Δημοφιλή άρθρα
Καταγραφή οχημάτων μονίμων κατοίκων. Από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας & Αδειών Μεταφορών) ανακοινώνεται Ο...
Νέες παρεμβασεις των συνεργείον καθημερινότητας. Tα συνεργεία καθημερινότητας συνεχίζουν τις παρεμβάσεις τους, σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου...
Πλειοδοτική, φανερή & προφορική δημοπρασία για την εκποίηση του συνόλου των εγκαταλελειμμένων οχημάτων.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       ...
ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ 15/10/2020. Το Παρατηρητήριο του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας για τη νόσο COVID-19, συνεχίζει την παρακολούθηση...
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ (34Η) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Κέρκυρα:   16-10-2020 ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

Πρόσκληση σε 31η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Αρχική / Επικαιρότητα / Προσκλήσεις Συλλογικών Οργάνων / Πρόσκληση σε 31η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
corfu.gr-2020-06-24_08-57-26_139863
Ημερομηνία ανάρτησης: 01.10.20

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Κέρκυρα:   01-10-2020
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                         Αριθ. Πρωτ.: 33422
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ταχ.Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 6Α                                                        ΠΡΟΣ:
Κέρκυρα 49100
Τηλ.     2661362790                                                                   (Ως ο Πίνακας Αποδεκτών)

e-mail: [email protected]

 

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε 31η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

 

Παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Μαράσλειο Μέγαρο- Αίθουσα Συνεδριάσεων), τις 05-10-2020, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 09.30 σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των  παρακάτω θεμάτων:

 

 

 

 

