Δημοφιλή άρθρα
3Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ - ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ - ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. 3η Συνεδρίαση του...
Ντελάλης: Έναρξη Κερκυραϊκής Αποκριάς.
Κερκυραϊκή Αποκριά 2024: Πρόγραμμα εκδηλώσεων. Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας  και Διαποντίων Νήσων,  σας προσκαλεί  στην έναρξη των...
Αριθμός απόφασης 4-10 - Θέμα: Περί Έγκρισης 3ου Πρακτικού κατακύρωσης διαγωνισμού που αφορά την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ».....
Αριθμός απόφασης 2-15 - Θέμα: Περί έγκρισης Πρακτικού Επιτροπής παρακολούθησης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (44Η) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αρχική / Επικαιρότητα / Προσκλήσεις Συλλογικών Οργάνων / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (44Η) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 05.12.23

                                                                                                                

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Κέρκυρα:   5-12-2023
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                           Αριθ. Πρωτ.: 43918
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ταχ.Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 6Α                                                              ΠΡΟΣ:
Κέρκυρα 49100
Τηλ.     2661362790                                                      (Ως ο Πίνακας Αποδεκτών)

e-mail: [email protected]

 

       

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε 44Η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

Παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Μαράσλειο Μέγαρο-Αίθουσα Συνεδριάσεων) στις 06-12-2023, ημέρα  ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 12.00, σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,  σύμφωνα: α. με τις διατάξεις του άρθρ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο, 77 του Ν. 4555/2018,  και β. σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, για τη λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

 

 1. Περί Έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού των όρων της διακήρυξης για την: «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας» με συνολικό προϋπολογισμό μελέτης 314.999,80 €, (συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ 24%).
 2. Περί Έγκρισης πρακτικού άγονης δημοπρασίας για την εκμίσθωση των καταστημάτων στη Δημοτική  Αγορά  Κέρκυρας.
 3. Περί Έγκρισης όρων διακήρυξης εκμίσθωσης δημοτικών Καταστημάτων στην Δημοτική Αγορά.
 4. Περί έγκρισης παροχής πληρεξουσιότητας για την εκπροσώπηση του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων ενώπιον του Αρείου Πάγου στην προς υποστήριξη της από 23-4-2023 αίτησης αναίρεσης του Δήμου κατά της ΔΕΗ ΑΕ.
 5. Περί έγκρισης συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς κατ΄άρθρο 126Β του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας επί της από 18-5-2023 και με αριθμό κατάθεσης ΑΓ45/2023 αγωγής της ανώνυμης εταιρείας «Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές ΑΕ» κατά του Δήμου ενώπιον του Δ. Εφετείου Ιωαννίνων.
 6. Περί έγκρισης τροποποίησης της με αρ. 43-1/29.11.2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκριση υποβολής αιτήματος τροποποίησης της ενταγμένης πράξης με τίτλο «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας-Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας στο Δήμο Kεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων».
 7. Περί έγκρισης τροποποίησης της υπ’αρ.43-2/29.11.2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα Έγκριση υποβολής της πρότασης «Συνέχιση λειτουργίας ξενώνα φιλοξενίας στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Δαποντίων Νήσων» στην πρόσκληση ΙΟΝ12 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Ε.Π. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων”.
 8. Περί έγκρισης μεταβολής ακίνητης περιουσίας του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων.
 9. Περί έγκρισης ταμειακού απολογισμού διαχείρισης οικ. έτους 2019(1-9-2019 έως 31-12-2019) και σύνταξης έκθεσης και κατάρτισης ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2019(1-9-2019 έως 31-12-2019) του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντιων Νήσων, για υποβολή προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
 10. Περί έγκρισης ταμειακού απολογισμού διαχείρισης οικ. έτους 2020 και σύνταξης έκθεσης και κατάρτισης ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2020 του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντιων Νήσων, για υποβολή προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
 11. Περί αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2023.
 12. Περί ελέγχου και έγκρισης απόδοσης δαπανών του υπ’αριθμ. 1386/2023 Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής.
 13. Περί Εξειδίκευσης πιστώσεων για την ανάθεση υπηρεσιών και προμηθειών για την πραγματοποίηση των καθιερωμένων εκδηλώσεων της Πασχαλινής περιόδου, καθώς & των εκδηλώσεων της Επετείου της Ένωσης της Επτανήσου με την Ελλάδα, έτους

 

 

Ο κατεπείγων χαρακτήρας της Συνεδριάσεως συνίσταται στο γεγονός ότι τα θέματα αφορούν στην λειτουργία του Δήμου και υπάρχουν προθεσμίες. Ο λόγος του κατεπείγοντος διαφαίνεται εξάλλου και από την ανάγνωση των εισηγήσεων.

 

 

Η  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

Μερόπη-Σπυριδούλα Υδραίου

 

Δήμαρχος

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544