Δημοφιλή άρθρα
Συνάντηση του Δημάρχου Στέφανου Πουλημένου με τον Υφ. Εργασίας Κώστα Καραγκούνη. Στο πλαίσιο κύκλου επαφών της κυβέρνησης με τοπικούς παραγωγικούς...
Αριθμός απόφασης 26-9 - Θέμα: Έγκριση 4ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2024 Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων. Αριθμός...
Αναβαθμίζεται η τουριστική εκπαίδευση στην Κέρκυρα. Συνέντευξη τύπου παραχώρησε σήμερα στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, ο Αντιδήμαρχος Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης &...
Προμήθεια ζωοτροφών για αδέσποτα ζώα. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας...
 Θα παραμείνουν ανοικτές οι κλιματιζόμενες αίθουσες του Δήμου έως τις  26 Ιουλίου 2024. Κλιματιζόμενο χώρο στο Δημοτικό Θέατρο, για την...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

Πρόσληψη εξωτερικού   συνεργάτη για την λογιστική υποστήριξη της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας κ

Αρχική / Επικαιρότητα / Νέα και ανακοινώσεις / Ανακοινώσεις σχολικών Επιτροπών Δήμου / Πρόσληψη εξωτερικού   συνεργάτη για την λογιστική υποστήριξη της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας κ
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 09.05.24

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                                                                                                         Κέρκυρα 9  Μαΐου 2024

 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                  Αρ.Πρωτ.:  22                                      

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                              

ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ                 

ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                       

Πληρ: Προβατάς Γεώργιος

Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Μιχαήλ Θεοτόκη                                                                                                                                 

Τ.Κ. : 49131, Κέρκυρα

Mailsep[email protected]

        ΘΕΜΑ :  «Πρόσληψη εξωτερικού   συνεργάτη για την λογιστική υποστήριξη για τη εύρυθμη  λειτουργία της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων».

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων κατόπιν της υπ’ αριθμ. 2-14ΕΗΔ/08-04-2024 Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου, προτίθεται να προβεί στη πρόσληψη εξωτερικού συνεργάτη-λογιστή για την λογιστική υποστήριξη της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, με τη διαδικασία μειοδοτικού διαγωνισμού με κλειστές προσφορές.

 

Οι παρεχόμενες εργασίες θα περιλαμβάνουν ότι προβλέπεται στην υπ’ αριθμ. Πρωτ. 8440/24-02-2011 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 318/τ. Β’/25-02-2011 με την οποία καθορίζεται η λειτουργία των Σχολικών Επιτροπών μετά την εφαρμογή του ν. 3852/2010 και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία καθώς/συμπληρωματικά και στις εργασίες όπως περιγράφονται παρακάτω.

 

Κατόπιν τούτου, καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν οικονομικές προσφορές στη Γραμματεία της Σχολικής Επιτροπής (υπόγειο του San Giacomo) μέχρι και την Τετάρτη 15-05-2024 και ώρα 12.00 (μεσημ), με την ένδειξη:

 

¨ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ &  ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ  ΝΗΣΩΝ –  ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – 1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ΄΄.

 

Το άνοιγμα των φακέλων προσφοράς θα πραγματοποιηθεί ενώπιον Τριμελούς Επιτροπής ορισμένης από το ΔΣ της Σχολικής Επιτροπής, στον ίδιο χώρο  μετά την κατάθεση των φακέλων, την ίδια μέρα  και ώρα 12.30 μ.μ. και παρουσία των υποψηφίων που έχουν καταθέσει προσφορές (εφόσον το επιθυμούν).

 

Δικαιούχοι συμμετοχής στην πρόσκληση,

θα είναι φυσικά πρόσωπα ελεύθεροι επαγγελματίες ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες πιστοποιημένων λογιστών που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελλάδα.

 

Αντικείμενα του έργου θα αποτελέσουν τα εξής:

Α) Να παρέχει τις υπηρεσίες του με τρόπο αντικειμενικό τηρώντας τη λογιστική, τη φορολογική, την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία αλλά και κάθε άλλο σχετικό Νόμο, ή και Προεδρικό Διάταγμα, ή και Απόφαση, ή και Εγκύκλιο Διαταγή που αφορά το έργο του, μη δεχόμενος παρεμβάσεις προφορικές ή και έγγραφες από τον πελάτη εφόσον αυτές εγκυμονούν κινδύνους παραβάσεων της εν ισχύ νομοθεσίας.

 

Β) Να τηρεί το επαγγελματικό απόρρητο και να μην αποκαλύπτει γεγονότα ή πληροφορίες που περιήλθαν στη γνώση του κατά την εκτέλεση του έργου του, εκτός αν έχει τέτοια υποχρέωση από τον Νόμο.

 

Γ) Να μην παρέχει ανακριβή ή και παραπλανητικά στοιχεία και πληροφορίες σε πελάτες, η προμηθευτές καθώς και στα θεσμικά ή εντεταλμένα κρατικά όργανα, Φορείς, δημόσιες υπηρεσίες και Αρχές.