 1. Περί έγκρισης τευχών δημοπράτησης και κατάρτισης των όρων του σχεδίου διακήρυξης για την δημοπράτηση του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ –ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΛΣΟΥΣ ΓΑΡΙΤΣΑΣ-ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΥ» προϋπολογισμού μελέτης 2.080.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24%.
 2. Περί έγκρισης Πρακτικού και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (χρηματοδοτική μίσθωση leasing)».
 3. Περί έγκρισης Πρακτικού και κατακύρωσης της ανάθεσης δημόσιας σύμβασης με αντικείμενο την “Υπηρεσίες Συντήρησης και Επισκευής Εφαρμογών Λογισμικού των Δ/νσεων Διοίκησης, Οικονομικών, Επιχειρησιακού Έργου και Προγραμματισμού , Ανάπτυξης, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων ” (Ομάδα Α & Β).
 4. Περί έγκρισης Πρακτικού και κατακύρωσης του Συνοπτικού διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων στο πλαίσιο του έργου    «From Ancient Maritime Routes to eco-touristic destinations / Από τις Αρχαίες Θαλάσσιες Διαδρομές στους προορισμούς οικολογικού τουρισμού» – με ακρωνύμιο “APPRODI” (INTERREG V-Β Αδριατική – Ιόνιο)».
 5. Περί καθορισμού διαδικασίας συνέχισης του διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης και επανάχρησης διατηρητέου κτιρίου πινακοθήκης Άγγελου Γιαλλινά».
 6. Περί έγκρισης τροποποίησης υποβληθείσας πρότασης του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων στην πρόσκληση V του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II», του Υπουργείου Εσωτερικών.
 7. Περί κατακύρωσης απ ευθείας ανάθεσης: «Κατασκευή κεκλιμένου επιπέδου ανέλκυσης-καθέλκυσης μικρών σκαφών(ράμπας πρόσβασης) στη θέση ΄Σκέρο΄ Αγίου Γεωργίου Δ.Ε. Παλαιοκαστριτών, Τροπ. Τεχνικού Προγράμματος 2020».
 8. Περί έγκρισης κατάρτισης όρων διενέργειας Δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου προς στέγαση των αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Δημοτικής Ενότητας Φαιάκων».
 9. Περί ορισμού νομικής εκπροσώπησης του Δήμου ενώπιον του Αρείου Πάγου κατά την εκδίκαση της αναίρεσης αναφορικά με την ποινική υπόθεση ENERGA HELLAS POWER.
 10. Περί ορισμού του Νομικού Συμβούλου του Δήμου για παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κερκύρας, προς αντίκρουση της 249/2018 αγωγής, που στρέφεται κατά του πρώην Δήμου Κέρκυρας.
 11. Περί ορισμού του Νομικού Συμβούλου του Δήμου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κερκύρας, προς αντίκρουση της 466/2014 αγωγής.
 12. Περί ορισμού του Νομικού Συμβούλου του Δήμου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κερκύρας, προς υποστήριξη της υπ αριθμ. 59/2018 αγωγής του Δήμου με την οποία αιτείται την απόδοση του μισθίου στο Δημοτικό Θέατρο Κερκύρας και την καταβολή μισθωμάτων.
 13. Περί ορισμού του Νομικού Συμβούλου του Δήμου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κερκύρας, προς υποστήριξη της υπ αριθμ. 60/2018 αγωγής του Δήμου με την οποία αιτείται την απόδοση του μισθίου στο Δημοτικό Θέατρο Κερκύρας και την καταβολή μισθωμάτων.
 14. Περί ορισμού του Νομικού Συμβούλου του Δήμου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κερκύρας, προς υποστήριξη της υπ αριθμ. 91/2018 αγωγής του Δήμου με την οποία αιτείται την απόδοση του μισθίου στο Δημοτικό Θέατρο Κερκύρας και την καταβολή μισθωμάτων.
 15. Περί έγκρισης άσκησης της 269/2011 ανακοπής και ορισμού του Νομικού Συμβούλου του Δήμου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας κατά την εκδίκασή της.
 16. Περί έγκρισης άσκησης προσφυγής κατά της υπ’ αρ. πρωτ. 1766/19-6-2013 απόφασης του αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ),
 17. Περί έγκρισης Απολογισμού έτους 2019 και προϋπολογισμού ετών 2020 και 2021 των Κεφαλαίων Αυτοτελούς Διαχείρισης ΔΟΝΑΤΟΥ ΔΗΜΟΥΛΙΤΣΑ και ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΡΟΥΣΣΟΥ.
 18. Περί αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2020.
 19. Περί έγκρισης εξωδικαστικής αποζημίωσης δημότισσας για ζημία που υπέστη οικογενειακός της τάφος στο Α Δημοτικό Νεκροταφείο Γαρίτσας.
 20. Περί έγκρισης έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη επιπλέον δαπανών στον ΔΕΔΗΗΕ.
 21. Περί ελέγχου, έγκρισης απόδοσης δαπανών και απαλλαγής υπολόγου του υπ’αριθμ. 552/2020 Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής.
 22. Περί αποδοχής δωρεάς ακινήτου εντός οικισμού της Κοινότητας Ά. Κορακιάνας, της Δ.Ε. Φαιάκων.
 23. Περί διαγραφής βεβαιωμένης οφειλής τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου.
 24. Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2020(τρίτη αποκατάσταση Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων).
 25. Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2020(τρίτη αποκατάσταση Δ.Ε. Αχιλλείων).
 26. Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2020(δεύτερη αποκατάσταση Δ.Ε Ερείκουσας).
 27. Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2020(πρώτη και τρίτη αποκατάσταση Δ.Ε. Κερκυραίων).
 28. Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2020(δεύτερη & τρίτη αποκατάσταση Δ.Ε. Παλαιοκαστριτών).
 29. Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2020(τρίτη αποκατάσταση Δ.Ε. Παρελίων).
 30. Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2020(δεύτερη & τρίτη αποκατάσταση Δ.Ε. Φαιάκων).

 

Επισημαίνεται ότι για λόγους προστασίας από τις αρνητικές συνέπειες της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του,  είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας , καθώς επίσης είναι δυνατή και η συμμετοχή με τη διαδικασία της «δια περιφοράς». Στην περίπτωση αυτή παρακαλούμε για σχετική ενημέρωση με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail:  [email protected]  ), έως και την 09.30 της 05-10-2020,  για τη συμμετοχή στη Συνεδρίαση και για την ψήφο.

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

  Μερόπη-Σπυριδούλα Υδραίου

   Δήμαρχος

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544