Δημοφιλή άρθρα
Αριθμός απόφασης 11-11/9-4-2024 - Θέμα: Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων ενώπιον του Μονομελούς...
Δράση στοματικής και σκελετικής υγείας. Στo  πλαίσιo του προγράμματος πρόληψης και προαγωγής της υγείας του μαθητικού πληθυσμού στις Σχολικές Δομές,...
1H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΠΟΥΛΩΝ.
Αριθμός απόφασης 11-17/9-4-2024 - Θέμα: Έγκριση εξωδικαστικής αποζημίωσης της Κ.Ι.Σ. για ζημιές που προκλήθηκαν στο όχημά της, λόγω εργασιών κοπής...
Αριθμός απόφασης 11-16/9-4-2024 - Θέμα: Έγκριση εξωδικαστικής αποζημίωσης της Τ.Ε.Α. για ζημιές που προκλήθηκαν στο όχημά της, λόγω εργασιών κοπής...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (25Η) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αρχική / Επικαιρότητα / Προσκλήσεις Συλλογικών Οργάνων / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (25Η) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 14.07.23

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Κέρκυρα:    14-7-2023
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                           Αριθ. Πρωτ.: 25568
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ταχ.Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 6Α                                                              ΠΡΟΣ:
Κέρκυρα 49100
Τηλ.     2661362790                                                      (Ως ο Πίνακας Αποδεκτών)

e-mail: [email protected]

 

       

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε 25Η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

 

 

Παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Μαράσλειο-Αίθουσα Συνεδριάσεων) στις 18-7-2023, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 12.30, σε ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,  σύμφωνα: α. με τις διατάξεις του άρθρ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο, 77 του Ν. 4555/2018,  και β. σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, για τη λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

 

 1. Περί έγκρισης 3ου Πρακτικού κατακύρωσης, για τον ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «ΣΙΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2023».
 2. Περί έγκρισης κατασκευής και τευχών δημοπράτησης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» Εκτιμώμενης αξίας 312.000,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%).
 3. Περί έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου στο οποίο θα στεγαστούν υπηρεσίες της Δ/νσης Επιχειρησιακού Έργου εντός της Δημοτικής Ενότητας Κερκυραίων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων.
 4. Περί έγκρισης των Α και Β σταδίων Μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Γεωλογικής καταλληλόλητας για την μείωση της απόστασης των πολεοδομικών μελετών επέκτασης του ρυμοτομικού σχεδίου των Π.Ε. Αγ. Σπυρίδωνα & Κωτσέλα».
 5. Περί έγκρισης πρακτικού της επιτροπής του διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ για το έτος 2023».
 6. Περί έγκρισης της 20362/7-6-2023 Απόφασης Δημάρχου για ορισμό νομικού συμβούλου προς εκπροσώπηση του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.
 7. Περί αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2023.
 8. Περί αναπροσαρμογής μισθώματος ακινήτου με συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς.
 9. Περί έγκρισης εξειδικεύσεων πιστώσεων για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων.
 10. Περί Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης Ιορδάνη Δασκαλόπουλου.
 11. Περί έγκρισης Πληρωμή δαπανών Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης  Αμαλίας  Αρλιώτη.
 12. Περί έγκρισης Πληρωμή δαπανών Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης  Ισαβέλλας Δαλιέτου.
 13. Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2023(πρώτη και δεύτερη αποκατάσταση Δ.Ε. Αχιλλείων).

 

Η  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Μερόπη-Σπυριδούλα Υδραίου

 

Δήμαρχος

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544