Δημοφιλή άρθρα
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022. Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, κ.ΑνδρέαςΣκούπουρας και τα στελέχη του...
Αριθμός απόφασης 44-1 - Θέμα: Περί αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2022. Αριθμός Πρωτοκόλλου: 44-1 ΑΔΑ: Ω5Ω446ΜΓ2Α-ΔΧ7
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ(44Η) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Κέρκυρα:    26-09-2022 ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ...
PARTY ALL NIGHT LONG   AMALIA & THE ARCHITECTS IDRA KAYNE D3LTA NIKKO PATRELAKIS -...
Η ετοιμότητα ενόψει της χειμερινής περιόδου στη συνεδρίαση του Σ.Τ.Ο. του Κεντρικού Δήμου. Συνεδρίασε...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (35Η) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αρχική / Επικαιρότητα / Προσκλήσεις Συλλογικών Οργάνων / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (35Η) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 12.08.22

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Κέρκυρα:    12-08-2022
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                         Αριθ. Πρωτ.: 31178
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ταχ.Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 6Α                                                        ΠΡΟΣ:
Κέρκυρα 49100
Τηλ.     2661362790                                                                  (Ως ο Πίνακας Αποδεκτών)

e-mail: [email protected]

 

       

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε 35Η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

 

Παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Μαράσλειο Μέγαρο-Αίθουσα Συνεδριάσεων) την 16-08-2022, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 13.00 σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,  σύμφωνα: α. με τις διατάξεις του άρθρ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο, 77 του Ν.4555/2018,  και β. σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, για τη λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

 

 1. Περί έγκρισης έκθεσης πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Α΄ εξαμήνου 2022.
 2. Περί έγκρισης της μελέτης: «Μελέτη μίσθωσης εξοπλισμού ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων».
 3. Περί ανάκλησης της 33-22/5-8-2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, Έγκρισης  μελέτης και διαδικασίας ανάθεσης κατά τις διατάξεις της περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α΄147) για την παροχή υπηρεσιών προβολής & υλοποίησης εκδηλώσεων για την υλοποίηση της πράξης: «Ανάπτυξη Διεθνούς Εμβέλειας Φεστιβάλ Πόλης Κέρκυρας (Γιορτές Πόλης) και Συγκρότησης επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών.
 4. Περί Ανάκλησης της 26-2/24-06-2022 προηγούμενης απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, Έγκρισης υποβολής αιτήματος τροποποίησης της ενταγμένης πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη Διεθνούς Εμβέλειας Φεστιβάλ Πόλης Κέρκυρας (Γιορτές Πόλης)», με κωδικό ΟΠΣ 5034586 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020»” και Τροποποίησης της 19-3/16-05-2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
 5. Περί έγκρισης Πρακτικού κατακύρωσης διαγωνισμού για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης για το έργο: «Συντήρηση & αποκατάσταση οδών Δ.Ε. Παλαιοκαστριτών Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων».
 6. Περί Έγκρισης εκτέλεσης μικροεπεκτάσεων δικτύου δημοτικού φωτισμού πόλης και σύνδεσης νέων παροχών ηλεκτρικού ρεύματος  δημοτικών κτιρίων και  εξειδίκευσης   πιστώσεων.
 7. Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. & 1ης Σ.Σ.Ε. του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ 4ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ».
 8. Περί έγκρισης 2ου ΑΠΕ και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Βελτίωση προσβασιμότητας Βιολογικού & Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής».
 9. Περί έγκρισης 1ης παράτασης(επιμήκυνση χρονοδιαγράμματος) βαση του ΦΕΚ109Α/06-06-2022 του Ν. 4948/2022, στα πλαίσια κατασκευής του έργου «Εργασίες αποκατάστασης και επανάχρησης διατηρητέου κτιρίου Άγγελου Γιαλλινά».
 10. Περί Ορθής επανάληψης της με αρ. 34-2/02-08-2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί ΄΄Ορισμού υπευθύνου Λογαριασμού για το Έργο «Έργα αποκατάστασης καταστροφών που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά και πλημμυρικά φαινόμενα, του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων» με χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Π.Δ.Ε με ΣΑΕ 055.
 11. Περί έγκρισης άσκησης αναγνωριστικής αγωγής για ακίνητο του Δήμου στην Εβραϊκή Συνοικία της πόλης της Κέρκυρας και ορισμού δικηγόρου για κατάθεση και συζήτηση αγωγής.
 12. Περί έγκρισης άσκησης έφεσης κατά της υπ αριθμ 287/2021 ερήμην απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας(τακτική διαδικασία κτηματολογίου).
 13. Περί Παροχής έγκρισης διενέργειας εκδηλώσεων σε χώρο εντός καταφυγίου τουριστικών σκαφών Μπενιτσών.
 14. Περί έγκρισης εξειδίκευσης πίστωσης για την επιχορήγηση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων.
 15. Περί Ακύρωσης της αριθμ. 33-24/5-8-2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
 16. Περί έγκρισης Διαγραφής Χρηματικού Καταλόγου.
 17. Περί έγκρισης Διαγραφής ποσού κατά της  κ. Λου. Ελ.
 18. Περί έγκρισης Πληρωμής δαπανών Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης Ιορδάνη Δασκαλόπουλου.
 19. Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2022(δεύτερη αποκατάσταση Δ.Ε Αχιλλείων)
 20. Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2022(πρώτη αποκατάσταση Δ.Ε. Ερείκουσας).
 21. Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2022(δεύτερη αποκατάσταση Δ.Ε. Κερκυραίων)

 

 

Επισημαίνεται ότι, με βάση το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 και για λόγους προστασίας από τις αρνητικές συνέπειες του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, στις δια ζώσης συνεδριάσεις των οργάνων των Ο.Τ.Α.  είναι υποχρεωτική η τήρηση των αποστάσεων, καθώς και η χρήση μάσκας και αντισηπτικού.

 

Η  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

 

Μερόπη-Σπυριδούλα Υδραίου

 

Δήμαρχος

 

 

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544