Δημοφιλή άρθρα
Αριθμός απόφασης 11-11/9-4-2024 - Θέμα: Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων ενώπιον του Μονομελούς...
Δράση στοματικής και σκελετικής υγείας. Στo  πλαίσιo του προγράμματος πρόληψης και προαγωγής της υγείας του μαθητικού πληθυσμού στις Σχολικές Δομές,...
1H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΠΟΥΛΩΝ.
Αριθμός απόφασης 11-17/9-4-2024 - Θέμα: Έγκριση εξωδικαστικής αποζημίωσης της Κ.Ι.Σ. για ζημιές που προκλήθηκαν στο όχημά της, λόγω εργασιών κοπής...
Αριθμός απόφασης 11-16/9-4-2024 - Θέμα: Έγκριση εξωδικαστικής αποζημίωσης της Τ.Ε.Α. για ζημιές που προκλήθηκαν στο όχημά της, λόγω εργασιών κοπής...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ (40Η) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αρχική / Επικαιρότητα / Προσκλήσεις Συλλογικών Οργάνων / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ (40Η) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 10.11.23

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Κέρκυρα:   10-11-2023
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                           Αριθ. Πρωτ.: 40613
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ταχ.Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 6Α                                                              ΠΡΟΣ:
Κέρκυρα 49100
Τηλ.     2661362790                                                      (Ως ο Πίνακας Αποδεκτών)

e-mail: [email protected]

 

       

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε 40Η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

Παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Μαράσλειο Μέγαρο-Αίθουσα Συνεδριάσεων) στις 13-11-2023, ημέρα  ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10.00, σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,  σύμφωνα: α. με τις διατάξεις του άρθρ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο, 77 του Ν. 4555/2018,  και β. σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, για τη λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

 

 1. Περί έγκρισης 2ου Πρακτικού προσωρινού αναδόχου διαγωνισμού με τίτλο: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΡΟΣ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ»
 2. Περί αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2023.
 3. Περί νομιμοποίησης δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών, αναφορικά με την ποινική υπόθεση της ENERGA HELLAS POWER.
 4. Περί ορισμού δικηγόρου του Δήμου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας κατά τη συζήτηση της 118/2023 τακτικής αγωγής Κτηματολογίου
 5. Περί έγκρισης Έκδοσης εντάλματος προπληρωμής δαπάνης για τη διενέργεια του περιοδικού τεχνικού ελέγχου των οχημάτων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων ,έτους 2023.
 6. Περί έγκρισης μετακίνησης της Δημάρχου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων κας Μερόπης-Σπυριδούλας Υδραίου εκτός της έδρας του Δήμου για εκτέλεση υπηρεσίας.
 7. Περί έγκρισης μετακίνησης της Αντιδημάρχου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Ανάπτυξης, και Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Παναγιώτας Τζάννε  εκτός της έδρας του Δήμου για εκτέλεση υπηρεσίας.
 8. Περί έγκρισης Πρακτικού Επιτροπής Δημοπρασιών και κατακύρωσης Δημοπρασίας μίσθωσης κτιρίου στέγασης Νηπιαγωγείου Σιναράδων.
 9. Περί Συγκρότησης επιτροπών: Α. Διενέργειας και αξιολόγησης της διαδικασίας ανάθεσης για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 11 α του ν.4412/2016. Β. Διενέργειας και αξιολόγησης της διαδικασίας ανάθεσης για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ.11 α του ν.4412/2016.
 10. Περί έγκρισης αποζημίωσης με εξωδικαστικό συμβιβασμό, για ζημιά σε οικογενειακό τάφο λόγω άσχημων καιρικών συνθηκών.(Β.Α.-Δ.).
 11. Περί έγκρισης αποζημίωσης με εξωδικαστικό συμβιβασμό, για την διενέργεια τεστ DNA σε οστά συγγενούς της.(Α.Α.)
 12. Περί έγκρισης αποζημίωσης με εξωδικαστικό συμβιβασμό, για ζημιά σε όχημα που προκλήθηκε λόγω πτώσης του σε ρηγμάτωση δημοτικού οδοστρώματος.(Α.Ζ.)
 13. Περί έγκρισης αποζημίωσης με εξωδικαστικό συμβιβασμό, για ζημιά που προκλήθηκε σε οικογενειακό τάφο, λόγω πτώσης δέντρου επ΄αυτού.(Λ.Ε.)
 14. Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2023(τρίτη αποκατάσταση Δ.Ε. Κερκυραίων).
 15. Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2023(δεύτερη & τρίτη αποκατάσταση Δ.Ε. Αχιλλείων).
 16. Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2023(δεύτερη και τρίτη αποκατάσταση Δ.Ε. Παλαιοκαστριτών).
 17. Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2023(τρίτη αποκατάσταση Δ.Ε. Παρελίων).

 

 

Η συνεδρίαση κρίνεται ως κατεπείγουσα λόγω:

 • ανάγκης επιτάχυνσης της ολοκλήρωσης του διαγωνισμού(θέμα 1)
 • εισαγωγής του θέματος στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (θέμα 2)
 • χρονικού περιορισμού εκδίκασης των υποθέσεων(θέματα 3 & 4)
 • άμεσης ανάγκης ολοκλήρωσης του τεχνικού ελέγχου(θέμα 5)
 • χρονικού περιορισμού μέχρι τις μετακινήσεις(θέματα 6 & 7 )
 • άμεσης ανάγκης ολοκλήρωσης της δημοπρασίας(θέμα 8)
 • χρονικού περιορισμού για τη συγκρότηση των επιτροπών(θέμα 9)
 • ανάγκης άμεσης έγκρισης των αποζημιώσεων (θέματα 10, 11, 12 & 13)
 • ανάγκης επίσπευσης της διαδικασίας έγκρισης των δαπανών(θέματα 14, 15, 16 & 17)

 

Η  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

Μερόπη-Σπυριδούλα Υδραίου

 

Δήμαρχος

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544