Δημοφιλή άρθρα
Προμήθεια Χρωμάτων Και Συναφών Υλικών Για Την Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων Και Την Διαγράμμιση Κοινόχρηστων Χώρων. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ...
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων...
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ για το έτος 2023- 2024. Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Nήσων ενδιαφέρεται  για την  «ΠΑΡΟΧΗ...
Αριθμός απόφασης 44-14 - Θέμα: Περί ελέγχου και έγκρισης απόδοσης δαπανών του υπ’αριθμ. 1386/2023 Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής.. Αριθμός Πρωτοκόλλου:...
Αριθμός απόφασης 44-7 - Θέμα: Περί έγκρισης συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς κατ΄άρθρο 126Β του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας επί της από...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αρχική / Επικαιρότητα / Προσκλήσεις Συλλογικών Οργάνων / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 06.08.20

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Κέρκυρα: 06-08-2020
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                         Αριθ. Πρωτ.: 25985
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ταχ.Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 6Α                                                        ΠΡΟΣ:
Κέρκυρα 49100
Τηλ.     2661362790                                                                   (Ως ο Πίνακας Αποδεκτών)

e-mail: [email protected]

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε 23η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

 

Παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Μαράσλειο Μέγαρο- Αίθουσα Συνεδριάσεων), τις 10-08-2020, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 13.30 σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των  παρακάτω θεμάτων:

 

 

 

 1. Έγκριση πρακτικού του διαγωνισμού «ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ»
 2. Περί κατασκευής εννέα (9) βάσεων έδρασης από σκυρόδεμα (χρηματοδότηση ΠΔΕ ΣΑΕ 047 Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2020).
 3. Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού των όρων της διακήρυξης με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών και συναφών ειδών Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων και ΝΠΔΔ.
 4. Περί έγκρισης της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης εκτός έδρας του Δήμου, της Δημάρχου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, για εκτέλεση υπηρεσίας.
 5. Περί έγκρισης διαγραφής βεβαιωμένη οφειλής προστίμου από τέλος διαμονής παρεπιδημούντων – τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων.
 6. Περί ορισμού του Νομικού Συμβούλου του Δήμου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Κερκύρας, προς αντίκρουση της 76/2019 έφεσης, που στρέφεται κατά του Δήμου και αιτείται την ακύρωση της υπ’ αριθμ. 1116/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κερκύρας.
 7. Περί ορισμού της Νομικής Συμβούλου του Δήμου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας κατά τη συζήτηση της 283/2019 τακτικής αγωγής κτηματολογίου.
 8. Περί ορισμού της Νομικής Συμβούλου του Δήμου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας κατά τη συζήτηση της 285/2019 τακτικής αγωγής κτηματολογίου.
 9. Περί έγκρισης εξειδίκευσης πιστώσεων για την επιχορήγηση των σωματείων: «ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ», «ΧΟΡΩΔΙΑ ΦΑΙΑΚΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» και «ΧΟΡΩΔΙΑ ΕΥΡΩΠΟΥΛΩΝ – Ι.ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ»
 10. Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2020 (πρώτη & δεύτερη αποκατάσταση Δ.Ε. Αχιλλείων)
 11. Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2020(δεύτερη αποκατάσταση Δ.Ε. Παλαιοκαστριτών
 12. Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2020(πρώτη & δεύτερη αποκατάσταση Δ.Ε. Παρελίων).
 13. Περί διαγραφής ληξιπρόθεσμων βεβαιωμένων οφειλών από κλήσεις ΚΟΚ.
 14. Περί αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2020.
 15. Περί έγκρισης ταμειακού απολογισμού διαχείρισης οικ. έτους 2017 και σύνταξης έκθεσης και κατάρτισης ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2017 του Δήμου Κέρκυρας, για υποβολή προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
 16. Έγκριση 3ου Πρακτικού/15-07-2020 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών Υπηρεσιών περί επανεξέτασης δικαιολογητικών συμμετοχής ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης – ασφαλείας Ξενώνα φιλοξενίας Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, 2019-2020» & για την φύλαξη δημοτικού συνεργείου και σταθμαρχείου ΤΜΗΜΑ Α: Παροχή υπηρεσιών φύλαξης – ασφαλείας Ξενώνα φιλοξενίας Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, 2019-2020» &

ΤΜΗΜΑ Β: Φύλαξη δημοτικού συνεργείου και σταθμαρχείου

 1. Περί έγκρισης άσκησης ενδίκων μέσων για απόδοση μισθίου.
 2. Περί έγκρισης όρων διακήρυξης εκμίσθωσης καταστημάτων στη Δημοτική Αγορά Κέρκυρας.

 

 

 

 

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

α. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Παντελιός Γεώργιος-Ηλίας
 2. Καλόγερος Νικόλαος
 3. Σερεμέτης Ιωάννης
 4. Τζάννε Παναγιώτα
 5. Τσιμπούλη Θεοφανή
 6. Τριανταφυλλούδης Ιωάννης
 7. Καλούδης Γεώργιος
 8. Σαρλής Χρύσανθος

β. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Ζερβού Μαρία
 2. Μελίδης Βασίλειος
 3. Μωραίτης Σπυρίδων
 4. Γιώτης Θεοχάρης
 5. Ρίγγας Σπυρίδων
 6. Σπάτουλας Βασίλειος
 7. Βλάχος Σπυρίδων
 8. Ρίγγα Αγγελική

 

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544