Δημοφιλή άρθρα
Κοινή πρόσκληση σε σύσκεψη για το μέλλον του Αχιλλείου. Κοινή πρόσκληση στην Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και τον Πρόεδρο Δ.Σ....
Σύσκεψη στο Μαράσλειο για το κυκλοφοριακό ζήτημα στην οδό Μεθοδίου. Σύσκεψη για την κυκλοφοριακή συμφόρηση στην οδό Μητροπολίτου Μεθοδίου πραγματοποιήθηκε...
Αριθμός απόφασης 21-12 - Θέμα: «Έγκριση 3ου πρακτικού προσωρινού αναδόχου για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης για την εκπόνηση μελετών με...
Αριθμός απόφασης 21-27 - Θέμα: Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Κοινότητας Εβροπούλων Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2024...
Αριθμός απόφασης 21-7 - Θέμα: Έγκριση της μεταβολής του κεφαλαίου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, λόγω ανάληψης υποχρέωσης...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΤΑΚΤΙΚΗ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Αρχική / Επικαιρότητα / Προσκλήσεις Συλλογικών Οργάνων / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΤΑΚΤΙΚΗ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 30.09.20

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ

ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ταχ. Δ/νση : Μαράσλειο Μέγαρο, Λ. Αλεξάνδρας 6Α
Τηλ.        2661362788

Ηλεκτρονική Διεύθυνση : [email protected]

Πληρ.: Ι. Σκούρα

Κέρκυρα, 30 Σεπτεμβρίου 2020

Αρ. Πρωτ.  οικ. 33303

Προς :

1. κα Μερόπη – Σπυριδούλα Υδραίου,

Δήμαρχο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

2. κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους (τακτικούς)

(Σύμφωνα με τον Πίνακα Αποδεκτών)

 

*****************

Έχοντας υπόψη:

1) την από 11.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/τ. Α’/11.3.2020) Άρθρο 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»,

2) την υπ’ αριθμόν 40 Εγκύκλιο (με αριθμό πρωτοκόλλου 20930/31.3.2020) του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων», σύμφωνα με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις αναφορικά με τη Συνεδρίαση των Συλλογικών Οργάνων των Δήμων είτε δια περιφοράς είτε δια τηλεδιάσκεψης,

3) την υπ’ αριθμόν ΔΙΔΑΔ/Φ.69/115/9670/18.5.2020 Εγκύκλιο (ΑΔΑ: ΨΩ4446ΜΤΛ6-ΠΡΧ) του Υπουργείου Εσωτερικών – Γενική Γραμματεία Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα – Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα – Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού – Τμήμα Πειθαρχικής Ευθύνης και Δεοντολογίας «Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού»,

4) την υπ’ αριθμόν Δ1α/ΓΠ. οικ. 30612 (ΦΕΚ 1869/τ. Β’/17.5.2020) Απόφαση «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»,

5) την υπ’ αριθμόν Δ1α/ΓΠ. οικ. 32009 (ΦΕΚ 1988/τ. Β’/23.5.2020) Απόφαση «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»,

6) την υπ’ αριθμόν 163 (Αριθμ. Πρωτ. 33282/29.5.2020ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων»,

7)το υπ’ αριθμόν 36484/11.6.2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών αναφορικά με τον τόπο συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου,

8) τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Κέρκυρας (ΑΔΑ: 6ΣΩΟΩΕΑ-8Θ3) και

9) το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (τ. Α’/87) (όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018) καθώς και

10) την υπ’ αριθμόν 60249/22.9.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Συνεδριάσεις δημοτικού συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού»,

 

καλείστε σε τακτική Συνεδρίαση «κεκλεισμένων των θυρών» του Δημοτικού μας Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 18:15, στην Κεντρική Αίθουσα εκδηλώσεων του Δημοτικού Θεάτρου Δ.Ε. Κερκυραίων. Η Συνεδρίαση θα μεταδίδεται ζωντανά με livestreaming (link σύνδεσης:http://tv1.streampulse.eu/corfu2).

 

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

 • Ανακοινώσεις.
 • Ερωτήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Κέρκυρας (στο πλαίσιο ασκήσεως Δημοτικού Ελέγχου).

 

