Δημοφιλή άρθρα
Με την Πρέσβη της Γαλλίας στην Ελλάδα, συναντήθηκε σήμερα ο Δήμαρχος. Με την Πρέσβη της Γαλλίας στην Ελλάδα Laurence Auer,...
26Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.                                                                                                                  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Κέρκυρα:   15-7-2024...
Προμήθεια λαμπτήρων, ηλεκτρολογικού υλικού και εορταστικού διάκοσμου Δ.Ε. Φαιάκων. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ...
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1ου ΚΥΚΛΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ. ...
Αριθμός απόφασης 25-13 - Θέμα: Έγκριση συμβιβασμού ή μη της ένδικης υπόθεσης «ΚΟΙΣΠΕ Κέρκυρας-ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ».. Αριθμός Πρωτοκόλλου: 25-13 ΑΔΑ: ΨΞΗ046ΜΓ2Α-Υ1Η...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (2Η) ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αρχική / Επικαιρότητα / Προσκλήσεις Συλλογικών Οργάνων / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (2Η) ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 26.01.24

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Κέρκυρα:   26-1-2024
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                           Αριθ. Πρωτ.:  3302
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ταχ.Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 6Α                                                              ΠΡΟΣ:
Κέρκυρα 49100
Τηλ.     2661362790                                                      (Ως ο Πίνακας Αποδεκτών)

e-mail: [email protected]

 

       

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής.

 

Παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Μαράσλειο Μέγαρο-Αίθουσα Συνεδριάσεων) στις 30-1-2024, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 13.00 σε ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής,  σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων  67 & 75, του Ν. 3852/2010, όπως αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, για τη λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

 

 1. Περί έγκρισης έκθεσης πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων Β΄ εξαμήνου 2023.
 2. Περί έγκρισης παραδοτέου της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσίας Συμβούλου για την εκπόνηση του επιχειρησιακού σχεδίου για την εξασφάλιση Κοινοχρήστων και Κοινωφελών Χώρων στο Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων».
 3. Περί Έγκρισης σχεδίου 1ης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Δ.Ν. και του Α.Σ.Δ.Σ.Α. Δ.Ε. Περ. Ηπείρου για «Διάθεση των σύμμεικτων αστικών στερεών αποβλήτων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων στις εγκαταστάσεις του ΑΣΔΣΑ ΔΕ ΠΗ (ΜΕΑ-ΧΥΤ) στην Ήπειρο 2024».
 4. Περί Έγκρισης υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης του Προγράμματος Συνεργασίας “Interreg VΙ-A Ελλάδα – Ιταλία 2021-2027”.
 5. Περί Έγκρισης 3ου Πρακτικού κατακύρωσης διαγωνισμού που αφορά την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ».
 6. Περί έγκρισης 1ου Πρακτικού προσωρινού αναδόχου του έργου: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.
 7. Περί Ορισμού μελών επιτροπής Δημοπρασιών άρθρου 1 του ΠΔ 270/81.
 8. Περί Ορισμού μελών επιτροπής άρθρου 186 παρ 5 του Ν.3463/2006 (Εκτιμητική Επιτροπή).
 9. Περί Έγκρισης του  1ου Α.Π.Ε. και  1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης   του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Β’/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ».
 10. Περί Έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης  του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ».
 11. Περί έγκρισης Πρακτικού Επιτροπής παρακολούθησης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Ή ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ».
 12. Περί έγκρισης χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ, ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ, ΠΑΡΕΛΙΩΝ, ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ & ΦΑΙΑΚΩΝ».
 13. Περί έγκρισης χορήγησης 4ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Επείγουσα αντιμετώπιση κατολισθιτικών και λοιπών φαινομένων στο Δήμο Κ. Κέρκυρας & Δ.Ν. μετά από έντονα καιρικά και πλημμυρικά φαινόμενα- Περιοχή Οικισμού Βιρού».
 14. Περί έγκρισης χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Αποκατάσταση κτιρίου αρ. 7 (φυλάκιο εισόδου) στο κτήμα Μον Ρεπό» στη Δ.Ε. Κερκυραίων.
 15. Περί έγκρισης 1ης Παράτασης Εργασιών και Χρονοδιαγράμματος του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Κ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ & Δ.Ν.».
 16. Περί συγκρότησης επιτροπής για τη διενέργεια και αξιολόγηση προσφορών του διαγωνισμού: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ ΑΦΡΑ», με Κ.Α. 30.7326.005, Χρημ/ση ΣΑΤΑ.
 17. Περί συγκρότησης επιτροπής για τη διενέργεια και αξιολόγηση προσφορών του διαγωνισμού: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΥ.ΚΟΙ.Π.Α. ΚΕΡΚΥΡΑΣ» με Χρημ/ση από το Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΠΑ 2021-2025.
 18. Περί Έγκρισης μετακίνησης του Αντιδημάρχου Πολιτισμού, Παλιάς Πόλης και Εμπορίου κ. Βουσολίνου εκτός της έδρας του Δήμου για εκτέλεση υπηρεσίας.
 19. Περί έγκρισης ανανέωσης χρήσης ατομικής θέσης στάθμευσης οχήματος ΑμεΑ επί κοινοχρήστου-δημοτικού χώρου.

 

 

Ο  Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

 

 

 

Στέφανος-Χαράλαμπος Πενηντάρχου-Πουλημένος

 

Δήμαρχος

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544