Δημοφιλή άρθρα
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ«Σίτιση ωφελουμένων Ξενώνα Φιλοξενίας Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων». Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και...
Αριθμός απόφασης 19-22 - Θέμα: Διαγραφές ποσών οφειλετών από χρηματικούς καταλόγους.. Αριθμός Πρωτοκόλλου: 19-22 ΑΔΑ: Ψ34Η46ΜΓ2Α-ΒΧΝ
Αριθμός απόφασης 19-16 - Θέμα: Έγκριση 4ου Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικού) του έργου «Έργα αποκατάστασης καταστροφών που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά και...
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΧΟΡΤΑ, ΘΑΜΝΟΥΣ ΚΑΙ ΚΛΑΔΙΑ ΔΕΝΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΦΑΙΑΚΩΝ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ...
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ για την: «Υπηρεσίες Έτοιμων Γευμάτων για την σίτιση των Παιδικών Εξοχών...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (19Η) ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ-ΤΑΚΤΙΚΗ

Αρχική / Επικαιρότητα / Προσκλήσεις Συλλογικών Οργάνων / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (19Η) ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ-ΤΑΚΤΙΚΗ
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 24.05.24

                                                                                                                  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Κέρκυρα:   24-5-2024
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                                                        Αριθ. Πρωτ.:  18912
ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 6Α                                                                    ΠΡΟΣ:
Κέρκυρα 49100
Τηλ. 26613 62790-26613 62771                                                                              (Ως ο Πίνακας Αποδεκτών)

e-mail: [email protected]

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε 19η Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής.

 

Παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Μαράσλειο Μέγαρο-Αίθουσα Συνεδριάσεων) στις 28-5-2024, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 12.00 σε ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση (19η) της Δημοτικής Επιτροπής,  σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων  67 & 75, του ν. 3852/2010, όπως αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, για τη λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

 

 1. Περί σύνταξης τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 (Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟ).
 2. Έγκριση όρων διακήρυξης και τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης που αφορά την παροχή υπηρεσίας για την «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ», έτους 2024.
 3. Έγκριση Τεχνικού Παραρτήματος Υλοποίησης ένταξης της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων με συνέχιση της λειτουργίας του», με Κωδικό ΟΠΣ 6004231 στο Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2021-2027», με ίδια μέσα.
 4. Έγκριση Υπογραφής Μνημονίου με την Βρετανική Πρεσβεία στην Ελλάδα που αφορά στο «Βρετανικό Κοιμητήριο» Κέρκυρας.
 5. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής δαπάνης περί καταβολής τελών μεταβίβασης ανάριθμων οχημάτων και τελών χρήσης –ταξινόμησης  για έκδοση άδειας Μηχανημάτων Εργου  του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων.
 6. Έγκριση της εξειδίκευση πίστωσης για την προμήθεια ειδών τυπογραφείου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων.
 7. Έγκριση σχεδίου τριετούς προγραμματικής σύμβασης με ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κέρκυρας, ΥΠ.ΠΟ.Α., Π.Ι.Ν., και τον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, για τα έτη από το 2024 έως 2026.
 8. Έγκριση 1ου πρακτικού προσωρινού αναδόχου για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης «Βελτίωση Προσβασιμότητας σε αγροτικές οδούς των Δ.Ε. Φαιάκων, Θιναλίων & Κορισσίων του Δήμου Κέρκυρας».
 9. Έγκριση 4ου Πρακτικού κατακύρωσης για την κατασκευή του έργου «Ανάπλαση Πλατείας Χορευταριού Νυμφών, Δ.Ε. Θιναλίων, Δήμου Κέρκυρας, προϋπολογισμού 67.358,36 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).
 10. Έγκριση 4ου Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικού) του έργου «Έργα αποκατάστασης καταστροφών που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά και πλημμυρικά φαινόμενα του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.
 11. Έγκριση απευθείας ανάθεσης εργασιών ταφών-εκταφών στο Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Γαρίτσας.
 12. Έγκριση 2ου Πρακτικού Επιτροπής ελέγχου δικαιολογητικών Μητρώου Εργοληπτών, του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών για τα έτη 2024, 2025.
 13. Έγκριση εξωδικαστικής αποζημίωσης του Χ.Σ.Π. για ζημιές που προκλήθηκαν στο όχημά του, λόγω πτώσης σε ανοικτό φρεάτιο, ευρισκομένου επί δημοτικού οδοστρώματος.
 14. Έγκριση εξωδικαστικής αποζημίωσης της Κ.Δ.Κ. για ζημιές που προκλήθηκαν στο όχημά της, λόγω πτώσης σε ανοικτό φρεάτιο, ευρισκομένου επί δημοτικού οδοστρώματος.
 15. Έγκριση εξωδικαστικής αποζημίωσης του Σ.Γ. για ζημιές που προκλήθηκαν στο όχημά του, λόγω πρόσκρουσής του σε μεταλλικό κολωνάκι, ευρισκομένου επί δημοτικού οδοστρώματος.
 16. Διαγραφές ποσών οφειλετών από χρηματικούς καταλόγους.
 17. Έλεγχος και έγκριση απόδοσης δαπανών του υπ’αριθμ.381/2024 Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής.
 18. Έλεγχος και έγκριση απόδοσης δαπανών του υπ’αριθμ.382/2024 Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής.
 19. Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2024(πρώτη αποκατάσταση Δ.Ε. Αχιλλείων).
 20. Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής επ΄ονόματι κ. Σπυρίδωνα Σύφαντου υπαλλήλου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

 

 

Ο  Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

 

 

Στέφανος-Χαράλαμπος Πενηντάρχου-Πουλημένος

 

Δήμαρχος

 

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544