Δημοφιλή άρθρα
Με την Πρέσβη της Γαλλίας στην Ελλάδα, συναντήθηκε σήμερα ο Δήμαρχος. Με την Πρέσβη της Γαλλίας στην Ελλάδα Laurence Auer,...
26Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.                                                                                                                  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Κέρκυρα:   15-7-2024...
Προμήθεια λαμπτήρων, ηλεκτρολογικού υλικού και εορταστικού διάκοσμου Δ.Ε. Φαιάκων. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ...
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1ου ΚΥΚΛΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ. ...
Αριθμός απόφασης 25-13 - Θέμα: Έγκριση συμβιβασμού ή μη της ένδικης υπόθεσης «ΚΟΙΣΠΕ Κέρκυρας-ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ».. Αριθμός Πρωτοκόλλου: 25-13 ΑΔΑ: ΨΞΗ046ΜΓ2Α-Υ1Η...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

Αναπτυξιακή Ιονίων Νήσων Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ ΟΤΑ)

Αρχική / Υπηρεσίες / Νομικά Πρόσωπα & Επιχειρήσεις του Δήμου / ΝΠΙΔ / Αναπτυξιακή Ιονίων Νήσων Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ ΟΤΑ)

Ανήκει στην κατηγορία των Αναπτυξιακών Ανωνύμων Εταιρειών και με βάση το άρθρο 107 παράγραφος 2 του Ν.3852/2010 είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου.Συστήθηκε αρχικά το 1999, με αρχική ονομασία Αγροτική Ανάπτυξη Κέρκυρας «ΑΓΡΟΚ ΑΕ»(ΦΕΚ 5807/ΑΕ-ΕΠΕ/20.07.1999), ενώ το έτος 2008 μετατράπηκε σε Αναπτυξιακή Ανώνυμη(ΦΕΚ 5666/ΑΕ-ΕΠΕ/27.06.2008) με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Ιονίων Νήσων Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ ΟΤΑ».

Μετά την διαίρεση του κατηργημένου Δήμου Κέρκυραςακολούθησεη τροποποίηση του καταστατικού, ως προς την νέα σύνθεση των μετόχων –μελών (Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων-Δήμος Βόρειας Κέρκυρας-Δήμος Νότιας Κέρκυρας) σύμφωνα με το Ν.4600/2019, άρθρο 156, παράγραφος 6.

Σκοπός της εταιρείας είναι η επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των Ο.Τ.Α. της Κέρκυρας και των Ενώσεών τους και της αποκεντρωμένης κρατικής διοίκησης, η προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα της βιώσιμης ανάπτυξης των Ο.Τ.Α. της Κέρκυρας, Α΄ και Β΄ βαθμού, καθώς και η ανάπτυξη δραστηριοτήτων προστασίας του περιβάλλοντος και των αγροτικών περιοχών, η συμμετοχή της σε αντίστοιχα προγράμματα ή η εφαρμογή σχετικών πολιτικών σε διαδημοτικό ή σε ευρύτερο γεωγραφικό χώρο.

Η εταιρεία διαθέτει στους ενδιαφερόμενους όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που σχετίζονται με την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, στο επίπεδο της αγροτικής, αλλά και των λοιπών τομέων της οικονομίας, τη χρηματοδότηση των δράσεών τους, αλλά και των συναφών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στο Νομό.

Στην Αναπτυξιακή Ιονίων Νήσων συμμετέχουν:

Α/Α ΜΕΤΟΧΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1.  Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων 25,37 %,
2. ΔήμοςΒόρειας Κέρκυρας 18,35 %

 

3.  ΔήμοςΝότιας Κέρκυρας 13,58 %

 

4.  Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 25,47%

 

5.  Δήμος Παξών 5,52%

 

6.  Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων 9,43%,
7. Τμήμα Κέρκυρας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας 0,33%

 

8.  Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Κέρκυρας 1,22%
9.  Συνεταιρισμός Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Κέρκυρας 0,06%,

 

10. Εκπολιτιστικός Καλλιτεχνικός Αθλητικός Όμιλος Κέρκυρας «Ο ΛΑΟΔΑΜΑΣ» 0,44%
11.  Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Κέρκυρας 0,04%
12.  Αλιευτική Οργάνωση Πετριτή. 0,19%

 

Η Εταιρεία διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το από 30/06/2020 πρακτικό του Δ.Σ  με ΚΑΚ Γ.Ε.ΜΗ2172536 και το από 11-02-2021 πρακτικό Δ.Σ. με ΚΑΚ Γ.Ε.ΜΗ.2486156:

 

Α/Α Διοικητικό Συμβούλιο Ιδιότητα
1. Ιωάννης Τρεπεκλής Πρόεδρος Δ.Σ.
2.  Ιωάννης Αρμενιάκος Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
3. Σπυρίδων Βλαχόπουλος Γραμματέας
4. Θεόδωρος Παπαβλασόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος
5. Νικόλαος Μπόγδος Μέλος
6. Χαρίτωνας Κουτσούρης Μέλος
7. Αλέξανδρος Κατέχης Μέλος

 

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544