Δημοφιλή άρθρα
Πρόγραμμα Δράσεων προληπτικών ιατρικών εξετάσεων της στοματικής και σκελετικής υγείας σε μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ο Δήμος Κεντρικής...
9Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ - ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ - ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. 9Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ -...
14Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2024 - ΤΑΚΤΙΚΗ. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε 14η Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής. ...
Θαλάσσιες μεταφορές, εμπορευμάτων και οχημάτων από την Κέρκυρα προς νησίδες ΒΙΔΟ & ΛΑΖΑΡΕΤΟ και επιστροφή».. Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας...
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : «Προμήθεια εξοπλισμού λειτουργίας 4ου ενιαίου Λυκείου (Περ. Επιχ. Πρ., ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020)». Ο ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ (37Η) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αρχική / Επικαιρότητα / Προσκλήσεις Συλλογικών Οργάνων / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ (37Η) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 20.10.23

                                                                                                                

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Κέρκυρα:   20-10-2023
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                           Αριθ. Πρωτ.:  37983
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ταχ.Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 6Α                                                              ΠΡΟΣ:
Κέρκυρα 49100
Τηλ.     2661362790                                                      (Ως ο Πίνακας Αποδεκτών)

e-mail: [email protected]

 

       

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε 37Η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

Παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Μαράσλειο Μέγαρο-Αίθουσα Συνεδριάσεων) στις 24-10-2023, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 13.00, σε ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,  σύμφωνα: α. με τις διατάξεις του άρθρ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο, 77 του Ν. 4555/2018,  και β. σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, για τη λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

 

 1. Περί έγκρισης 1ου και 2ου Πρακτικού και ανάδειξης προωρινού αναδόχου διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια Προκάτ Δημοτικό Συνεργείο», συνολικού προϋπολογισμού 148.800,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).
 2. Περί έγκρισης κατάρτισης όρων διακήρυξης για τη διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για σύμβαση προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΚΩΝ ΑΜΑΞΙΔΙΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 8.102,10€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%).
 3. Περί ελέγχου και έγκρισης αποδόσης δαπανών του υπ΄αριθμ 574/2023 Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής.
 4. Περί διαπίστωσης οικονομικής αδυναμίας άπορων δημοτών και εξειδίκευσης πίστωσης, για τη χορήγηση εκτάκτου χρηματικού βοηθήματος έκτακτης ανάγκης.
 5. Περί ορισμού επιτροπών Πρακολούθησης και παραλαβής δημοσιών συμβάσεων προμηθειών & παραλαβής του αντικειμένου δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών για το έργο JUMP.
 6. Περί ορισμού επιτροπής διαγωνισμού και παραλαβής για το έργο ΓΑΛΑΖΙΑ ΜΥΤΗ
 7. Περί έγκρισης πληρωμής δαπανών Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης Ιορδάνη Δασκαλόπουλου.
 8. Περί ελέγχου και έγκρισης αποδόσης δαπανών του υπ΄αριθμ 747/2023 Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής.
 9. Περί λήψη απόφασης περί του χειρισμού της πορείας της έφεσης που έχει ασκήσει ο Δήμος κατά της υπ’ αριθμ. 382/2022  απόφασης του Ειρηνοδικείου Κέρκυρας»
 10. Περί έγκρισης προϋπολογισμών έτους 2024 Κεφαλαίων Αυτοτελούς Διαχείρισης Ισαβέλλας Δαλιέτου.
 11. Περί έγκρισης προϋπολογισμών έτους 2024 Κεφαλαίων Αυτοτελούς Διαχείρισης Σπυρίδωνος Ρούσσου.
 12. Περί έγκρισης προϋπολογισμών έτους 2024 Κεφαλαίων Αυτοτελούς Διαχείρισης Θεμιστοκλή Κοτάρδου-Καρόλου.
 13. Περί έγκρισης προϋπολογισμών έτους 2024 Κεφαλαίων Αυτοτελούς Διαχείρισης Αμαλίας Αρλιώτη.
 14. Περί έγκρισης προϋπολογισμών έτους 2024 Κεφαλαίων Αυτοτελούς Διαχείρισης Ιορδάνη Δασκαλόπουλου.
 15. Περί έγκρισης προϋπολογισμών έτους 2024 Κεφαλαίων Αυτοτελούς Διαχείρισης Δονάτου Δημουλίτσα.
 16. Περί δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2023(πρώτη & δεύτερη αποκατάσταση Δ.Ε. Αχιλλείων).
 17. Περί δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2023(τρίτη αποκατάσταση Δ.Ε. Παρελίων).
 18. Περί δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2023(τέταρτη αποκατάσταση Δ.Ε. Εβροπούλων).
 19. Περί δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2023(τρίτη αποκατάσταση Δ.Ε. Μαθρακίου).

 

Η  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

Μερόπη-Σπυριδούλα Υδραίου

 

Δήμαρχος

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544