Δημοφιλή άρθρα
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ (24Η) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.                                                                                                                    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             ...
Αριθμός απόφασης 23-1 - Θέμα: Περί νομιμοποίησης δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την εκδίκαση των 73563/2024,...
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ (15Η) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ -ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ. ...
Στα χέρια του Δήμου μας περνά η λειτουργία του καταφυγίου τουριστικών σκαφών Αλύπας. Στα χέρια του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και...
23H ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Κέρκυρα, 20 Ιουνίου 2024 ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ 21Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Αρχική / Επικαιρότητα / Προσκλήσεις Συλλογικών Οργάνων / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ 21Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 13.07.20

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Κέρκυρα: 13-07-2020
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                         Αριθ. Πρωτ.: 22286
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ταχ.Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 6Α                                                        ΠΡΟΣ:
Κέρκυρα 49100
Τηλ.     2661362790                                                                  (Ως ο Πίνακας Αποδεκτών)

e-mail: [email protected]

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε 21η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

 

Παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Μαράσλειο Μέγαρο- Αίθουσα Συνεδριάσεων), τις 17-07-2020, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 13.30 σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των  παρακάτω θεμάτων:

 

 1. Περί έγκρισης όρων διακήρυξης και τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης, για την ανάθεση προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ  ΚΑΘΕΤΗΣ  ΚΑΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ  ΣΗΜΑΝΣΗΣ  ΟΔΩΝ  ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ  ΧΩΡΩΝ» προϋπολογισμού 74.329,32 € (με Φ.Π.Α. 24%).
 2. Περί ορθής επανάληψης της 19-5/29-6-2020(ΑΔΑ 6Ο9846ΜΓ2Α-ΞΦΘ) Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής: «Περί έγκρισης σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων και της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. για τη μελέτη του έργου: «Αντιπλημμυρικά έργα περιοχής ‘Κωτσέλα’»».
 3. Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτισης των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΕ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ» προϋπολογισμού 74.276,00€ (με Φ.Π.Α. 24%).
 4. Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτισης των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού με τίτλο:  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΕ ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ» προϋπολογισμού 74.292,12€ (με Φ.Π.Α. 24%).
 5. Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτισης των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΕ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ, ΔΕ ΟΘΩΝΩΝ, ΔΕ ΜΑΘΡΑΚΙΟΥ» προϋπολογισμού 59.998,14€ (με Φ.Π.Α. 24%).
 6. Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτισης των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΕ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ» προϋπολογισμού 74.276,00€ (με Φ.Π.Α. 24%).
 7. Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτισης των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΕ ΠΑΡΕΛΙΩΝ» προϋπολογισμού 74.276,00€ (με Φ.Π.Α. 24%)
 8. Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτισης των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΕ ΦΑΙΑΚΩΝ» προϋπολογισμού 74.276,00€ (με Φ.Π.Α. 24%)
 9. Περί τροποποίησης της υπ΄αριθμ. 19-3/29-06-2020 (ΑΔΑ Ω1ΓΠ46ΜΓΖΑ-ΜΝΕ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων:  «Περί συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΕ ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ, ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ, ΠΑΡΕΛΙΩΝ»».
 10. Περί έγκρισης της υπ αριθ 21347/6-7-2020 Απόφασης Δημάρχου για ορισμό νομικού συμβούλου προς δικαστική εκπροσώπηση του π. Δημάρχου Κέρκυρας.
 11. Περί έγκρισης μη άσκησης ένδικων μέσων κατά του από 2-6-2020 κατασχετηρίου εγγράφου της εταιρείας ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΒΕΕΕ.
 12. Περί αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού οικον έτους 2020.
 13. Περί υποχρεωτικής αναμόρφωσης Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων έτους 2020(κατόπιν της πρώτης υποχρεωτικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού)
 14. Περί διαγραφής οφειλών δημοτών από δημοτικά τέλη – ΤΑΠ, που προέκυψαν μετά τη δήλωση   τους, για τα   πραγματικά  τετραγωνικά  μέτρα, των ακινήτων τους.
 15. Περί έγκρισης εξωδικαστικής αποζημίωσης δημότη για ζημία που υπέστη το όχημά του κατά τη διάρκεια εργασιών κοπής χόρτων.
 16. Περί έγκρισης εξωδικαστικής αποζημίωσης δημότη για ζημία που υπέστη οικογενειακός του τάφος στο Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Γαρίτσας, από πτώση δέντρου.
 17. Περί αποδοχής δωρεάς για συλλογή και μεταφορά ζωικών υποπροϊόντων των Δημοτικών Σφαγείων για ένα εξάμηνο.
 18. Περί έγκρισης εξειδίκευσης πίστωσης για την επιχορήγηση του μουσικού σωματείου «ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗΣ   ΚΕΡΚΥΡΑΣ «Ο ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ».
 19. Περί αποδοχής δωρεάς εξοπλισμού γραφείων από την εταιρεία «Δαφνής Φέρστ Τράβελ ΑΕ», στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων.
 20. Περί αποδοχής δωρεάς από την ιταλική εταιρεία ζυμαρικών “DIVELLA” στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων.
 21. Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2020(δεύτερη αποκατάσταση Δ.Ε. Οθωνών)
 22. Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2020(δεύτερη αποκατάσταση Δ.Ε. Παρελίων).
 23. Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2020(δεύτερη αποκατάσταση Δ.Ε Φαιάκων).

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μερόπη-Σπυριδούλα Υδραίου

Δήμαρχος

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544