Δημοφιλή άρθρα
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων νήσων ενδιαφέρεται να αναθέσει την Υπηρεσία  με...
Συνάντηση Δημάρχου με τον Γενικό Γραμματέα Αποδήμου Ελληνισμού, καθηγητή Ιωάννη Χρυσουλάκη. Με τον Γενικό Γραμματέα Αποδήμου Ελληνισμού, καθηγητή Ιωάννη Χρυσουλάκη,...
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (27Η) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Κέρκυρα:    18-6-2021 ΝΟΜΟΣ...
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ.    ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ...
Ανακοίνωση-Γνωστοποίηση για την πρόσληψή ενός (1) Επιστημονικού/ής Συνεργάτη/ιδας της Δημάρχου. Ανακοίνωση-Γνωστοποίηση για την πρόσληψή ενός (1) Επιστημονικού/ής Συνεργάτη/ιδας της Δημάρχου,...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ(6Η) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αρχική / Επικαιρότητα / Προσκλήσεις Συλλογικών Οργάνων / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ(6Η) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
Ημερομηνία ανάρτησης: 19.02.21

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Κέρκυρα:      19-02-2021
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                         Αριθ. Πρωτ.:  6014
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ταχ.Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 6Α                                                        ΠΡΟΣ:
Κέρκυρα 49100
Τηλ.     2661362790                                                                  (Ως ο Πίνακας Αποδεκτών)

e-mail: [email protected]

 

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

 

Παρακαλούμε για τη συμμετοχή σας σε ΤΑΚΤΙΚΗ-ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τις 24-02-2021, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και από ώρα 11.00 έως 13.30 σύμφωνα: α. με τις διατάξεις του άρθρ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο, 77 του Ν.4555/2018, β. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ Α΄ 55), γ. σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, δ. σύμφωνα με την ΚΥΑ 4992/2021 (ΦΕΚ 186/Β/23-1-2021), και ε. σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν Δ1α/Γ.Π. οικ. 8378 ΚΥΑ (ΦΕΚ 454/τ. Β’/5.2.2021), για τη λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων

 

 1. Περί έγκρισης Πρακτικού και κατακύρωσης διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΥ ΓΙΑΛΛΙΝΑ», προϋπολογισμού 4.621.279,48 € (με Φ.Π.Α. 24%).
 2. Περί έγκρισης οικονομικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2021 του Διαδημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κέρκυρας (απόσπασμα πρακτικού ΔΣ 1/1ης 2021/29-1-2021).
 3. Περί έγκρισης παράτασης για προσλήψεις με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου λόγω έκτακτων αναγκών που δημιουργήθηκαν από  τη λήψη έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του Covid 19, σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 74 ν.4745/2020 και του άρθ. 175 του ν. 4764/2020 (ΦΕΚ 256/Α’/23-12-2020).
 4. Περί έγκρισης οικονομικών απολογισμών 2019 & 2020 της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων.
 5. Περί Παροχής διευκρινήσεων σχετικά με Διακήρυξη εκμίσθωσης χωροθετημένου τουριστικού καταφυγίου Μπενιτσών.
 6. Περί έγκρισης 4ης παράτασης προθεσμίας του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ».
 7. Περί έγκρισης Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής των εργασιών του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ 3ου ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ Δ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ».
 8. Περί έγκρισης Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής σύμβασης παροχής υπηρεσιών ηχητικής κάλυψης εκδηλώσεων του Δήμου, έτους 2020.
 9. Περί Έγκρισης όρων Διακήρυξης αγοράς ακινήτου για τη στέγαση της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Έργου.
 10. Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Α΄ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Κέρκυρας, προς υπεράσπιση δημοτικού υπαλλήλου για αδίκημα που του αποδίδεται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του.
 11. Περί έγκρισης Διαγραφής χρηματικών καταλόγων 407 έως 4409/01-01-2019 που αφορούν μισθώματα του καταστήματος Νο 2 στην οδό Μαντζάρου στο Δημοτικό Θέατρο».
 12. Περί έγκρισης Απολογισμού της Επιτροπής Διαχείρισης Διάθεσης Τροφίμων.
 13. Περί έγκρισης για απ’ευθείας μίσθωση ακινήτων του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης «ΕΛΕΝΗΣ ΑΡΜΕΝΗ ΜΟΝΤΣΕΝΙΓΟΥ».
 14. Περί έγκρισης Απολογισμού έτους 2020 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης «ΔΟΝΑΤΟΥ ΔΗΜΟΥΛΙΤΣΑ».
 15. Περί έγκρισης Απολογισμού έτους 2020 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης «ΙΣΑΒΕΛΛΑΣ ΔΑΛΙΕΤΟΥ».
 16. Περί έγκρισης Απολογισμού έτους 2020 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης «ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΖΕΡΒΟΥ».
 17. Περί έγκρισης Απολογισμού έτους 2020 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΚΟΤΑΡΔΟΥ».
 18. Περί έγκρισης Απολογισμού έτους 2020 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης «ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΡΟΥΣΣΟΥ».

 

 

Για το λόγο αυτό παρακαλείστε όπως μας ενημερώσετε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected], έως και την 13.30 της 24-02-2021,  για τη συμμετοχή σας στη Συνεδρίαση και για την ψήφο σας.

 

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

 

Μερόπη-Σπυριδούλα Υδραίου

 

Δήμαρχος

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544