail: [email protected]

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε 13Η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Παρακαλούμε για τη συμμετοχή σας σε ΤΑΚΤΙΚΗ-ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τις 11-05-2020, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 11.00, σύμφωνα: α. με τις διατάξεις του άρθρ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, β. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ Α΄ 55) και γ. σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, για λήψη αποφάσεων επί των  παρακάτω θεμάτων:

1.    Περί έγκρισης Πρακτικών 2ης & 3ης συνεδρίασης επιτροπής και κατακύρωσης του διαγωνισμού με αντικείμενο την: «Προμήθεια Αναλωσίμων Υλικών Εκτυπωτικών Μέσων Δήμου Κέρκυρας έτους 2019»
2.    Περί έγκρισης 2ου Πρακτικού και κατακύρωσης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΕΣΠΕΡΙΩΝ, ΘΙΝΑΛΙΩΝ, ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ»
3.    Περί έγκρισης τευχών δημοπράτησης και κατάρτισης των όρων του σχεδίου  διακήρυξης για την δημοπράτηση του έργου: «Συντηρήσεις αποκαταστάσεις τεχνικών έργων – αντιπλημμυρικά έργα ΔΕ Αχιλλείων, Παλαιοκαστριτών, Παρελίων» προϋπολογισμού μελέτης 133.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% & Κ.Α. 64.7312.004
4.    Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού των όρων της διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων στο πλαίσιο του έργου «From Ancient Maritime Routes to eco-touristic destinations/Από τις Αρχαίες Θαλάσσιες Διαδρομές στους προορισμούς οικολογικού τουρισμού» – με το ακρωνύμιο «APRODI» (INTERREG V-B Αδριατική – Ιόνιο»
5.    Περί έγκρισης παράτασης της με Α.Π. 16511/31-12-2019 σύμβασης (ΑΔΑΜ 19SYMV006124132) με θέμα: «Προμήθεια ‘’WiFiEU –Προώθηση της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο στις τοπικές κοινότητες’’ του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων» ποσού 14.991,60€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. μεταξύ του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων νήσων και της αναδόχου εταιρείας «ΓΚΟΟΥ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε. Υπηρεσίες Δικτύων.»
6.    Περί αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού οικον έτους 2020.
7.    Περί συμπλήρωσης της υπ αριθ 7-7/10-3-2020 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής: «Περί σύστασης πάγιας προκαταβολής Κοινοτήτων Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων, οικον. έτους 2020 και ορισμού υπολόγων».
8.    Περί έγκρισης πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για την Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ- ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ για την λήψη κατεπειγόντων  μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του.
9.    Περί έγκρισης ανάθεσης σε εξωτερικούς αναδόχους, εργασιών αποψίλωσης κοινοχρήστων χώρων Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων έτους 2020.
10.    Περί αποδοχής δωρεάς χρηματικού ποσού από Ορθόδοξο Αθλητικό Σύλλογο «Holy Serb and I»,  Βελιγραδίου Σερβίας.
11.    Περί αποδοχής από το Δήμο Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων, της δωρεάς από εταιρεία ΑΒ Βασιλόπουλος, ύψους 6.500 ευρώ, σε μορφή δωροεπιταγών.
12.    Περί έγκρισης εκτέλεσης μικροεπεκτάσεων δικτύου δημοτικού φωτισμού πόλης και σύνδεση νέων παροχών ηλεκτρικού ρεύματος  δημοτικών κτιρίων και  εξειδίκευση   πιστώσεων.
13.    Περί έγκρισης έκδοσης  εντάλματος  προπληρωμής, προκειμένου να πληρωθούν στη ΔΕΔΗΗΕ, δαπάνες μικροεπεκτάσεων δικτύου δημοτικού φωτισμού και παροχών ηλεκτρικού ρεύματος  δημ. κτιρίων  και ακινήτων Δήμου.
14.    Περί ορισμού του νομικού συμβούλου του Δήμου, για παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κέρκυρας, προς αντίκρουση της  37/2020 αγωγής.
15.    Περί έγκρισης εξωδικαστικής αποζημίωσης δημοτών για ζημίες που υπέστησαν τα οχήματά τους από πτώση σε λακκούβες οδοστρωμάτων.
16.    Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2020(πρώτη αποκατάσταση Δ.Ε. Αχιλλείων).
17.    Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2020(πρώτη αποκατάσταση Δ.Ε. Παρελίων).
18.    Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2020(πρώτη αποκατάσταση Δ.Ε. Φαιάκων)

Παρακαλείστε όπως μας ενημερώσετε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: [email protected] ), έως και την 12.00 της 11-05-2020,  για τη συμμετοχή σας στη Συνεδρίαση και για την ψήφο σας.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μερόπη-Σπυριδούλα Υδραίου

Δήμαρχος

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544