Δημοφιλή άρθρα
Αριθμός απόφασης 34-9 - Θέμα: Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2023(δεύτερη αποκατάσταση Δ.Ε....
Αριθμός απόφασης 34-8 - Θέμα: Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2023(δεύτερη αποκατάσταση Δ.Ε....
Αριθμός απόφασης 34-7 - Θέμα: Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2023(τρίτη αποκατάσταση Δ.Ε....
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗΣ. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αντισύλληψης στις 26 Σεπτεμβρίου και στα πλαίσια της προστασίας και της προαγωγής...
Αριθμός απόφασης 34-6 - Θέμα: Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2023(τρίτη αποκατάσταση Δ.Ε....
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (28Η) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αρχική / Επικαιρότητα / Προσκλήσεις Συλλογικών Οργάνων / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (28Η) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 04.08.23

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Κέρκυρα:    4-8-2023
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                           Αριθ. Πρωτ.: 28850
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ταχ.Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 6Α                                                              ΠΡΟΣ:
Κέρκυρα 49100
Τηλ.     2661362790                                                      (Ως ο Πίνακας Αποδεκτών)

e-mail: [email protected]

 

       

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε 28Η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

 

 

Παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα Κατάστημα (Μαράσλειο-Αίθουσα Συνεδριάσεων) στις 8-8-2023, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 11.00, σε ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,  σύμφωνα: α. με τις διατάξεις του άρθρ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο, 77 του Ν. 4555/2018,  και β. σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, για τη λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

 

 1. Περί Αποδοχής χρηματοδότησης του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων για την Αποκατάσταση βλαβών από πλημμύρες Π.Ε.Κέρκυρας, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. Οικ 65267/27726/28.07.2023  απόφαση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
 2. Περί έγκρισης ανάθεσης  σε  τρίτους του «Καθαρισμού και απόσμησης των πεζοδρομίων και κάδων στο κέντρο της Κέρκυρας » προϋπολογισμού 37.200,00 € (με ΦΠΑ) ΚΑ 20.6279.003.
 3. Περί Έγκρισης για προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάθεση « Παροχή υπηρεσιών έτοιμων γευμάτων για τη σίτιση κατασκηνωτών των  Παιδικών Εξοχών -Κατασκηνώσεων- ‘ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΔΕΣΥΛΛΑΣ’ – Όρμου Γουβιών, έτους 2023 και των κατασκηνωτών των κατασκηνώσεων  του Δήμου Κέρκυρας στη νησίδα Βίδο 2023».
 4. Περί ματαίωσης σύμβασης υποέργου 2: «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΡΚΟΥ SKATE» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο : «Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση του άλσους Γαρίτσας-Ανεμόμυλου».
 5. Περί Έγκρισης, α) μελετών των υποέργων 1 & 3 της προς υποβολή πρότασης για την χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ», Κωδικός Πρόσκλησης: 01, Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ: 241, Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός», β) του «Σχεδίου» του τεύχους δημοπράτησης του Υποέργου 1 «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Δήμου Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων» της Πράξης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Δήμου Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων» και γ) υποβολής πρότασης για την χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων»  στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ», Κωδικός Πρόσκλησης: 01, Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ: 241, Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός».
 6. Περί Κατάρτισης όρων διακήρυξης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης για τη διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με τίτλο «Σίτιση των μαθητών του μουσικού σχολείου Κέρκυρας 2023-2024».
 7. Περί Έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της διακήρυξης με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων , λιπαντικών και συναφών ειδών Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων και ΝΠΔΔ». 
 8. Περί Ορισμού τιμής μονάδος για την εισφορά μετατροπής γης σε χρήμα 030908/Ο.Τ.508 (04/Ο.Τ.508) φερόμενου ιδιοκτήτη Ελισσάβετ Τατάρογλου το γένος Κολοβού Κων/νου και της Ερμιόνης με ποσοστό 15,00% της Π.Ε. ΠΑΓΚΡΑΤΕΙΚΩΝ του Δήμου Κέρκυρας.
 9. Περί Έγκριση υποβολής αιτήματος τροποποίησης ενταγμένων πράξεων στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (Ε.Π.Α.).
 10. Περί Έκδοσης εντάλματος προπληρωμής δαπάνης περί καταβολής εισφοράς και τελών κυκλοφορίας  για ταξινόμηση και έκδοση πινακίδων ενός φορτηγού οχήματος του  Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων.
 11. Περί Έγκρισης για  προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάθεση «Υπηρεσία μεταφοράς των ωφελούμενων του προγράμματος δημιουργικής απασχόλησης « Καλοκαίρι στο Βίδο 2023» και των δημοτικών υπαλλήλων που θα απασχοληθούν στον κατασκηνωτικό χώρο στη νησίδα Βίδο στα πλαίσια υλοποίησης του ανωτέρω προγράμματος, προς και από νησίδα Βίδο».
 12. Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2023(δεύτερη αποκατάσταση Δ.Ε. Αχιλλείων).

 

 

 

Η  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

Μερόπη-Σπυριδούλα Υδραίου

 

Δήμαρχος

 

 

 

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544