Δημοφιλή άρθρα
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ«Σίτιση ωφελουμένων Ξενώνα Φιλοξενίας Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων». Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και...
Αριθμός απόφασης 19-22 - Θέμα: Διαγραφές ποσών οφειλετών από χρηματικούς καταλόγους.. Αριθμός Πρωτοκόλλου: 19-22 ΑΔΑ: Ψ34Η46ΜΓ2Α-ΒΧΝ
Αριθμός απόφασης 19-16 - Θέμα: Έγκριση 4ου Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικού) του έργου «Έργα αποκατάστασης καταστροφών που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά και...
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΧΟΡΤΑ, ΘΑΜΝΟΥΣ ΚΑΙ ΚΛΑΔΙΑ ΔΕΝΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΦΑΙΑΚΩΝ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ...
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ για την: «Υπηρεσίες Έτοιμων Γευμάτων για την σίτιση των Παιδικών Εξοχών...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (16Η) ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αρχική / Επικαιρότητα / Προσκλήσεις Συλλογικών Οργάνων / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (16Η) ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 09.05.24

                                                                                                                  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Κέρκυρα:   9-5-2024
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                                                        Αριθ. Πρωτ.:  16788
ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 6Α                                                                    ΠΡΟΣ:
Κέρκυρα 49100
Τηλ. 26613 62790-26613 62771                                                                              (Ως ο Πίνακας Αποδεκτών)

e-mail: [email protected]

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε 16η Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής.

 

Παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Μαράσλειο Μέγαρο-Αίθουσα Συνεδριάσεων) στις 13-5-2024, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 12.30 σε ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση (16η) της Δημοτικής Επιτροπής,  σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων  67 & 75, του ν. 3852/2010, όπως αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, για τη λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

 

 1. Έγκριση αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων –εξόδων οικονομικού έτους 2024.
 2. Διόρθωση της 15-5/29-4-2024 Απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής περί πρόσληψης του αναγκαίου εποχικού προσωπικού για την υλοποίηση του Προγράμματος Δημιουργικής Απασχόλησης και Δημοτικών Κατασκηνώσεων Βίδο 2024.
 3. Έγκριση 3ου πρακτικού κατακύρωσης με τίτλο «ΕΙΔΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ».
 4. Έγκριση 3ου πρακτικού διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024 (ΑΔΑΜ: 24PROC014345368  2024-02-29)».
 5. Έγκριση τροποποίησης υποβληθείσας πρότασης του Δήμου Kεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων στην πρόσκληση ΧI του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II», του Υπουργείου Εσωτερικών.
 6. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Συντήρηση και αποκατάσταση Οδών Δ.Ε. Κερκυραίων, Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων».
 7. Έγκριση 2ου πρακτικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού λειτουργίας για το σχολικό κέντρο πρ. Δήμου Μελιτειέων – Ομάδα Δ Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός (Περ. Επιχ. Πρ., Ιόνια Νησιά 2014-2020)» της Πράξης «Σχολικό Κέντρο στα Βραγκανιώτικα Δ.Ε. Μελιτείεων Κέρκυρας».
 8. Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών αποψίλωσης ανεπιθύμητης βλάστησης Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων σε εξωτερικούς αναδόχους για το έτος 2024.
 9. Έγκριση της υπ΄αριθμόν 19/11-07-2023 Γνωμοδοτικής Αποφάσεως της Δημοτικής Ενότητας Κερκυραίων που αφορά στον Κανονισμό Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Γαρίτσας.
 10. Έγκριση των Γ & Δ σταδίων της και την οριστική παραλαβή Μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Γεωλογικής καταλληλόλητας για την μείωση της απόστασης των πολεοδομικών μελετών επέκτασης του ρυμοτομικού σχεδίου των Π.Ε. Αγ. Σπυρίδωνα & Κωτσέλα από τα νεκροταφεία Αγ. Σπυρίδωνα Κωτσέλα, Αγγλικό και Οθωμανικό στρατιωτικό και επικαιροποίηση των μελετών γεωλογικής καταλληλόλητας για την πολεοδόμηση των Π.Ε. Αγ. Σπυρίδωνα, Κωτσέλα και Μαντουκίου.
 11. Έγκριση σύναψης και όρων του Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων και του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)  για την ανάληψη από την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων  των διαδικασιών επίτευξης της απαιτούμενης μελετητικής επάρκειας του έργου με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 2ΟΥ ΕΠΑΛ» στο πλαίσιο της μετατροπής της λειτουργίας του σε Πρότυπο Επαγγελματικό Λύκειο (Π.ΕΠΑ.Λ.)  ΚΕΡΚΥΡΑΣ.
 12. Λήψη γνωμοδότησης για Έγκριση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων ή ηχητικού συστήματος μέχρι 80 db, στον εσωτερικό χώρο του καταστήματος με δραστηριότητα «1).Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από Σνακ- Μπαρ, με παροχή σερβιρίσματος. 2).Υπηρεσίες που παρέχονται από Καφετέρια -Μπαρ-Υπαίθριο-Μπαρ. 3)Υπηρεσίες που παρέχονται από Μπάρ ξενοδοχείων, που φέρει   το διακριτικό τίτλο (PASSOA), με εκμεταλλευτή την “ ΚΟΡΦΟΥ  IPSOS ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ   Α.Ε”   το οποίο βρίσκεται εντός του ξενοδοχείου που βρίσκεται επί της εθνικής οδού Επαρχιακής  Παραλιακής  οδού Κ17 περιοχή «Ύψος» της Κοινότητας Κάτω Κορακιάνας του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.
 13. Διόρθωση της υπ΄αριθμόν 14-40/23-4-2024(ΑΔΑ: 9ΩΞΖ46ΜΓ2Α-91Τ) Απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής ως προς την ημερομηνία αναχώρησης.
 14. Γνωμοδότηση περί μη άσκησης ένδικων μέσων κατά της υπαριθμ. 70/2024 διαταγής πληρωμής του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων.
 15. Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας προς συζήτηση της 1/3-1-2024 αγωγής Κτηματολογίου.
 16. Διαγραφές ποσών οφειλετών από χρηματικούς καταλόγους.
 17. Ορισμός δικηγόρου για άσκηση έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 186/2024 απόφασης του Ειρηνοδικείου Κέρκυρας (ειδική διαδικασία περιουσιακών- εργατικών διαφορών).
 18. Ορισμός δικηγόρου για άσκηση έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 423/2024 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας (τακτική διαδικασία) μετά συνημμένης γνωμοδότησης.

 

Ο  Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

 

Στέφανος-Χαράλαμπος Πενηντάρχου-Πουλημένος

 

Δήμαρχος

 

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544