Δημοφιλή άρθρα
Συνάντηση στελεχών του Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών με στελέχη του οργανισμού κατά των ναρκωτικών. Την Τρίτη 11 Ιουνίου 2024...
Αριθμός απόφασης 22-1 - Θέμα: Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης - έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης, με τίτλο «Έξοδα σίτισης των...
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ. Διακήρυξη Ηλεκτρονικής...
Αριθμός απόφασης 21-21 - Θέμα: Έγκριση: α) προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για τις Υπηρεσίες Συντήρησης και...
14Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΤΑΚΤΙΚΗ - ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. ...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ 19Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Αρχική / Επικαιρότητα / Προσκλήσεις Συλλογικών Οργάνων / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ 19Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 25.06.20

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Κέρκυρα: 25-06-2020
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                         Αριθ. Πρωτ.: 19820
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ταχ.Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 6Α                                                        ΠΡΟΣ:
Κέρκυρα 49100
Τηλ.       2661362790                                (Ως ο Πίνακας Αποδεκτών)
e-mail: [email protected]

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε 19η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Μαράσλειο Μέγαρο- Αίθουσα Συνεδριάσεων), τις 29-06-2020, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 13.00 σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των  παρακάτω θεμάτων:

1.    Περί  έγκρισης σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων και της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.  για τη μελέτη του έργου: «Αντιπλημμυρικά έργα περιοχής ‘Κωτσέλα’»
2.    Περί έγκρισης όρων διακήρυξης και τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης, για την ανάθεση σε ιδιώτη εκπόνησης μελέτης με τίτλο: «ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ(ΣΒΑΚ) ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» προϋπολογισμού 223.274,38 € (με Φ.Π.Α. 24%).
3.    Περί έγκρισης υποβολής πρότασης τροποποίησης των Πράξεων:  ¨Ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής ανακυκλώσιμου χαρτιού (εκτός συσκευασιών) Κέρκυρας¨  και   ¨Ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων Κέρκυρας¨ , ως προς τον προϋπολογισμό.
4.    Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της Μελέτης και κατάρτισης όρων διακήρυξης, για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ, ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ, ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ & ΟΦΕΙΟΑΠΩΘΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ »
5.    Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της Μελέτης και κατάρτισης όρων διακήρυξης, για την παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών Δ.Ε. Παλαιοκαστριτών, Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων.
6.    Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της Μελέτης και κατάρτισης όρων διακήρυξης, για την παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών Δ.Ε. Παρελίων, Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων.
7.    Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της Μελέτης και κατάρτισης όρων διακήρυξης, για την παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών Δ.Ε. Φαιάκων, Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων.
8.    Περί έγκρισης  τροποποίησης της υπ’ αρ. 10.744/24.03.2020 σύμβασης του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων με την ανώνυμη εταιρεία “ENACT A.E.” για την παροχή της υπηρεσίας “Αποκομιδή απορριμμάτων Δ.Ε. Αχιλλείων – Παρελίων – Παλαιοκαστριτών – Φαιάκων”
9.    Περί έγκρισης εξώδικου συμβιβασμού του Δήμου με την εταιρεία: «ΒΑΣ. Κ. ΤΣΙΡΙΓΓΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», καθολικού διαδόχου της Εταιρίας με την επωνυμία:  «ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΡΙΓΓΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»
10.    Περί έγκρισης εξωδικαστικής συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς του Δήμου με τον κ. Αχ. Κ.
11.    Περί έγκρισης έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής δαπάνης για τη διενέργεια του περιοδικού τεχνικού ελέγχου έτους 2020 των οχημάτων   του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων».
12.    Περί συμπλήρωσης της 17-1/16-6-2020 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής: «Περί καθορισμού ανταλλάγματος παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας κλπ»
13.    Περί αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού οικον έτους 2020.
14.    Περί έγκρισης της Απόφασης 13/1ης/2020 του Δ.Σ. του ΔΗΠΕΘΕ, για την έγκριση της 1ης αναμόρφωσης του Π/Υ για το 2020.
15.    Περί έγκρισης της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης στην Αθήνα της Δημάρχου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, για εκτέλεση υπηρεσίας.(18135).
16.    Περί  έγκρισης της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης στην Αθήνα της Δημάρχου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, για εκτέλεση υπηρεσίας.(18478)
17.    Περί έγκρισης εξειδίκευσης της πίστωσης με Κ.Α.Ε. 00.6431.002 και τίτλο «Έξοδα για την δημιουργία έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού για την τουριστική προβολή» για παροχή προμήθειας έκδοσης εντύπων τουριστικής προβολής με QR CODE.
18.    Περί έγκρισης εξωδικαστικής αποζημίωσης δημοτών για ζημίες που υπέστησαν τα οχήματά τους κατά τη διάρκεια εργασιών κοπής χόρτων και δέντρων, καθώς και από πτώση μεγάλων κλώνων δέντρων.
19.    Περί έγκρισης χορήγησης τροφίμων στο Σύλλογο Πολυτέκνων Κέρκυρας»
20.    Περί διαπίστωσης οικονομικής αδυναμίας άπορων δημοτών και εξειδίκευσης πίστωσης, για τη χορήγηση εκτάκτου χρηματικού βοηθήματος έκτακτης ανάγκης.
21.    Περί έγκρισης διαγραφής βεβαιωμένης οφειλής ΤΑΠ από τακτοποίηση αυθαιρέτου.
22.    Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2020(δεύτερη αποκατάσταση Δ.Ε. Αχιλλείων)
23.    Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2020(πρώτη & δεύτερη αποκατάσταση Δ.Ε. Παρελίων)
24.    Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2020(πρώτη & δεύτερη αποκατάσταση Δ.Ε Φαιάκων)

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μερόπη-Σπυριδούλα Υδραίου

Δήμαρχος

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544