Δημοφιλή άρθρα
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την μελέτη «Μελέτη Γεωλογικής καταλληλόλητας για την έγκριση του τοπικού ρυμοτομικού για...
Υπογράφτηκε η Ειδική Πολεοδομική  Μελέτη  για την Παλιά Πόλη  της  Κέρκυρας. Υπογράφτηκε σήμερα  από τον Δήμαρχο Κεντρικής Κέρκυρας και...
18Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ -ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   ...
12Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΤΑΚΤΙΚΗ-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ.
Αριθμός απόφασης 16-21 - Θέμα: Ορισμός δικηγόρου για άσκηση έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 186/2024 απόφασης του Ειρηνοδικείου Κέρκυρας (ειδική...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ (11Η) ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αρχική / Επικαιρότητα / Προσκλήσεις Συλλογικών Οργάνων / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ (11Η) ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 15.05.24

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ

ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ταχυδρ. Διεύθυνση: Μαράσλειο Μέγαρο,

Λεωφ. Αλεξάνδρας 6Α
Ηλεκτρονική Διεύθυνση : [email protected]

Πληρ.: Ι. Σκούρα (τηλ. 2661362788)

Σ. Αφεντουλίδου (τηλ. 2661362797)

                                                  

Κέρκυρα  15 Μαϊου 2024

Αρ. Πρωτ.: οικ.   17595 /2024

 

Προς:

1. Τον Δήμαρχο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, κ. Στέφανο – Χαράλαμπο Πενηντάρχου Πουλημένο.

2. Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους (τακτικούς)

(Σύμφωνα με τον Πίνακα Αποδεκτών)

 

 

 

Έχοντας υπόψη:

α) τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ τ. Α΄/87), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του ν. 5056/6.10.2023 (ΦΕΚ τ. Α’/163/2023),

β) τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Κέρκυρας (ΑΔΑ: 6ΣΩΟΩΕΑ-8Θ3),

γ) την υπ’ αριθμόν 98/8182/26.1.2024 (ΑΔΑ: 9ΝΚ846ΜΤΛ6-Π6Λ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου»,

 

θα πραγματοποιηθεί η 11η Συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου, η οποία θα είναι ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ και θα διεξαχθεί με τη διαδικασία της δια περιφοράς.

Ημερομηνία Συνεδριάσεως: Τετάρτη 15 Μαΐου 2024.

Ώρα έναρξης: 15.00

Ώρα λήξης: 23.00.

Διαδικασία διεξαγωγής: μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: council@corfu.gov.gr

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

 

  1. Έγκριση αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2024 κατόπιν της υπ΄αριθμόν 16-5/13.5.2024 (ΑΔΑ: ΡΛΨ946ΜΓ2Α-858) Απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.
  2. Έγκριση αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2024 κατόπιν της υπ΄αριθμόν 17-1/15.5.2024 (ΑΔΑ: 68ΘΟ46ΜΓ2Α-869) Απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.
  3. Έγκριση έκδοσης νέων κωδικών ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking) για τις μη διαχειριστικές ενέργειες της ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου προς τις συνεργαζόμενες με τον Δήμο Τράπεζες και τα Κληροδοτήματά του.
  4. Έγκριση έκδοσης νέων κωδικών ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking) για τις διαχειριστικές ενέργειες της ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου προς τις συνεργαζόμενες με τον Δήμο Τράπεζες και τα Κληροδοτήματά του και προσδιορισμός ορίου ηλεκτρονικών συναλλαγών.
  5. Έγκριση ένταξης υπό την αιγίδα του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων εκπαιδευτικής δράσης με τίτλο «Πορεία προς την Ένωση» την Κυριακή 19 Μαϊου 2024.

 

——————————————

Ο κατεπείγων χαρακτήρας της Συνεδριάσεως συνίσταται είτε σε προθεσμίες – στενά χρονικά περιθώρια, είτε σε έκτακτα γεγονότα όπως αναφέρονται στους τίτλους και τις εισηγήσεις των θεμάτων.

 

Η παρούσα Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με βάση τις διατάξεις:

α) της υπ’ αριθμόν 98/8182/26.1.2024  (ΑΔΑ: 9ΝΚ846ΜΤΛ6-Π6Λ) Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών περί της λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου» και,

β) τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ τ. Α΄/87), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του ν. 5056/6.10.2023 (ΦΕΚ τ. Α’/163/2023)

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Ξενοφών Σ. Αλαμάνος

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544