Δημοφιλή άρθρα
Αριθμός απόφασης 8-90 - Θέμα: Καθορισμός κωδικών αριθμών του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2024 ως δεκτικών έκδοσης Χρηματικών...
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (13Η) ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                    ...
Αριθμός απόφασης 8-98 - Θέμα: Έγκριση επίλυσης της ενδίκου διαφοράς – συμβιβασμό – με την «Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απορριμμάτων Δυτικής...
Αριθμός απόφασης 11-4 - Θέμα: «Έγκριση 1ου Πρακτικού αξιολόγησης προσφορών με τίτλο: «Μελέτες για το έργο αποκατάστασης κτηρίου Σαν Τζιάκομο»,...
Αριθμός απόφασης 11-26 - Θέμα: «Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (45Η) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αρχική / Επικαιρότητα / Προσκλήσεις Συλλογικών Οργάνων / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (45Η) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 15.12.23

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Κέρκυρα:   15-12-2023
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                           Αριθ. Πρωτ.: 45346
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ταχ.Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 6Α                                                              ΠΡΟΣ:
Κέρκυρα 49100
Τηλ.     2661362790                                                      (Ως ο Πίνακας Αποδεκτών)

e-mail: [email protected]

 

       

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε 45Η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

Παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Μαράσλειο Μέγαρο-Αίθουσα Συνεδριάσεων) στις 18-12-2023, ημέρα  ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 11.00, σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,  σύμφωνα: α. με τις διατάξεις του άρθρ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο, 77 του Ν. 4555/2018,  και β. σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, για τη λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

 

 1. Περί Έγκρισης τευχών δημοπράτησης και κατάρτισης των όρων του σχεδίου διακήρυξης για την δημοπράτηση της εκπόνησης μελέτης «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΑΝ ΤΖΙΑΚΟΜΟ» προϋπολογισμού μελέτης 499.787,06 ευρώ με ΦΠΑ 24% & Κ.Α. 64.7413.013.
 2. Περί Έγκρισης τευχών δημοπράτησης και κατάρτισης των όρων του σχεδίου διακήρυξης για την δημοπράτηση του έργου «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΥ.ΚΟΙ.Π.Α. ΚΕΡΚΥΡΑΣ» προϋπολογισμού μελέτης 200.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% & Κ.Α. 60.7311.01.
 3. Περί Έγκρισης 1ου και 2ου Πρακτικού και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του Διαγωνισμού με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ».
 4. Περί έγκρισης της 45219/15-12-2023 Απόφασης Δημάρχου για απ ευθείας ανάθεσης λόγω του κατεπείγοντος: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 2ου ΓΕΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ».
 5. Περί έγκρισης Πρακτικού δημοπρασίας για την προσωρινή εκμίσθωση  κοινόχρηστου χώρου, στην  Άνω Πλατεία-πλησίον  του συντριβανιού, της Κοινότητας Κερκυραίων για την  εγκατάσταση  και λειτουργία ενός καρουζέλ και άλλων ψυχαγωγικών παιχνιδιών.
 6. Περί έγκρισης και παραλαβής της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη στατικής επάρκειας και ενίσχυσης 2ου Δημοτικού Σχολείου Παλιάς Πόλης».
 7. Περί έγκρισης Πρακτικού Νο 2 περί ανάδειξης προσωρινού αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΟΡΕΥΤΑΡΙΟ ΝΥΜΦΩΝ, Δ.Ε. ΘΙΝΑΛΙΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ».
 8. Περί λήψης απόφασης για έγκριση υποβολής έγκλησης για παιδική χαρά Αγίου Μάρκου.
 9. Περί ορθής επανάληψης της 40-9/13-11-2023 (ΑΔΑ 6ΓΛ146ΜΓ2Α-6ΕΜ) Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής  ως προς τη Συγκρότηση επιτροπών Διενέργειας Διαγωνισμών.
 10. Περί έγκρισης καταβολής δικαστικής δαπάνης αιρετού, για τη νομική υποστήριξή του.
 11. Περί διαπίστωσης οικονομικής αδυναμίας άπορων δημοτών και εξειδίκευσης πίστωσης, για τη χορήγηση εκτάκτου χρηματικού βοηθήματος έκτακτης ανάγκης.
 12. Περί έγκρισης Πληρωμής δαπανών Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης Δημητρίου Ζερβού.
 13. Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2023(τέταρτη & πέμπτη αποκατάσταση Δ.Ε. Αχιλλείων).
 14. Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2023(πρώτη & τέταρτη αποκατάσταση Δ.Ε. Κερκυραίων).
 15. Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2023(δεύτερη, τρίτη, τέταρτη & πέμπτη αποκατάσταση Δ.Ε. Παρελίων).
 16. Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2023(τρίτη αποκατάσταση Δ.Ε Φαιάκων).

 

 

Ο κατεπείγων χαρακτήρας της Συνεδρίασης συνίσταται στο γεγονός ότι τα θέματα αφορούν στην λειτουργία του Δήμου και υπάρχουν προθεσμίες, καθώς και ανάγκη λήψης των σχετικών αποφάσεων, εν όψει και της ολοκλήρωσης του οικονομικού έτους. Ο λόγος του κατεπείγοντος διαφαίνεται εξάλλου και από την ανάγνωση των εισηγήσεων.

 

 

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

Γεώργιος- Ηλίας Παντελιός

 

Αντιδήμαρχος

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544