Δημοφιλή άρθρα
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (34Η) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Κέρκυρα:   22-9-2023 ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ...
Ομιλία Μερόπης Υδραίου στην εκδήλωση μνήμης των Σέρβων πολεμιστών. Αγαπητοί φίλοι, ...
Πρόσκληση Ενημερωτικής Εκδήλωσης. Πρόσκληση Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων και η Αστική Αρχή ΟΧΕ/ΒΑΑ Πόλης Κέρκυρας ...
Αριθμός απόφασης 32-7 - Θέμα: Περί έγκρισης μη υποβολής προτάσεων και μη παράστασης του Δήμου για αντίκρουση της 152/2023 τακτικής...
Αριθμός απόφασης 32-6 - Θέμα: Περί έγκρισης μη υποβολής προτάσεων και μη παράστασης του Δήμου για αντίκρουση της 146/2023 τακτικής...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (41Η) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αρχική / Επικαιρότητα / Προσκλήσεις Συλλογικών Οργάνων / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (41Η) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 13.08.21

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Κέρκυρα:    13-8-2021
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                         Αριθ. Πρωτ.: 27855
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ταχ.Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 6Α                                                        ΠΡΟΣ:
Κέρκυρα 49100
Τηλ.     2661362790                                                                   (Ως ο Πίνακας Αποδεκτών)

e-mail: [email protected]

 

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε 41Η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

 

Παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Μαράσλειο Μέγαρο- Αίθουσα Συνεδριάσεων), τις 17-08-2021, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 14:00 σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,  σύμφωνα: α. με τις διατάξεις του άρθρ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο, 77 του Ν.4555/2018, β. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ Α΄ 55), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, γ. σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, και δ. σύμφωνα με την Δ1α/ΓΠ.οικ 48487/30-7-2021 (ΦΕΚ Β΄3481) ΚΥΑ, για τη λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

 

 1. Περί έγκρισης Πρακτικού κατακύρωσης του διαγωνισμού: «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ Κ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ»
 2. Περί έγκρισης Πρακτικού κατακύρωσης για την ανάθεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ», προϋπολογισμού 100.000,00 € (με Φ.Π.Α.)
 3. Περί έγκρισης τροποποίησης της διάρκειας της σύμβασης με τίτλο: «Εξωτερικοί Συνεργάτες και υπηρεσίες του έργου JUMP του προγράμματος INTERREG V-A Greece-Italy 2014-2020» της Πράξης «Joint Urban Measures for creative players (JUMP)» του προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG V/A «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020»
 4. Περί έγκρισης άσκησης ανακοπής κατά της 76/2021 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας και ορισμού δικηγόρου για παράσταση κατά τη συζήτησή της.
 5. Περί έγκρισης έκδοσης και κοινοποίησης ειδικής όχλησης σε ανάδοχο.
 6. Περί έγκρισης έκδοσης εντάλματος προπληρωμής, για πληρωμή παράβολων έκδοσης πινακίδων κυκλοφορίας σε όχημα της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.
 7. Περί έγκρισης έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών μετάβασης υπαλλήλων στο Δήμο Παξών.
 8. Περί αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2021.
 9. Περί Έγκρισης εξειδίκευσης πίστωσης για την επιχορήγηση του σωματείου με την επωνυμία: «Παράρτημα Κέρκυρας του Λυκείου Ελληνίδων».
 10. Περί Έγκρισης εξειδίκευσης πίστωσης για την επιχορήγηση της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία: «ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ-ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ»
 11. Περί Έγκρισης εξειδίκευσης πίστωσης για την επιχορήγηση του Αθλητικού Σωματείου: «CORFU MOUNTAIN TRAIL»
 12. Περί Έγκρισης εξειδίκευσης πίστωσης για την επιχορήγηση του σωματείου με την επωνυμία «ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ».
 13. Περί διαπίστωσης οικονομικής αδυναμίας απόρων δημοτών και εξειδίκευσης πίστωσης, για τη χορήγηση εκτάκτου χρηματικού βοηθήματος έκτακτης ανάγκης.
 14. Περί έγκρισης Διαγραφής ληξιπρόθεσμων βεβαιωμένων οφειλών από κλήσεις ΚΟΚ.
 15. Περί έγκρισης εξωδικαστικής αποζημίωσης δημότη, για ζημία που υπέστη οικογενειακός τάφος στο Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Γαρίτσας, κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού χόρτων και κλαδεμάτων δέντρων.
 16. Περί Διαγραφής υπολοίπου χρηματικών καταλόγων που αφορούν μισθώματα στη Δημοτική Αγορά Κέρκυρας.
 17. Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2021(πρώτη αποκατάσταση Δ.Ε. Κερκυραίων).
 18. Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2021(δεύτερη αποκατάσταση Δ.Ε. Παλαιοκαστριτών).
 19. Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2021(πρώτη & τρίτη αποκατάσταση Δ.Ε. Φαιάκων).

 

 

Σύμφωνα με την ανωτέρω ΚΥΑ, η συνεδρίαση γίνεται με φυσική παρουσία, αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο,

Επισημαίνεται ακόμα, ότι για λόγους προστασίας από τις αρνητικές συνέπειες του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του,  είναι υποχρεωτική η τήρηση των αποστάσεων, η χρήση μάσκας και αντισηπτικού, καθώς επίσης είναι δυνατή και η συμμετοχή με τη διαδικασία της «δια περιφοράς».

Στην περίπτωση αυτή παρακαλούμε για σχετική ενημέρωση με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail:  [email protected] ), έως και την 13:30 της 17-08-2021,  για τη συμμετοχή στη Συνεδρίαση και για την ψήφο.

 

 

Η  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

 

Μερόπη-Σπυριδούλα Υδραίου

 

Δήμαρχος

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544