Δημοφιλή άρθρα
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ«Σίτιση ωφελουμένων Ξενώνα Φιλοξενίας Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων». Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και...
Αριθμός απόφασης 19-22 - Θέμα: Διαγραφές ποσών οφειλετών από χρηματικούς καταλόγους.. Αριθμός Πρωτοκόλλου: 19-22 ΑΔΑ: Ψ34Η46ΜΓ2Α-ΒΧΝ
Αριθμός απόφασης 19-16 - Θέμα: Έγκριση 4ου Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικού) του έργου «Έργα αποκατάστασης καταστροφών που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά και...
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΧΟΡΤΑ, ΘΑΜΝΟΥΣ ΚΑΙ ΚΛΑΔΙΑ ΔΕΝΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΦΑΙΑΚΩΝ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ...
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ για την: «Υπηρεσίες Έτοιμων Γευμάτων για την σίτιση των Παιδικών Εξοχών...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ(11Η) ΤΑΚΤΙΚΗ

Αρχική / Επικαιρότητα / Προσκλήσεις Συλλογικών Οργάνων / ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ(11Η) ΤΑΚΤΙΚΗ
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 05.04.24

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Κέρκυρα:   05-04-2024
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                                                        Αριθ. Πρωτ.:  12444
ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 6Α                                                                    ΠΡΟΣ:
Κέρκυρα 49100
Τηλ. 26613 62790-26613 62771                                                                              (Ως ο Πίνακας Αποδεκτών)

e-mail: [email protected]

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε 11η Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής.

 

Παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Μαράσλειο Μέγαρο-Αίθουσα Συνεδριάσεων) στις 9 Απριλίου 2024, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 12.30 σε ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση (11η) της Δημοτικής Επιτροπής,  σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων  67 & 75, του ν. 3852/2010, όπως αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, για τη λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

 

 1. Έγκριση των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού λειτουργίας 4ου ενιαίου Λυκείου (Περ. Επιχ. Πρ., ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020)» της Πράξης «Ανέγερση 4ου Ενιαίου Λυκείου Κέρκυρας» με κωδικό ΟΠΣ 5000126.
 2. Έγκριση Πρακτικών 1ο & 2ο της Επιτροπής Διαγωνισμού για την αξιολόγηση προσφορών και την ανάδειξη προσωρινών αναδόχων της δημόσιας σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια αναλώσιμων υλικών εκτυπωτικών μέσων Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων έτους 2024».
 3. Έγκριση 1ου Πρακτικού αξιολόγησης προσφορών με τίτλο: «Μελέτες για το έργο αποκατάστασης κτηρίου Σαν Τζιάκομο», συνολικού προϋπολογισμού 497.787,06€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
 4. Έγκριση υποχρεωτικής αναμόρφωσης Π/Υ του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων 2024.
 5. Έγκριση κατάρτισης μεσοπρόθεσμου προγράμματος δημοσιονομικής στρατηγικής 2025-2028.
 6. Περί σύνταξης τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023(Δ΄ ΤΡΙΜΗΝΟ).
 7. Έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του Αντιδημάρχου Πολιτισμού Παλιάς Πόλης και Εμπορίου κ. Κωνσταντίνου Βουσολίνου στην Αίγινα το Σάββατο 27 Ιανουαρίου 2024, προκειμένου να συμμετέχει στην καθιερωμένη Γενική Συνέλευση του δικτύου πόλεων «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ».
 8. Έγκριση αυτοδίκαιης παραλαβής του έργου: «Βελτίωση προσπελασιμότητας και ανάδειξη κοινόχρηστων, χώρων, οικισμών, μονοπατιών, σημείων ενδιαφέροντος Οθωνών», αναδόχου ΑΙΡΚΑΜ Α.Τ.Ε.
 9. Έγκριση αυτοδίκαιης παραλαβής του έργου: «Κατασκευή υποδομών εκφόρτωσης, δεματοποίησης, εναπόθεσης δεμάτων απορριμμάτων», αναδόχου ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.
 10. Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
 11. Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας προς συζήτηση της 365/2023 αγωγής Κτηματολογίου.
 12. Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας προς συζήτηση της 368/2023 αγωγής Κτηματολογίου.
 13. Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας προς συζήτηση της 372/2023 αγωγής Κτηματολογίου.
 14. Έγκριση εξωδικαστικής αποζημίωσης της Δ.Σ.Α. για ζημιές που προκλήθηκαν στο όχημά της μετά από πτώση τμήματος τοιχίου του κτήματος «Μον Ρεπό».
 15. Έγκριση εξωδικαστικής αποζημίωσης της Τ.Ε.Α. για ζημιές που προκλήθηκαν στο όχημά της, λόγω εργασιών κοπής χόρτων, που εκτελούσε η υπηρεσία συντήρησης πρασίνου.
 16. Έγκριση εξωδικαστικής αποζημίωσης της Κ.Ι.Σ. για ζημιές που προκλήθηκαν στο όχημά της, λόγω εργασιών κοπής χόρτων, που εκτελούσε η υπηρεσία συντήρησης πρασίνου.
 17. Έγκριση διαγραφής ποσών από Χρηματικούς καταλόγους.
 18. Συμπλήρωση της υπ΄αριθμόν 9-1/26-3-2024 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Περί ορισμού νομικού συμβούλου για την εκπροσώπηση του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων για υπόθεση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
 19. Συμπλήρωση της υπ΄αριθμόν 9-2/26-3-2024 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Περί ορισμού νομικού συμβούλου για την εκπροσώπηση του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων για υπόθεση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λασιθίου.
 20. Απαλλαγή υπολόγων διαχειριστών πάγιας προκαταβολής έτους 2023, Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων.
 21. Σύσταση πάγιας προκαταβολής στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων έτους 2024 και ορισμού υπολόγου.
 22. Σύστασης παγίας προκαταβολής Κοινοτήτων Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων έτους 2024.
 23. Έγκριση παράτασης χρόνου διάρκειας της με υπ΄αριθμ. πρωτ. 18490/25-5-2023 σύμβασης με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών courier για την αποστολή της αλληλογραφίας με ταχυμεταφορά», με ανάδοχο εταιρεία την «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.».
 24. Έγκριση  του  1ου Α.Π.Ε. και  1Ης Συμπληρωματικής Σύμβασης   του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Β’/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»
 25. Έγκριση  του  1ου Α.Π.Ε. και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης  του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ», αναδόχου :« ΓΑΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε.Δ.Ε.»
 26. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.
 27. Εισήγηση μετά γνωμοδοτήσεως  για άσκηση έφεσης κατά  της υπ’ αριθμ. Α18/2024 απόφασης  του Τριμελούς  Διοικητικού Πρωτοδικείου Κερκύρας (Α  τμήμα).

Ο  Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Στέφανος-Χαράλαμπος Πενηντάρχου-Πουλημένος

 

Δήμαρχος

 

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544