Δημοφιλή άρθρα
Αριθμός απόφασης 26-7 - Θέμα: Έγκριση 3ου Πρακτικού κατακύρωσης διαγωνισμού που αφορά την: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΠΛΟΙΟ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ...
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 2 ΜΗΝΕΣ
Αριθμός απόφασης 26-15 - Θέμα: Έγκριση παράτασης απόδοσης εντάλματος προπληρωμής δαπάνης και βαθμονόμησης ταχογράφων των οχημάτων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας...
Αριθμός απόφασης 26-11 - Θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ & ΦΑΙΑΚΩΝ».. Αριθμός Πρωτοκόλλου:...
Αριθμός απόφασης 26-16 - Θέμα: Έγκριση ανάθεσης εκτέλεσης εργασιών σε τρίτους, για την αντικατάσταση λαμπτήρων και τη συντήρηση του δικτύου...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ(12Η) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αρχική / Επικαιρότητα / Προσκλήσεις Συλλογικών Οργάνων / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ(12Η) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 28.04.23

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Κέρκυρα:    28-4-2023
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                           Αριθ. Πρωτ.: 14857
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ταχ.Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 6Α                                                              ΠΡΟΣ:
Κέρκυρα 49100
Τηλ.     2661362790                                                      (Ως ο Πίνακας Αποδεκτών)

e-mail: [email protected]

 

       

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε 12Η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

 

 

Παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Μαράσλειο Μέγαρο-Αίθουσα Συνεδριάσεων) στις  3-5-2023, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ   και ώρα 14.00, σε ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,  σύμφωνα: α. με τις διατάξεις του άρθρ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο, 77 του Ν. 4555/2018,  και β. σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, για τη λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

 

 1. Περί έγκρισης Μελέτης και ανάθεσης των Υπηρεσιών Συντήρησης και Επισκευής Εφαρμογών Λογισμικού.
 2. Περί έγκρισης Παραχώρησης του δημοτικού σκάφους “Άγιος Στέφανος” στην Καποδιστριακή Αναπτυξιακή Α.Ε.
 3. Περί έγκρισης Προσφυγής ή μη στην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατ’ άρθρο 32 παρ. 2, περ. γ) του ν. 4412/2016 για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών «Εργασιών Αποκομιδής απορριμμάτων & Πλύσης Κάδων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων», για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, με δικαίωμα παράτασής της έως το τέλος του έτους.
 4. Περί Διαπίστωσης συμπλήρωσης ελλειπόντων στοιχείων για την κανονικότητα και νομιμότητα της δαπάνης για τις εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων.
 5. Περί έγκρισης άσκησης έφεσης κατά της Α84/2023 απόφασης του 1ου τμήματος Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κέρκυρας.
 6. Περί έγκρισης της 14090/24-4-2023 Απόφασης Δημάρχου για ορισμό δικηγόρου για την είσπραξη απαίτησης.
 7. Περί έγκρισης της 10472/24-3-2023 Απόφασης Δημάρχου για Ανάθεση εκτέλεσης εργασιών στο πλαίσιο της βραχείας αποκατάστασης των συνεπειών από το πλημμυρικό φαινόμενο της 21ης Μαρτίου 2023.
 8. Περί έγκρισης της 11173/30-3-2023 Απόφασης Δημάρχου για Ανάθεση εκτέλεσης εργασιών στο πλαίσιο της βραχείας αποκατάστασης των συνεπειών από την ανεμοθύελλα της 28ης Μαρτίου 2023.
 9. Περί έγκρισης της 13668/26-4-2023 Απόφασης Δημάρχου για Ανάθεση εκτέλεσης εργασιών στο πλαίσιο της βραχείας αποκατάστασης των συνεπειών από το κατολισθητικό φαινόμενο της 18ης Απριλίου 2023.
 10. Περί Έγκρισης ανάθεσης εκτέλεσης εργασιών σε τρίτους, για την αντικατάσταση λαμπτήρων και την συντήρηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού στα Διαπόντια Νησιά.
 11. Περί Έγκρισης δαπάνης και εξειδίκευσης πίστωσης για τη μετακίνηση του Αντιδημάρχου Τουρισμού, Επιχειρηματικότητας και Απασχόλησης, στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση στο Βερολίνο ITB.
 12. Περί έγκρισης Εξειδίκευσης πιστώσεων για την προμήθεια ειδών και την ανάθεση υπηρεσιών οργάνωσης και υλοποίησης πολιτιστικών εκδηλώσεων, έτους 2023.
 13. Περί Έγκρισης εξειδίκευσης πίστωσης για την επιχορήγηση του αθλητικού σωματείου με την επωνυμία: «CORFU  MOUNTAIN  TRAIL».
 14. Περί Έγκρισης εξειδίκευσης πίστωσης για την επιχορήγηση του Αθλητικού Σωματείου με την επωνυμία: «ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΠΡΙΤΖ».
 15. Περί Έγκρισης εξειδίκευσης πίστωσης για την επιχορήγηση του σωματείου με την επωνυμία: «ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ – ΟΙ ΛΑΚΩΝΙΤΕΣ».
 16. Περί Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για παροχή υπηρεσιών catering για αθλητικές εκδηλώσεις, σε συνεργασία με τον Ιταλικό Οργανισμό Ποδηλασίας – Ιστιοπλοϊας «WORKNESS»,
 17. Περί διαπίστωσης οικονομικής αδυναμίας άπορων δημοτών και εξειδίκευσης πίστωσης, για τη χορήγηση εκτάκτου χρηματικού βοηθήματος έκτακτης ανάγκης.
 18. Περί έγκρισης Αποζημίωσης με εξωδικαστικό συμβιβασμό, για ζημία που προκλήθηκε σε Ι.Χ. όχημα από πτώση σε λακούβα οδοστρώματος(Γ.Μ.-Α.)
 19. Περί έγκρισης Αποζημίωσης με εξωδικαστικό συμβιβασμό, για ζημίες σε οικογενειακό τάφο στο Α΄Δημοτικό Κοιμητήριο Γαρίτσας.(D.E.)
 20. Περί έγκρισης Πληρωμής δικαστικού επιμελητή για το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Ισαβέλλας Δαλιέτου.

 

Επισημαίνεται ότι, με βάση το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 και για λόγους προστασίας από τις αρνητικές συνέπειες του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, στις δια ζώσης συνεδριάσεις των οργάνων των Ο.Τ.Α. είναι υποχρεωτική η τήρηση των αποστάσεων, καθώς και η χρήση μάσκας και αντισηπτικού.

 

 

Ο  Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

 

Γεώργιος-Ηλίας Παντελιός

 

Αντιδήμαρχος

 

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544