 

Δ) Αναλαμβάνει γενικότερα ότι χρειάζεται για την σωστή και εύρυθμη Λογιστική παρακολούθηση της Σχολικής Επιτροπής, έχοντας πάντα την ευθύνη για την ορθή τήρηση των λογιστικών και την ευθύνη της υπενθύμισης όλων των ενεργειών που ορίζει η κείμενη νομοθεσία.

 

Οι προσφορές θα πρέπει να υποβάλλονται σε σφραγισμένους φακέλους. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν προσφορά που θα αφορά τα κάτωθι:

 

Ποσό αμοιβής (οικονομική προσφορά) για τις κάτωθι εργασίες για την πλήρη παρακολούθηση των λογιστικών εργασιών της Σχολικής Επιτροπής, ως εξής:

 

1) Καταχώρηση παραστατικών Εσόδων.

2) Καταχώρηση Κατανομών Πιστώσεων.

3) Καταχώρηση Παραστατικών Δαπανών.

4) Έλεγχος Ορθότητας Καταχώρησης Στοιχείων εκ μέρους των Σχολείων.

5) Μηνιαίες καταστάσεις προς απόδοση κρατήσεων παρακρατούμενων φόρων κλπ.

6) Εκτυπώσεις Βιβλίων Εσόδων – Εξόδων.

7) Κλείσιμο συμφωνία Ταμείου στο τέλος κάθε μήνα.

8) Σύνταξης του ετήσιου οικονομικού απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ.

9) Κλεισίματα Έτους (εφόσον εφαρμοστεί η εξάμηνη παράταση).

10) Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1 και Ε2 Κυλικεία).

11) Οριστικές Δηλώσεις παρακρατούμενων Φόρων.

12) Παρακολούθηση τραπεζικών λογαριασμών (extrait) και ορθότητα με την καταχώρηση τους στα βιβλία.

13) Την «μισθοδοσία» ( έξοδα κίνησης ) των Εθελοντών Σχολικών Τροχονόμων.

14) Την παροχή πάσης φύσεως λογιστικής, φοροτεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης που μπορεί να ζητηθεί από το Ν.Π.Δ.Δ..

Σωστή Λογιστική παρακολούθηση των Σχολικών Επιτροπών, έχοντας πάντα την ευθύνη για την ορθή τήρηση των Λογιστικών και την ευθύνη της υπενθύμισης όλων των ενεργειών που ορίζει η κείμενη Νομοθεσία.

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε σχολικές επιτροπές Δήμων θα εκτιμηθεί σε περίπτωση ισόποσων προσφορών.

 

Προτεινόμενη διάρκεια σύμβασης από 01-01-2024 μέχρι 30-06-2024, (με δυνατότητα παράτασης μέχρι 31-12-2024).

 

Για τις ανωτέρω εργασίες (εξαμήνου) εγκρίνεται δαπάνη έως του ποσού των 5.000,00 ευρώ, χωρίς το ΦΠΑ.

Η πληρωμή του έργου θα γίνεται με έκδοση τιμολογίων παροχής υπηρεσιών,  σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και μετά το τέλος των  εργασιών ανά μήνα.

Οι προσφορές που θα κατατεθούν θα αξιολογηθούν σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.: 2-14 ΕΗΔ/08-04-2024 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, από Τριμελή Επιτροπή μελών του ΔΣ  της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Προσφορές που λαμβάνονται μετά την ανωτέρω προθεσμία θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα λαμβάνονται υπ΄ όψιν. Η τελική επιλογή θα γίνει ύστερα από αξιολόγηση των δικαιολογητικών και της αμοιβής.

Για πληροφορίες και την τεχνική περιγραφή των υπηρεσιών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 26610 28512 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

 

  1. Οικονομική προσφορά.
  2. Τίτλοι σπουδών.
  3. Την προβλεπόμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος λογιστή-φοροτεχνικού.
  4. Οποιαδήποτε προηγούμενη εμπειρία σε λογιστική υποστήριξη Σχολικών Επιτροπών θα ληφθεί σοβαρά υπόψη κατά την εξέταση των κατατεθειμένων προσφορών.
  5. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
  6. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής θα μπουν σε ξεχωριστό (υπο)φάκελο με την έδειξη: «Δικαιολογητικά συμμετοχής»  από  τον (υπο)φάκελο  της Οικονομικής Προσφοράς με την έδειξη: ¨Οικονομική Προσφορά» και οι δύο (υπο)φάκελοι σε μεγαλύτερο οποίος θα φέρει ένδειξη: «ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» επί του οποίου αναγράφονται τα στοιχεία του υποψηφίου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας)

 

Ο Πρόεδρος

της Σχολικής

Επιτροπής Πρωτοβάθμιας

Εκπαίδευσης Δήμου

Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων

 

Σπυρίδων  Σουρτζίνος

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544