Δημοφιλή άρθρα
Αριθμός απόφασης 11-11/9-4-2024 - Θέμα: Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων ενώπιον του Μονομελούς...
Δράση στοματικής και σκελετικής υγείας. Στo  πλαίσιo του προγράμματος πρόληψης και προαγωγής της υγείας του μαθητικού πληθυσμού στις Σχολικές Δομές,...
1H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΠΟΥΛΩΝ.
Αριθμός απόφασης 11-17/9-4-2024 - Θέμα: Έγκριση εξωδικαστικής αποζημίωσης της Κ.Ι.Σ. για ζημιές που προκλήθηκαν στο όχημά της, λόγω εργασιών κοπής...
Αριθμός απόφασης 11-16/9-4-2024 - Θέμα: Έγκριση εξωδικαστικής αποζημίωσης της Τ.Ε.Α. για ζημιές που προκλήθηκαν στο όχημά της, λόγω εργασιών κοπής...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (5Η) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αρχική / Επικαιρότητα / Προσκλήσεις Συλλογικών Οργάνων / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (5Η) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 10.02.23

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Κέρκυρα:    10-2-2023
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                           Αριθ. Πρωτ.: 4936
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ταχ.Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 6Α                                                              ΠΡΟΣ:
Κέρκυρα 49100
Τηλ.     2661362790                                                      (Ως ο Πίνακας Αποδεκτών)

e-mail: [email protected]

 

       

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

 

 

Παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Μαράσλειο Μέγαρο – Αίθουσα Συνεδριάσεων) στις 14-2-2023, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 13.00, σε ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,  σύμφωνα: α. με τις διατάξεις του άρθρ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο, 77 του Ν. 4555/2018,  και β. σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, για τη λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

 

 1. Περί έγκρισης έκθεσης πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Β΄ εξαμήνου 2022.
 2. Περί Έγκρισης 1ου και 2ου Πρακτικού προσωρινού αναδόχου Διαγωνισμού με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ».
 3. Περί ορισμού της δικηγόρου του Δήμου για εκπροσώπηση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κέρκυρας προς συζήτηση και αντίκρουση της 46/2022 τακτικής αγωγής.
 4. Περί νομιμοποίησης δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λασιθίου, κατά την εκδίκαση της από 3-2-2023 (αρ. κατ. 46/2023 ) αίτησης ασφαλιστικών μέτρων και του σχετικού αιτήματος προσωρινής διαταγής, που στρέφεται κατά του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.
 5. Περί κατάρτισης των όρων διακήρυξης εκμίσθωσης δημοτικών καταστημάτων στη Δημοτική Αγορά.
 6. Περί έγκρισης Πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών οικοπέδων στα Γουβιά Κέρκυρας.
 7. Περί έγκρισης Παροχής Εξουσιοδότησης στη Δήμαρχο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων για Αποδοχή κληρονομίας Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης Σπυρίδωνος Σκαφιδά.
 8. Περί έγκρισης Απολογισμού έτους 2022 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης «Δονάτου Δημουλίτσα».
 9. Περί έγκρισης Απολογισμού έτους 2022 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης «Σπυρίδωνος Ρούσσου».
 10. Περί έγκρισης Απολογισμού έτους 2022 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης «Ισαβέλλας Δαλιέτου».
 11. Περί έγκρισης Απολογισμού έτους 2022 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης «Δημητρίου Ζερβού».
 12. Περί έγκρισης Απολογισμού έτους 2022 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης «Θεμιστοκλή Κοτάρδου».
 13. Περί έγκρισης Απολογισμού έτους 2021 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης «Ελένης Αρμένη Μοντσενίγου».
 14. Περί έγκρισης Απολογισμού έτους 2022 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης «Ελένης Αρμένη Μοντσενίγου».
 15. Περί έγκρισης Προυπολογισμού έτους 2023 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης «Ελένης Αρμένη Μοντσενίγου».
 16. Περί έγκρισης Χορήγησης Υποτροφίας σε βάρος του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης «Ιορδάνη Δασκαλόπουλου»
 17. Περί έγκρισης Πληρωμής δαπανών Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης «Ιορδάνη Δασκαλόπουλου».

 

Επισημαίνεται ότι, με βάση το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 και για λόγους προστασίας από τις αρνητικές συνέπειες του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, στις δια ζώσης συνεδριάσεις των οργάνων των Ο.Τ.Α. είναι υποχρεωτική η τήρηση των αποστάσεων, καθώς και η χρήση μάσκας και αντισηπτικού.

 

 

Η  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

 

Μερόπη-Σπυριδούλα Υδραίου

 

Δήμαρχος

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544