 1. Συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσε η Παράταξη «Πρώτα η Κέρκυρα» με θέμα: «Η εγγραφή ως δημοτικών δρόμων στο Κτηματολόγιο: «1) Ο δημοτικός δρόμος που ξεκινάει από την Περιφερειακή οδό Κέρκυρας-Δασιάς – Ύψου – Κασσιώπης (στροφή Μαγγιώρου) και καταλήγει στη θάλασσα, σε όλο το μήκος του και 2) Ο δημοτικός δρόμος που ξεκινάει από την Περιφερειακή οδό Κέρκυρας-Δασιάς – Ύψου – Κασσιώπης δίπλα στο ΙΚΟΣ (πρώην Χανδρής), όπως μετατέθηκε και καταλήγει στη θάλασσα, σε όλο το μήκος του» (Εισηγητής ο Επικεφαλής της Παράταξης «Πρώτα η Κέρκυρα» κ. Γεώργιος Καλούδης).
 2. Συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσε η Παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων» σχετικά με την πορεία εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο Αγίου Νικολάου» (Εισηγητής ο Επικεφαλής της Παράταξης Παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων» κ. Ιωάννης Μπορμπότης).
 3. Έγκριση κατασκευής και τοποθέτησης αντλιοστασίων σε δημοτικά οικόπεδα από τη Διαδημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμων Κέρκυρας (Εισηγητής ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μελετών, Επίβλεψης και Υποστήριξης έργων της ΔΕΥΑΚ κ. Αναστάσιος Κατσαρός).
 4. Έγκριση κατασκευής και τοποθέτησης αντλιοστασίου στη θέση Σπηλιά πόλης Κέρκυρας από τη Διαδημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμων Κέρκυρας (Εισηγητής ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μελετών, Επίβλεψης και Υποστήριξης έργων της ΔΕΥΑΚ κ. Αναστάσιος Κατσαρός).
 5. Έγκριση παραχώρησης χρήσης τμήματος οικοπέδου στη Διαδημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμων Κέρκυρας για την κατασκευή Φωτοβολταϊκού Σταθμού (Εισηγητής ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μελετών, Επίβλεψης και Υποστήριξης έργων της ΔΕΥΑΚ κ. Αναστάσιος Κατσαρός).
 6. Έγκριση εισήγησης για τη σύμφωνη γνώμη σχετικά με την προσθήκη ακτών στο Δίκτυο Παρακολούθησης της Ποιότητας Υδάτων Κολύμβησης (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Κατέχης).
 7. Ορθή επανάληψη ως προς τη διατύπωση της υπ’ αριθμ. 16-141/9-6-2020 Απόφασης Δ.Σ που αφορά στην ένταξη του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων στο Σύστημα Διατραπεζικών Συναλλαγών (ΔΙΑΣ) και επιλογή Τράπεζας (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 8. Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2020 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 9. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 29-7/23.9.2020 Αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής περί της τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 (Β’ Τρίμηνο) (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 10. Έγκριση επιστροφής ποσού στον κ. Κ. Α. το οποίο κατέβαλε στη Δ.Ε.Η. για Μίσθωμα Στέγασης Αποθήκης της Υπηρεσίας Καθαριότητας στην Κοινότητα Γαστουρίου Δ.Ε. Αχιλλείων (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 11. Έγκριση επιστροφής ποσού στην εταιρεία «ΧΡΥΣΗΙΣ Α.Ε.» το οποίο κατέβαλε στη Δ.Ε.Η. για Μίσθωμα Στέγασης Αποθήκης της Υπηρεσίας Καθαριότητας στην περιοχή Χρυσηίδας της Δ.Ε. Αχιλλείων (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 12. Έγκριση επιστροφής ποσού στην κα Σ. Π. το οποίο κατέβαλε στη Δ.Ε.Η. για Μίσθωμα Στέγασης Αγροτικού Ιατρείου στην Κοινότητα Βάτου της Δ.Ε. Παρελίων (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 13. Έγκριση του από 12.6.2020 Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας: «Παραγωγή εντύπων, εκτύπωση & αποστολή λογαριασμών ύδρευσης Δημοτικής Ενότητας Παρελίων» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 14. Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
 15. Έγκριση Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Αποκατάσταση ζημιών δρόμου προς Μυρτιώτισσα Δ.Ε. Παρελίων» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
 16. Έγκριση α) 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και β) χορηγήσεως 2ης παρατάσεως για το έργο με τίτλο «Επισκευή Δημοτικών Κτιρίων Δ.Ε. Φαιάκων» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
 17. Έγκριση χορηγήσεως 3ης παρατάσεως προθεσμίας του έργου με τίτλο «Αναπλάσεις υπαίθριων χώρων – πεζοδρομήσεις Δ.Ε. Κερκυραίων (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
 18. Καθορισμός της τουριστικής επιχείρησης – ΑΚΤΗ ΑΙΟΛΟΣ «AEOLOSBEACHRESORT» ως εποχιακώς λειτουργούσης (Εισηγητής ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σπυρίδων Μωραίτης).
 19. Λήψη απόφασης περί πρόθεσης ανταλλαγής οικοπέδου στη Δ.Ε. Αχιλλείων (θέση ΧΑΝΑ) (Εισηγητές οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Ιωάννης Σερεμέτης και Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 20. Έγκριση διοργάνωσης Χριστουγεννιάτικων εορταστικών εκδηλώσεων για το έτος 2020 (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα. Χρυσούλα Τόμπρου – Γκίνη).
 21. Ορισμός ενός εκπροσώπου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων και του αναπληρωτή του, με τη διαδικασία της κληρώσεως, για τη συγκρότηση της Επιτροπής χαρακτηρισμού παράλιων χώρων ως πολυσύχναστων έτους 2020.
 22. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου, με τη διαδικασία της κληρώσεως, για τη συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Διαμορφώσεις Πεζοδρομίων Προσβασιμότητας ΑΜΕΑ».
 23. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου, με τη διαδικασία της κληρώσεως, για τη συγκρότηση της Επιτροπής Προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντηρήσεις – Αποκαταστάσεις Αγροτικών Οδών Δ.Ε. Φαιάκων – Κερκυραίων».
 24. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου, με τη διαδικασία της κληρώσεως, για τη συγκρότηση της Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής για το έργο με τίτλο «Επισκευή δρόμου παραλίας Κοντογιαλού Δ.Ε. Παρελίων».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Δημήτριος Γ. Μεταλληνός

 

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544