Δημοφιλή άρθρα
Αριθμός απόφασης 8-90 - Θέμα: Καθορισμός κωδικών αριθμών του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2024 ως δεκτικών έκδοσης Χρηματικών...
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (13Η) ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                    ...
Αριθμός απόφασης 8-98 - Θέμα: Έγκριση επίλυσης της ενδίκου διαφοράς – συμβιβασμό – με την «Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απορριμμάτων Δυτικής...
Αριθμός απόφασης 11-4 - Θέμα: «Έγκριση 1ου Πρακτικού αξιολόγησης προσφορών με τίτλο: «Μελέτες για το έργο αποκατάστασης κτηρίου Σαν Τζιάκομο»,...
Αριθμός απόφασης 11-26 - Θέμα: «Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (20Η) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αρχική / Επικαιρότητα / Προσκλήσεις Συλλογικών Οργάνων / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (20Η) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 22.06.23

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Κέρκυρα:    22-6-2023
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                           Αριθ. Πρωτ.: 22437
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ταχ.Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 6Α                                                              ΠΡΟΣ:
Κέρκυρα 49100
Τηλ.     2661362790                                                      (Ως ο Πίνακας Αποδεκτών)

e-mail: [email protected]

 

       

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε 20Η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

 

 

Παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Μαράσλειο Μέγαρο-Αίθουσα Συνεδριάσεων) στις 26-6-2023, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 12.00  , σε ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,  σύμφωνα: α. με τις διατάξεις του άρθρ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο, 77 του Ν. 4555/2018,  και β. σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, για τη λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

 

 1. Περί Αποδοχής πρόσθετης χρηματοδότησης της πράξης «Κατασκευή και εξοπλισμός Πράσινων Σημείων Κέρκυρας», με κωδικό ΟΠΣ 5007736 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».
 2. Περί έγκρισης 3ου Πρακτικού κατακύρωσης του διαγωνισμού που αφορά την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΣΕ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ»
 3. Περί έγκρισης Πρακτικού 1 προσωρινού αναδόχου του ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ (HUB) ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: APOLLO LANDS ΤΟΥ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ INTERREG V-A GREECE – ITALY 2014-2020».
 4. Περί συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης «Εγκατάσταση δικτύου ειδικών κάδων χωριστής συλλογής (κατ’ ελάχιστον 10) για την εν συνεχεία χωριστή μεταφορά και εναλλακτική διαχείριση των χρησιμοποιημένων βρώσιμων λιπών και ελαίων (τηγανελαίων) του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων».
 5. Περί αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2023.
 6. Περί έγκρισης της 22221/21-6-2023 Απόφασης Δημάρχου για ορισμό δικηγόρου προς νομική εκπροσώπηση του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων.
 7. Περί έγκρισης Εξειδίκευσης πίστωσης για προμήθειες ειδών δεξιώσεων, για εκδηλώσεις των καθιερωμένων & εθνικών εορτών του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων.
 8. Περί Έγκρισης έκδοσης απόφασης συμπληρωματικής διάθεσης πίστωσης, της αποζημίωσης των δαπανών της μετακίνησης της Δημάρχου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων Μερόπης – Σπυριδούλας Υδραίου, στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης, στην τελετή εγκαινίων των γραφείων του Ιονίου Πανεπιστημίου.
 9. Περί Έγκρισης αποζημίωσης για την μετακίνηση του Αντιδημάρχου Ποιότητας Ζωής, Καθημερινότητας και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας Και Διαποντίων Νήσων κ. Γιώτη Θεοχάρη εκτός της έδρας του Δήμου, προκειμένου να συμμετάσχει στην διημερίδα που θα διεξαχθεί στην Κεφαλονιά με θέμα «ΦΥΣΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΤΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ : ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΑΠΕΙΛΕΣ , ΕΥΚΑΙΡΕΙΕΣ».
 10. Περί έγκρισης Έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών μετάβασης υπαλλήλων της Δ/νσης Επιχειρησιακού Εργου.
 11. Περί έγκρισης Αποζημίωσης με εξωδικαστικό συμβιβασμό, για ζημιές που προκλήθηκαν σε Ι.Χ. όχημα, λόγω πτώσης σε λακκούβα οδοστρώματος (Β.Π.)
 12. Περί έγκρισης Αποζημίωσης με εξωδικαστικό συμβιβασμό, για ζημιές που προκλήθηκαν σε οικογενειακό τάφο εντός του Α΄ Δημοτικού Κοιμητηρίου Γαρίτσας, λόγω πτώσης δέντρου.(Κ.Τ.).
 13. Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2023(δεύτερη αποκατάσταση Δ.Ε. Αχιλλείων
 14. Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2023(πρώτη αποκατάσταση Δ.Ε. Κερκυραίων)
 15. Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2023(πρώτη αποκατάσταση Δ.Ε. Παλαιοκαστριτών)
 16. Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2023(πρώτη αποκατάσταση Δ.Ε. Παρελίων).

 

Επισημαίνεται ότι, με βάση το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 και για λόγους προστασίας από τις αρνητικές συνέπειες του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, στις δια ζώσης συνεδριάσεις των οργάνων των Ο.Τ.Α. είναι υποχρεωτική η τήρηση των αποστάσεων, καθώς και η χρήση μάσκας και αντισηπτικού.

 

 

Η  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

 

Μερόπη-Σπυριδούλα Υδραίου

 

Δήμαρχος

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544