Δημοφιλή άρθρα
Συνάντηση του Δημάρχου Στέφανου Πουλημένου με τον Υφ. Εργασίας Κώστα Καραγκούνη. Στο πλαίσιο κύκλου επαφών της κυβέρνησης με τοπικούς παραγωγικούς...
Αριθμός απόφασης 26-9 - Θέμα: Έγκριση 4ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2024 Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων. Αριθμός...
Αναβαθμίζεται η τουριστική εκπαίδευση στην Κέρκυρα. Συνέντευξη τύπου παραχώρησε σήμερα στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, ο Αντιδήμαρχος Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης &...
Προμήθεια ζωοτροφών για αδέσποτα ζώα. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας...
 Θα παραμείνουν ανοικτές οι κλιματιζόμενες αίθουσες του Δήμου έως τις  26 Ιουλίου 2024. Κλιματιζόμενο χώρο στο Δημοτικό Θέατρο, για την...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (7Η) ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αρχική / Επικαιρότητα / Προσκλήσεις Συλλογικών Οργάνων / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (7Η) ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 04.03.24

                                                                                                                

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Κέρκυρα:   4-3-2024
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                           Αριθ. Πρωτ.:  8153
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ταχ.Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 6Α                                                              ΠΡΟΣ:
Κέρκυρα 49100
Τηλ.     2661362790                                                      (Ως ο Πίνακας Αποδεκτών)

e-mail: [email protected]

 

       

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής.

 

Παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Μαράσλειο Μέγαρο-Αίθουσα Συνεδριάσεων) στις 8-3-2024, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 13.00 σε ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής,  σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων  67 & 75, του Ν. 3852/2010, όπως αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, για τη λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

 

 1. Περί κατάρτισης ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Προϋπολογισμού Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων οικονομικού έτους 2024.
 2. Περί Έγκρισης 3ου Πρακτικού κατακύρωσης διαγωνισμού που αφορά την: «ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ, ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ  ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ».
 3. Περί έγκρισης πρακτικού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου για την ανάθεση του έργου: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΥ.ΚΟΙ.Π.Α. ΚΕΡΚΥΡΑΣ», προυπολογισμού 200.000,00 € (με Φ.Π.Α.).
 4. Περί έγκρισης 2ου ΑΠΕ του έργου: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ».
 5. Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜ. ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Κ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ & Δ. Ν.».
 6. Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ(τακτοποιητικού) του έργου: «Διαμόρφωση δημοτικού χώρου στην περιοχή Αγ. Γορδίου Σιναράδων Δ.Ε. Παρελίων Δ. Κ. Κέρκυρας & Δ. Ν.»
 7. Περί έγκρισης 5ου ΑΠΕ του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ».
 8. Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Κερκυραίων, Αχιλλείων, Παρελίων, Παλαιοκαστριτών & Φαιάκων».
 9. Περί έγκρισης ή μη εισόδου- εξόδου οχημάτων Υπαιθρίου Αυτοεξυπηρετούμενου Χώρου Στάθμευσης ιδιοκτησίας «HOME CENTER MANAGEMENT IKE» στη θέση «ΑΛΥΠΑ» Παλαιοκαστρίτσας του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.
 10. Περί έγκρισης ή μη εισόδου- εξόδου οχημάτων της υπό ίδρυσης μονάδας Θραύσης-Πλύσης Ασβεστολιθικών Αδρανών «ΒΙΟΑΔΡΑΝΗ ΕΠΕ» στη θέση «Κουραμαδίτικα», Λιβάδι Ρόπα, Αγ. Ιωάννη, του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.
 11. Περί συγκρότησης επιτροπής για τη διενέργεια και αξιολόγηση των προσφορών του διαγωνισμού: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΟΔΟΥΣ ΤΩΝ Δ.Ε. ΦΑΙΑΚΩΝ, ΘΙΝΑΛΙΩΝ & ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ».
 12. Περί συγκρότησης επιτροπής για τη διενέργεια και αξιολόγηση των προσφορών του διαγωνισμού: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΠ» με Κ.Α. 55.7331.001 Χρημ/ση από ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ελλάδα 2.0. Πρ/μου: 177.592,80 €(με Φ.Π.Α.).
 13. Περί συγκρότησης επιτροπής για τη διενέργεια της διαδικασίας αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΑΝ ΤΖΙΑΚΟΜΟ» μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου, προυπολογισμού 499.787,06 ευρώ με ΦΠΑ 24% και Κ.Α. 64.7413.013.
 14. Περί συγκρότησης επιτροπής για τη διενέργεια και αξιολόγηση των προσφορών του διαγωνισμού: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΟΥΒΙΩΝ-ΚΟΝΤΟΚΑΛΙΟΥ» της πράξης «Σχολικό κεντρικό Συγκρότημα Γουβιών-Κοντοκαλίου» με Κ.Α. 64.7321.005, Χρημ/ση Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών, Πρ/μου: 5.350.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.).
 15. Περί καθορισμού χώρου στάσης ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης, ταξί και επιβατικών ιδιωτικής χρήσης οχημάτων, για την αποκλειστική χρήση αποβίβασης και επιβίβασης πελατών του ξενοδοχείου ΚΟΡΦΟΥ ΠΑΛΛΑΣ , καθώς και τη φόρτωση και εκφόρτωση των αποσκευών τους.
 16. Περί καθορισμού χώρου στάσης ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης, ταξί και επιβατικών ιδιωτικής χρήσης οχημάτων, για την αποκλειστική χρήση αποβίβασης και επιβίβασης πελατών του ξενοδοχείου «New York Luxury Suites» , καθώς και τη φόρτωση και εκφόρτωση των αποσκευών τους.
 17. Περί ορισμού της δικηγόρου του Δήμου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας προς συζήτηση της 199/2023 αγωγής Κτηματολογίου.
 18. Περί ορισμού της δικηγόρου του Δήμου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας προς συζήτηση της 352/2023 αγωγής Κτηματολογίου.
 19. Περί έγκρισης Διαγραφής ποσού 1.818,54€ από Χρηματικούς καταλόγους.
 20. Περί έγκρισης Επιστροφής ποσού 1.083,59€ ως αχρεωστήτως καταβληθέν.

 

 

 

 

Ο  Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

 

 

 

Στέφανος-Χαράλαμπος Πενηντάρχου-Πουλημένος

 

Δήμαρχος

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544