Δημοφιλή άρθρα
Αριθμός απόφασης 11-11/9-4-2024 - Θέμα: Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων ενώπιον του Μονομελούς...
Δράση στοματικής και σκελετικής υγείας. Στo  πλαίσιo του προγράμματος πρόληψης και προαγωγής της υγείας του μαθητικού πληθυσμού στις Σχολικές Δομές,...
1H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΠΟΥΛΩΝ.
Αριθμός απόφασης 11-17/9-4-2024 - Θέμα: Έγκριση εξωδικαστικής αποζημίωσης της Κ.Ι.Σ. για ζημιές που προκλήθηκαν στο όχημά της, λόγω εργασιών κοπής...
Αριθμός απόφασης 11-16/9-4-2024 - Θέμα: Έγκριση εξωδικαστικής αποζημίωσης της Τ.Ε.Α. για ζημιές που προκλήθηκαν στο όχημά της, λόγω εργασιών κοπής...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ(32Η) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αρχική / Επικαιρότητα / Προσκλήσεις Συλλογικών Οργάνων / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ(32Η) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 08.09.23

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Κέρκυρα:    8-9-2023
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                           Αριθ. Πρωτ.: 32865
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ταχ.Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 6Α                                                              ΠΡΟΣ:
Κέρκυρα 49100
Τηλ.     2661362790                                                      (Ως ο Πίνακας Αποδεκτών)

e-mail: [email protected]

 

       

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε 32Η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

 

 

Παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα Κατάστημα (Μαράσλειο-Αίθουσα Συνεδριάσεων) στις 12-9-2023, ημέρα ΤΡΙΤΗ  και ώρα 13.00, σε ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,  σύμφωνα: α. με τις διατάξεις του άρθρ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο, 77 του Ν. 4555/2018,  και β. σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, για τη λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

 

 1. Περί Έγκρισης 3ου Πρακτικού κατακύρωσης διαγωνισμού με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ»
 2. Περί έγκρισης του Τεύχους Δημοπράτησης και της Διακήρυξης του έργου: «ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ, ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ»  προϋπολογισμού 66.400,00 € και Κ.Α. 62.6431.001.
 3. Περί Έγκρισης ανάθεσης σε εξωτερικούς Αναδόχους εργασιών συλλογής και μεταφοράς απορριμμάτων στα Διαπόντια Νησιά.
 4. Περί έγκρισης μη υποβολής προτάσεων και μη παράστασης του Δήμου για αντίκρουση της 146/2023 τακτικής αγωγής κτηματολογίου.
 5. Περί έγκρισης μη υποβολής προτάσεων και μη παράστασης του Δήμου για αντίκρουση της 152/2023 τακτικής αγωγής κτηματολογίου.
 6. Περί έγκρισης Έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών μετάβασης   υπαλλήλων της Δ/νσης Επιχειρησιακού Έργου  .
 7. Περί Ορθής επανάληψη ως προς την Α.Α.Υ., της αριθμ. 28-13/8-8-2023 απόφασης της Οικ. Επιτροπής περί έκδοσης εντάλματος προπληρωμής δαπάνης για την καταβολής εισφοράς και τελών  κυκλοφορίας  για ταξινόμηση και έκδοση πινακίδων ενός φορτηγού οχήματος του  Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων.
 8. Περί έγκρισης εξειδίκευσης πιστώσεων για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων.
 9. Περί Έγκρισης εξειδίκευσης πίστωσης για προμήθεια γεύματος –δείπνου 60 (εξήντα ατόμων), προς τα μέλη της Σερβικής Αντιπροσωπείας, καθώς και στις Αρχές της Κέρκυρας, την Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2023.
 10. Περί διαπίστωσης οικονομικής αδυναμίας άπορων δημοτών και εξειδίκευσης πίστωσης, για τη χορήγηση εκτάκτου χρηματικού βοηθήματος έκτακτης ανάγκης.
 11. Περί έγκρισης Αλλαγής ονόματος δικαιούχου τραπεζικών λογαριασμών Εθνικής Τράπεζας του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης  Καρόλου και Αμαλίας Αρλιώτη.
 12. Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2023(δεύτερη αποκατάσταση Δ.Ε. Αχιλλείων).
 13. Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2023(δεύτερη αποκατάσταση Δ.Ε. Παρελίων).

 

 

Η  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

Μερόπη-Σπυριδούλα Υδραίου

 

Δήμαρχος

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544