Δημοφιλή άρθρα
14Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΤΑΚΤΙΚΗ - ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. ...
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (22Η) ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.                                                                                                                    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Κέρκυρα,...
13Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΤΑΚΤΙΚΗ-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. ...
Αποτέλεσμα Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών για την «Προμήθεια εξοπλισμού τριών κτιρίων εντός του κτήματος “Mon Repos”» της Πράξης «Αποκατάσταση τριών...
Αριθμός απόφασης 19-13 - Θέμα: Έγκριση σχεδίου τριετούς προγραμματικής σύμβασης με ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κέρκυρας, ΥΠ.ΠΟ.Α., Π.Ι.Ν. και τον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ(1Η) ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αρχική / Επικαιρότητα / Προσκλήσεις Συλλογικών Οργάνων / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ(1Η) ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 18.01.24

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Κέρκυρα:   18-1-2024
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                           Αριθ. Πρωτ.:  2035
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ταχ.Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 6Α                                                              ΠΡΟΣ:
Κέρκυρα 49100
Τηλ.     2661362790                                                      (Ως ο Πίνακας Αποδεκτών)

e-mail: [email protected]

 

       

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής.

 

Παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Μαράσλειο Μέγαρο-Αίθουσα Συνεδριάσεων) στις 22-1-2024, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 13.00 σε ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής,  σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων  67 & 75, του Ν. 3852/2010, όπως αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, για τη λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

 

 1. Εκλογή Αντιπροέδρου Δημοτικής Επιτροπής για το χρονικό διάστημα από 22/1/2024 έως 30/06/2026, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 74 του Ν. 3852/10, μετά την αντικατάστασή του από το αρ. 8 παρ. 6 του Ν. 5056/2023, σε συνδυασμό με το αρ. 92 του Ν. 5079/2023.
 2. Περί έγκρισης τροποποίησης της σύμβασης: «ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ Α.Σ.Α ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΗ ΜΕΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.»
 3. Περί λήψης απόφασης: α) για την έγκριση Προγραμματικής Συμφωνίας του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων (ΓΓΙΑΔ) και το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ), για την υπό ένταξη Πράξη στο ΕΣΠΑ 2021-27 «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας- Λειτουργία ξενώνων φιλοξενίας» και β) για την παροχή εξουσιοδότησης στο Δήμαρχο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, ως εκπροσώπου του Δήμου, για την υπογραφή της Προγραμματικής Συμφωνίας.
 4. Περί έγκρισης 1ου και 2ου Πρακτικού και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του Διαγωνισμού: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ».
 5. Περί έγκρισης 1ου και 2ου Πρακτικού και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του Διαγωνισμού: «ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ, ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ  ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ»
 6. Περί έγκρισης Πρακτικού Νο 3 ανάδειξης προσωρινού αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΟΡΕΥΤΑΡΙΟ ΝΥΜΦΩΝ, Δ.Ε. ΘΙΝΑΛΙΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ», προϋπολογισμού 67.358,36 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).
 7. Περί Λήψης απόφασης, έγκρισης άσκησης από κοινού με την ΚΕΔΕ, αίτησης ακύρωσης και αίτησης αναστολής, ενώπιον του ΣτΕ, κατά των υπ’ αριθμ. 108159/15.12.2023 και 108153/15.12.2023 αποφάσεων του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών (παρακράτηση πόρων των δήμων, κατ’εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 38 ν. 4819/2021 – τέλος ταφής) και ανάθεσης χειρισμού μεμονωμένης δικαστικής υπόθεσης σε δικηγόρους, εκτός των υπηρετούντων στο Δήμο με πάγια αντιμισθία, λόγω της απαιτούμενης εξειδικευμένης γνώσης.
 8. Περί ορισμού της δικηγόρου του Δήμου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας προς συζήτηση της 203/2023 τακτικής αγωγής Κτηματολογίου.
 9. Περί ορισμού της δικηγόρου του Δήμου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας προς συζήτηση της 181/2023 τακτικής αγωγής Κτηματολογίου.
 10. Περί ορισμού της δικηγόρου του Δήμου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας προς συζήτηση της 179/2023 τακτικής αγωγής Κτηματολογίου.
 11. Περί ορισμού της δικηγόρου του Δήμου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας προς συζήτηση της 269/2023 τακτικής αγωγής Κτηματολογίου.
 12. Περί ορισμού της δικηγόρου του Δήμου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας προς συζήτηση της 273/2023 τακτικής αγωγής Κτηματολογίου.

 

 

Ο  Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

 

 

 

Στέφανος-Χαράλαμπος Πενηντάρχου-Πουλημένος

 

Δήμαρχος

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544