Δημοφιλή άρθρα
Προκήρυξη διαγωνισμού εκμίσθωσης κυλικείου του 3ου ΓΕΛ Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας. ...
Αποκομιδή απορριμμάτων και ογκωδών αντικειμένων Οθωνών. Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Nήσων ενδιαφέρεται να αναθέσει την...
Αριθμός απόφασης 43-8 - Θέμα: Περί ελέγχου, έγκρισης απόδοσης δαπανών και απαλλαγής υπολόγων των υπ’αριθμ. 1146/2023 & 787/2023 ...
Αριθμός απόφασης 43-7 - Θέμα: Περί έγκρισης προϋπολογισμού 2024 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης «Ελένης Αρμένη- Μοτσενίγου».. Αριθμός Πρωτοκόλλου: 43-7 ΑΔΑ:...
Αριθμός απόφασης 27-337 - Θέμα: Έγκριση Αποφάσεων Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με Συμβιβασμό. Αριθμός Πρωτοκόλλου: 27-337 ΑΔΑ: Ω8ΝΝ46ΜΓ2Α-ΣΧΥ
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ(26Η) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αρχική / Επικαιρότητα / Προσκλήσεις Συλλογικών Οργάνων / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ(26Η) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 04.09.20

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Κέρκυρα: 04-09-2020
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                         Αριθ. Πρωτ.: 29589
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ταχ.Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 6Α                                                        ΠΡΟΣ:
Κέρκυρα 49100
Τηλ.     2661362790                                                                  (Ως ο Πίνακας Αποδεκτών)

e-mail: [email protected]

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε 26η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

 

Παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Μαράσλειο Μέγαρο- Αίθουσα Συνεδριάσεων), τις 07-09-2020, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 13.00 σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των  παρακάτω θεμάτων:

 

 

 

 1. Περί έγκρισης Πρακτικού και κατακύρωσης της διαδικασίας για το υποέργο 2 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΝΕΑ ΒΑΣΕΩΝ ΕΔΡΑΣΗΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, (ΧΡΗΜ/ΣΗ ΠΔΕ ΣΑΕ 047), ΤΡΟΠ. ΤΕΧΝ. ΠΡ. 2020», της πράξης «ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ»
 2. Περί έγκρισης 1ου Πρακτικού και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού: «ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ, ΦΑΙΑΚΩΝ»
 3. Περί έγκρισης 2ου Πρακτικού και κατακύρωσης του διαγωνισμού που αφορά στην: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ».
 4. Περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου(ΙΔΟΧ) στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, για την κάλυψη αναγκών λόγω του COVID-19.
 5. Περί έγκρισης άσκησης προσφυγής της υπ’ αριθμ. Πρωτ. 104990/25-5-2020 Απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης (διαδημοτική ΔΕΥΑ)
 6. Περί ορισμού του Νομικού Συμβούλου του Δήμου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας, προς αντίκρουση της υπ αριθ καταθ. Πρωτοδ. 99/2018 έφεσης
 7. Περί αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2020
 8. Περί τροποποίησης της αριθ. 23-6/10-08-2020 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής(ΑΔΑ: 6ΞΚ946ΜΓ2Α-ΠΥΞ) περί αποδοχής δωρεάς από το Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων»
 9. Περί παροχής διευκρινήσεων αναφορικά με την χορηγία στον ΚΟΙΣΠΕ σύμφωνα με την αριθ. 23-6/ 10-08-2020 (ΑΔΑ: 6ΞΚ946ΜΓ2Α-ΠΥΞ) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
 10. Περί έγκρισης έκδοσης εντάλματος προπληρωμής δαπάνης για την πληρωμή παραβόλων για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας οχήματος  του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων.
 11. Περί έγκρισης χορήγησης παράτασης για την απόδοση λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής.

 

Η Συνεδρίαση κρίνεται ως κατεπείγουσα λόγω:

 • επιτακτικής ανάγκης ολοκλήρωσης της διαδικασίας ανάθεσης(θέμα 1)
 • άμεσης ανάγκης ολοκλήρωσης των διαγωνισμών(θέματα 2 & 3)
 • χρονικού περιορισμού(θέματα 4 , 5 & 6)
 • άμεσης ανάγκης έγκρισης της αναμόρφωσης πριν από τη συνεδρίαση του Δημ. Συμβουλίου (θέμα 7)
 • ανάγκης άμεσης τακτοποίησης των διαδικασιών σχετικά με την αποδοχή δωρεάς (θέματα 8 & 9)
 • ανάγκης άμεσης έκδοσης της αδείας κυκλοφορίας(θέμα 10)
 • άμεσης ανάγκης χορήγησης της παράτασης (θέμα 11)

 

 

Επισημαίνεται ότι για λόγους προστασίας από τις αρνητικές συνέπειες της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του,  είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας , καθώς επίσης είναι δυνατή και η συμμετοχή με τη διαδικασία της «δια περιφοράς». Στην περίπτωση αυτή παρακαλούμε για σχετική ενημέρωση με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail:  [email protected]  ), έως και την 12.30 της 07-09-2020,  για τη συμμετοχή στη Συνεδρίαση και για την ψήφο.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

Μερόπη-Σπυριδούλα Υδραίου

 

Δήμαρχος

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544