Δημοφιλή άρθρα
Προμήθεια Χρωμάτων Και Συναφών Υλικών Για Την Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων Και Την Διαγράμμιση Κοινόχρηστων Χώρων. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ...
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων...
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ για το έτος 2023- 2024. Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Nήσων ενδιαφέρεται  για την  «ΠΑΡΟΧΗ...
Αριθμός απόφασης 44-14 - Θέμα: Περί ελέγχου και έγκρισης απόδοσης δαπανών του υπ’αριθμ. 1386/2023 Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής.. Αριθμός Πρωτοκόλλου:...
Αριθμός απόφασης 44-7 - Θέμα: Περί έγκρισης συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς κατ΄άρθρο 126Β του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας επί της από...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ (27Η) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αρχική / Επικαιρότητα / Προσκλήσεις Συλλογικών Οργάνων / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ (27Η) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 30.06.22

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Κέρκυρα:    29-06-2022
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                         Αριθ. Πρωτ.: 24374
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ταχ.Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 6Α                                                        ΠΡΟΣ:
Κέρκυρα 49100
Τηλ.     2661362790                                                                  (Ως ο Πίνακας Αποδεκτών)

e-mail: [email protected]

 

       

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε 27Η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

 

Παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Μαράσλειο Μέγαρο – Αίθουσα Συνεδριάσεων) την 04-07-2022, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 14.00 σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,  σύμφωνα: α. με τις διατάξεις του άρθρ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο, 77 του Ν.4555/2018,  και β. σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, για τη λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

 

 1. Περί Αποδοχής όρων και προϋποθέσεων έγκρισης λήψης επενδυτικού δανείου από το Τ.Π. & Δ. για την υλοποίηση του ενταγμένου έργου «ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΓΟΥΒΙΏΝ-ΚΟΝΤΟΚΑΛΙΟΥ» – Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
 2. Περί Αποδοχής χρηματοδότησης της πράξης «Ειδική πολεοδομική μελέτη για την παλιά πόλη της Κέρκυρας» από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων» και τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου.
 3. Περί έγκρισης Πρακτικών κατακύρωσης του Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: Ανάπτυξη Διεθνούς Εμβέλειας Φεστιβάλ Πόλης Κέρκυρας (Γιορτές Πόλης)».
 4. Περί έγκρισης Πρακτικού κατακύρωσης του διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση & αποκατάσταση οδών Δ.Ε. Κερκυραίων Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων»
 5. Περί έγκρισης 2ου Πρακτικού προσωρινού αναδόχου του έργου: «Συντήρηση & αποκατάσταση οδών Δ.Ε. Παρελίων Δ. Κ. Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων»
 6. Περί έγκρισης χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτες για την επείγουσα αντιμετώπιση κατολισθητικών και λοιπών φαινομένων στο Δήμο Κ. Κέρκυρας & Δ.Ν., μετά από έντονα πλημμυρικά φαινόμενα».
 7. Περί έγκρισης χορήγησης 6ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕ ΠΑΡΕΛΙΩΝ, ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ, ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ».
 8. Περί Διόρθωσης της υπ’ αριθ. 21-3 / 23-05-2022 (ΑΔΑ: 9Κ5Ω46ΜΓ2Α-Θ6Υ) Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την έγκριση της Διακήρυξης για την:  «Προμήθεια Καδοπλυντηρίου Οχήματος, Καταβρεχτήρα και Εξάρτησης Μηχανήματος Επουλωτικού Λάκκων».
 9. Περί ορθής επανάληψης της 10-8/21-3-2022 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής: «Περί έγκρισης αιτήματος αναπροσαρμογής τιμήματος τιμολόγησης εργασιών μεταφοράς απορριμμάτων μηνός Φεβρουαρίου 2022».
 10. Περί ορθής επανάληψης της 15-19/12-4-2022 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής: «Περί έγκρισης αιτήματος αναπροσαρμογής τιμήματος τιμολόγησης εργασιών μεταφοράς απορριμμάτων μηνός Μαρτίου 2022».
 11. Περί ορθής επανάληψης της 19-7/16-5-2022 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής: «Περί έγκρισης αιτήματος αναπροσαρμογής τιμήματος τιμολόγησης εργασιών μεταφοράς απορριμμάτων μηνός Απριλίου 2022».
 12. Περί έγκρισης Απευθείας ανάθεσης εργασιών ταφών – εκταφών στο Α Δημοτικό Νεκροταφείο Γαρίτσας.
 13. Περί αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2022.
 14. Περί νομιμοποίησης δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά την εκδίκαση της από 20-6-2022 (αρ. κατ. 59901/2022) αίτησης ασφαλιστικών μέτρων και του σχετικού αιτήματος προσωρινής διαταγής, που στρέφεται κατά του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.
 15. Περί έγκρισης συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς, σχετικά με την 172/2022 Απόφαση ασφαλιστικών μέτρων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας.
 16. Περί έγκρισης νομικής υποστήριξης υπαλλήλου.
 17. Περί έγκρισης άσκησης αγωγών απόδοσης μισθίου και διεκδίκησης μισθωμάτων για καταστήματα στη Δημοτική Αγορά και ορισμού της δικηγόρου του Δήμου για παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κέρκυρας κατά την εκδίκασή τους.
 18. Περί έγκρισης μη άσκησης έφεσης κατά της με αριθμό 719/2022 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας.
 19. Περί έγκρισης έκδοσης εντάλματος προπληρωμής δαπάνης για τη διενέργεια του περιοδικού τεχνικού ελέγχου των οχημάτων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων ,έτους 2022.
 20. Περί έγκρισης έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής για τον ΔΕΔΔΗΕ.
 21. Περί έγκρισης έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών μετάβασης υπαλλήλων της Δ/νσης Επιχειρησιακού Εργου  .
 22. Περί Έγκρισης εξειδίκευσης πίστωσης για την επιχορήγηση του Αθλητικού Σωματείου με την επωνυμία «A.Ο ΦΑΙΑΞ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ».
 23. Περί Έγκρισης εξειδίκευσης πίστωσης για την επιχορήγηση του σωματείου με την επωνυμία: «ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ».
 24. Περί έγκρισης εξωδικαστικής αποζημίωσης δημότη και εξειδίκευσης πίστωσης, για ζημίες που προκλήθηκαν σε Ι.Χ. , λόγω πτώσης σε λακκούβα.
 25. Περί έγκρισης εξωδικαστικής αποζημίωσης δημότη και εξειδίκευσης πίστωσης, για ζημίες που προκλήθηκαν σε Ι.Χ. , κατά τη διάρκεια εργασιών κοπής χόρτων.
 26. Περί έγκρισης διαγραφής υπολοίπου χρηματικών καταλόγων που αφορούν μισθώματα για κατάστημα στο Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας.
 27. Περί έγκρισης διαγραφής ποσού 2.621,10€ από Χρηματικoύς καταλόγους.
 28. Περί αποδοχής δωρεάς μηχανημάτων γραφείου στη Δ.Ε. Φαιάκων.
 29. Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2022(πρώτη αποκατάσταση Δ.Ε. Φαιάκων)

 

 

Η  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

 

Μερόπη-Σπυριδούλα Υδραίου

 

Δήμαρχος

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544