Δημοφιλή άρθρα
Προμήθεια Χρωμάτων Και Συναφών Υλικών Για Την Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων Και Την Διαγράμμιση Κοινόχρηστων Χώρων. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ...
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων...
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ για το έτος 2023- 2024. Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Nήσων ενδιαφέρεται  για την  «ΠΑΡΟΧΗ...
Αριθμός απόφασης 44-14 - Θέμα: Περί ελέγχου και έγκρισης απόδοσης δαπανών του υπ’αριθμ. 1386/2023 Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής.. Αριθμός Πρωτοκόλλου:...
Αριθμός απόφασης 44-7 - Θέμα: Περί έγκρισης συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς κατ΄άρθρο 126Β του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας επί της από...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ

Αρχική / Επικαιρότητα / Νέα και ανακοινώσεις / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 18.11.19
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ
των επιτυχόντων τακτικών Συμβούλων, κατά τις επαναληπτικές εκλογές της 20ης Οκτωβρίου 2019, της Κοινότητας Πέλεκα της Δημοτικής Ενότητας Παρελίων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων της εκλογικής Περιφέρειας Κέρκυρας
Έχοντας υπόψη :
1) τις διατάξεις του άρθρου 52 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ τ. Α’/87/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» «Ορκωμοσία των δημοτικών αρχών», όπως τροποποιήθηκε η παρ. 1, με το άρθρο 40 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ τ. Α΄/133/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα Κλεισθένης) – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» και
2) την ανακήρυξη των επιτυχόντων τακτικών Συμβούλων, κατά τις επαναληπτικές εκλογές της 20ης Οκτωβρίου 2019, της Κοινότητας Πέλεκα της Δημοτικής Ενότητας Παρελίων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων της εκλογικής Περιφέρειας Κέρκυρας, σύμφωνα με την υπ. αριθμόν 1358/05-11-2019 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κερκύρας (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας),
Σ Α Σ   Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ω
Στο Δημαρχείο Κέρκυρας – Μαράσλειο Μέγαρο (Δ/νση : Λεωφ. Αλεξάνδρας 6Α) την 21η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ. ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 52 του ν. 3852/2010 ορκωμοσία.
Η Δήμαρχος του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας
και Διαποντίων Νήσων
ΜΕΡΟΠΗ – ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΥΔΡΑΙΟΥ
                                                                   ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΜΑΡΤΙΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) ΠΕΛΕΚΑΣ
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ο ΠΕΛΕΚΑΣ ΣΤΗ
                                                                     ΘΕΣΗ ΤΟΥ – ΑΛΜΑ
                                                                           ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΠΕΤΡΟΥ                      ΠΕΛΕΚΑΣ
ΜΟΝΟΠΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ              ΠΕΛΕΚΑΣ
ΜΟΥΛΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ                Ο ΠΕΛΕΚΑΣ ΣΤΗ
                                                                      ΘΕΣΗ ΤΟΥ – ΑΛΜΑ
                                                                           ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544