Δημοφιλή άρθρα
Καύσωνας: Φιλοξενία στο Γηροκομείο - Πτωχοκομείο Κέρκυρας. Το Γηροκομείο – Πτωχοκομείο Κέρκυρας σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πρόνοιας και...
Υδροδότηση Αη Γόρδη: Συνεχίζονται οι προσπάθειες του Δήμου και της ΔΕΥΑΚ για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Συνεχίζονται οι...
Με την Πρέσβη της Γαλλίας στην Ελλάδα, συναντήθηκε σήμερα ο Δήμαρχος. Με την Πρέσβη της Γαλλίας στην Ελλάδα Laurence Auer,...
26Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.                                                                                                                  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Κέρκυρα:   15-7-2024...
Προμήθεια λαμπτήρων, ηλεκτρολογικού υλικού και εορταστικού διάκοσμου Δ.Ε. Φαιάκων. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ (9Η) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αρχική / Επικαιρότητα / Προσκλήσεις Συλλογικών Οργάνων / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ (9Η) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 22.03.24

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Κέρκυρα:   22-3-2024
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                                               Αριθ. Πρωτ.:  10665
ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                         ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 6Α                                                                  ΠΡΟΣ:
Κέρκυρα 49100
Τηλ.     26613 62790                                                             (Ως ο Πίνακας Αποδεκτών)

e-mail: [email protected]

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής.

 

Παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Μαράσλειο Μέγαρο-Αίθουσα Συνεδριάσεων) στις 26 Μαρτίου 2024, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 13.00 σε ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση (9η) της Δημοτικής Επιτροπής,  σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων  67 & 75, του ν. 3852/2010, όπως αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, για τη λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

 

 1. Έγκριση ανάθεσης καθαρισμού ακτών ανά Δημοτική Ενότητα του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.
 2. Αποδοχή χρηματοδότησης της πράξης «Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου Γαστουρίου» με Κωδικό ΟΠΣ 6003517 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2021-2027».
 3. Έγκριση  πρακτικού κατακύρωσης του έργου «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΛΙΠΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΩΝ (ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΩΝ)».
 4. Έγκριση 3ου πρακτικού κατακύρωσης διαγωνισμού για το έργο «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας».
 5. Έγκριση γνωμοδότησης επί της Συμβιβαστικής Επίλυσης της Διαφοράς κατ’ άρθρο 126Β του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας με την ανώνυμη εταιρεία «Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας» (ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ)   επί της υπ αριθμ. ΑΓ 164/29-12-2023 αγωγής της ενώπιον του Δ. Εφετείου Ιωαννίνων.
 6. Έγκριση αιτήματος που υπεβλήθη από την εταιρεία «HOME CENTER MANAGEMENT IKE» –  Υπαίθριος Αυτοεξυπηρετούμενος Χώρος Στάθμευσης οχημάτων, ώστε να λάβει άδεια εισόδου – εξόδου σε δημοτική οδό.
 7. Έγκριση αιτήματος που υπεβλήθη από την υπό ίδρυση μονάδα Θραύσης – Πλύσης Ασβεστολιθικών Αδρανών «ΒΙΟΑΔΡΑΝΗ ΕΠΕ» ώστε να λάβει άδεια εισόδου – εξόδου της στη θέση «Κουραμαδίτικα», σε δημοτική οδό.
 8. Διόρθωση της υπ΄ αριθμόν 7-14/8.3.2024 (ΑΔΑ: 6ΑΗ846ΜΓ2Α-37Δ) Αποφάσεως της Δημοτικής Επιτροπής περί συγκρότησης επιτροπής για τη διενέργεια και αξιολόγηση των προσφορών του διαγωνισμού «Βελτίωση προσβασιμότητας σε αγροτικές οδούς των Δ.Ε. Φαιάκων, Θιναλίων & Κορισσίων του Δήμου Κέρκυρας».
 9. Διόρθωση της υπ΄ αριθμόν 7-17/8.3.2024 (ΑΔΑ: 6ΨΧΡ46ΜΓ2Α-ΦΞ7) Αποφάσεως της Δημοτικής Επιτροπής περί συγκρότησης επιτροπής για τη διενέργεια και αξιολόγηση των προσφορών του διαγωνισμού: «Κατασκευή Σχολικού Κέντρου Γουβιών-Κοντοκαλίου» της πράξης «Σχολικό Κεντρικό Συγκρότημα Γουβιών Κοντοκαλίου».
 10. ‘Εγκριση τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων του σχεδίου διακήρυξης για τη δημοπράτηση του υποέργου 3 με τίτλο «Αποκατάσταση βλαβών με την κατασκευή Πασσαλοτοίχων από Φρεατοπασσάλους» του έργου «Αποκατάσταση βλαβών από πλημμύρες στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων».
 11. Έγκριση τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων του σχεδίου διακήρυξης για τη δημοπράτηση του υποέργου 2 με τίτλο «Αποκατάσταση βλαβών Δρόμων Βασιλάτικα-Δανήλια» του έργου «Αποκατάσταση βλαβών από πλημμύρες στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων».
 12. Έγκριση τευχών δημοπράτησης και κατάρτισης των όρων του σχεδίου διακήρυξης για τη δημοπράτηση του υποέργου 4 με τίτλο «Αποκατάσταση βλαβών και σταθεροποίηση κατολισθήσεων» του έργου «Αποκατάσταση βλαβών από πλημμύρες στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων».
 13. Έγκριση 3ου πρακτικού κατακύρωσης διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης της υπηρεσίας με τίτλο «Εκπόνηση σχεδίου αστικής Προσβασιμότητας (ΣΑΠ) στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων».
 14. Έγκριση 1ου πρακτικού του έργου «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Άφρα» Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων».
 15. Συγκρότηση επιτροπής για την διενέργεια και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού «Αποκατάσταση βλαβών δρόμων Βασιλικά – Δανήλια Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων» της πράξης «Αποκατάσταση βλαβών από πλημμύρες Π.Ε. Κέρκυρας».
 16. Συγκρότηση επιτροπής για την διενέργεια και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού «Αποκατάσταση ζημιών με την κατασκευή πασσαλότοιχων από φρεατοπασσάλους Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων».
 17. Συγκρότηση επιτροπής για την διενέργεια και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού «Αποκατάσταση ζημιών και σταθεροποίηση κατολισθήσεων Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων», της πράξης «Αποκατάσταση βλαβών από πλημμύρες Π.Ε. Κέρκυρας».
 18. Έγκριση διαγραφής ποσών από Χρηματικούς καταλόγους λόγω ανάκλησης συμβάσεων παραχώρησης αιγιαλού.
 19. Έγκριση διαγραφής ποσών από Χρηματικούς καταλόγους.

 

 

Ο  Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

 

 

Στέφανος-Χαράλαμπος Πενηντάρχου-Πουλημένος

 

Δήμαρχος

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544